Udlandsophold

Alternativt forløb uden valgfag som frigør 5. semester til udlandsophold.

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
11990
Ingeniørarbejde - fra dele til et hele
10 point
11141
Energi og indeklima
5 point
11341
Bærende konstruktioner 1
5 point
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
11342
Bærende konstruktioner 2
5 point
11121
Termisk bygningsfysik
5 point
11998
Bygningsdesign
10 point
3.Semester
10022
Fysik 1
Delt
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
11997
Bæredygtighed og livscyklusvurdering
5 point
11999
Digitale designværktøjer
5 point
01237
Differentialgeometri og parametrisk... Differentialgeometri og parametrisk design
5 point
02633
Introduktion til programmering og... Introduktion til programmering og databehandling
5 point
4.Semester
10022
Fysik 1
10 point
11031
Bygnings Informations Modellering (BIM)
5 point
26027
Grundlæggende kemi
5 point
11996
Fagprojekt - Bygningsdesign
10 point
5.Semester
Udlandsophold - Valgfri kurser
30 point
6.Semester
Bachelorprojekt
15 point
42610
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point