Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag (i alt 45 ECTS point) 

De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på bachelor i Bygningsdesign er:
01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
01237 Differentialgeometri og parametrisk design 5 point E4B (fre 8-12)
10022 Fysik 1 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag (i alt 45 ECTS point)
De obligatoriske teknologiske linjefag på bachelor Bygningsdesign er:

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) 5 point F3A (tirs 8-12)
11141 Energi og indeklima 5 point E2B (tors 8-12), August
11341 Bærende konstruktioner 1 5 point E1B (tors 13-17)
11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering 5 point E5B (ons 13-17)
11998 Bygningsdesign 10 point F2B og juni
11999 Digitale designværktøjer 5 point Kurset oprettes fra E22

Herudover vælges mindst 10 point teknologiske linjefag fra denne liste:

11112 Bygningsinstallationer 5 point F2B (tors 8-12)
11121 Termisk bygningsfysik 5 point F1B (tors 13-17), August
11342 Bærende konstruktioner 2 5 point F2A (man 13-17)
11562 Materialefysik for bygningsingeniører 5 point F5A (ons 8-12)

Projekter og almene fag (i alt 45 ECTS)
Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske, idet der dog kan vælges imellem 02631, 02632 og 02633. Fagblokken indeholder almene ingeniørfag samt uddannelsens to projekter: fagprojekt og bachelorprojekt. Bachelorprojektet er det afsluttende projekt på bacheloruddannelsen, mens studieleder foreslår, at den studerende gennemfører fagprojektet på 4. semester.

02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12)
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele 10 point E5 (ons 8-17) og Januar
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign 10 point F4B (fre 8-12) og Juni
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori (august/januar) 5 point August og Januar
- Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 ECTS point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kurser, tidligere årgange

For studerende optaget før 2021 gælder følgende:

Naturvidenskabelige grundfag

27020 Interdisciplinary Bioengineering er ikke et obligatorisk kursus, men kan erstattes af 

01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)

 

Teknologiske Linjefag

11998 kan erstattes af 11993 Arkitektur og Teknologi + 11995 Designteori og metoder

11999 kan erstattes af 11994 Ingeniørdesign i byskala