Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
eller
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10054 Modelfysik 5 point F5A (ons 8-12)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag

Nedenstående teknologiske linjefag er obligatoriske:

02170 Databasesystemer 5 point F2B (tors 8-12)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
42009 Indledende økonomi 5 point E5A (ons 8-12)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42586 Beslutninger under usikkerhed 5 point F4A (tirs 13-17)
42587 Introduktion til Operations og Supply Chain Management 5 point E1A (man 8-12)

Den studerende skal desuden vælge 2 kurser fra følgende liste af kurser:

12740 Bæredygtighed i ingeniørløsninger 5 point Juni
41619 Introduktion til produktion 5 point E4A (tirs 13-17)
42421 Ledelse og organisation 5 point E2A (man 13-17)
42430 Projektledelse 5 point Januar
eller
42429 Projektledelse 5 point August

Derudover skal den studerende vælge 1 af de 2 nedenstående kurser:

02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)

Projekter og almene fag

02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12)
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
42580 Ingeniørarbejde - Data Science og Management 5 point E2A (man 13-17)
42583 Systemdesign 5 point F5B (ons 13-17)
42584 Fagprojekt - Data Science og Management 10 point F2A (man 13-17) og Juni
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
- Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kurser, tidligere årgange

Naturvidenskabelige grundfag

For studerende optaget før september 2020 gælder følgende som naturvidenskabelige grundfag:

10052 Grundlæggende fysik og kemi 10 point E2B (tors 8-12) og Januar

Teknologiske linjefag

For studerende optaget før september 2022 gælderfølgende TL valgfag:

42406 erstatter 41619

42340 erstatter 12740

For studerende optaget før september 2021 gælder følgende som teknologiske linjefag:

42005 Mikro- og makroøkonomi 5 point E5A (ons 8-12)
42107 Beslutninger i teori og praksis 5 point F1B (tors 13-17)
42415 Teknisk økonomi 5 point F3A (tirs 8-12)