Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag

De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på retningen er:

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
10024 Fysik 1 10 point E5A (ons 8-12) og F5A (ons 8-12)
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26026 Grundlæggende kemi 5 point August
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
30400 Elektromagnetisme 5 point af 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)

Bemærk at for Matematik 2 kan der kun vælges en version af kurset. Grundlæggende kemi udbydes i to versioner, kursus 26027 gives på dansk om foråret og kursus 26028 gives på engelsk om efteråret. 

Teknologiske linjefag
Alle kurser i denne blok er obligatoriske. Udover "Digital elektronik 1" og "Elektriske kredsløb 1 og 2", der udgør i alt 15 point på de første to semestre, indeholder denne blok kurser inden for programmering, elektromagnetisme, regulering, signaler og lineære systemer samt interdisciplinær bioengineering.  
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02138 Digital elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
30010 Programmeringsprojekt 5 point Januar og Juni
30400 Elektromagnetisme 5 point af 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
34600 Elektriske kredsløb 1 5 point E3A (tirs 8-12)
34601 Elektriske kredsløb 2 5 point F5B (ons 13-17)
34721 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)

Der skal vælges mellem 02139 Digital elektronik 2 og 22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid. Studieleder anbefaler at den studerende tager begge kurser.

02139 Digital Elektronik 2 5 point F1B (tors 13-17)
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid 5 point E1B (tors 13-17)

Projekter og almene fag
Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske. Fagblokken indeholder de almene ingeniørfag samt uddannelsens to projekter. Studieleder foreslår, at den studerende gennemfører fagprojektet på dit 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på 6. semester.

02102 Indledende Programmering 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
30111 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi 5 point E1B (tors 13-17)
34602 Ingeniørarbejde 2 - Elektroteknologi 5 point August, Januar
34720 Fagprojekt - Elektroteknologi 10 point F2A (man 13-17) og Juni
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Kurser, tidligere årgange

Naturvidenskabelige grundfag

For studerende optaget efterår 2021 og frem.

26026 Grundlæggende kemi 5 point August
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag

For studerende optaget før september 2019 gælder nedenstående som Teknologiske linjefag:

Følgende kurser har fået nyt kursusnummer:

Gammelt kursusnummerNyt kursusnummer 
3160522050Signaler og lineære systemer i kontinuert tid
3160622051Signaler og lineære systemer i diskret tid

 

Projekter og almene fag

For studerende optaget før september 2019 gælder nedenstående som Projekter og almene fag:

For studerende optaget før september 2022 gælder:

Følgende kursus er valgfrit naturvidenskabeligt grundfag

27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)