Databehandling

Et anbefalet studieforløb fokuseret på databehandling og dataanalyse giver dig forudsætningerne for på kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi at opnå de kompetencer, der kræves for at kunne omsætte data fx fra instrumenter på satellitter til fysiske størrelser og sammenholde forskellige data til at udføre avancerede analyser.

Anbefalede valgfrie kurser

Skemaet nedenfor viser et eksempel på, hvordan du kan sammensætte kurserne på din bacheloruddannelse, hvis du ønsker at fokusere på databehandling. Det er dog muligt frit at vælge mellem alle kurser på DTU i de valgfrie kurser (angivet med grøn).

I studieplanen nedenfor er der fokuseret på valgfrie kurser inden for matematik såsom numerisk analyse, partielle differentialligninger og matematisk modellering, som kan bidrage yderligere med kompetencer inden for databehandling.

Der er både indlagt introduktionskursus (02633) inden for scriptbaseret programmeringsprog (Matlab, Phython eller R) samt kursus (02101) inden for imperative programmeringssprog (Java), og der sikres herved gode programmeringskompetencer selvom ens forkundskaber er begrænset.

Valgfriheden på DTU giver mulighed for at vælge kandidatkurser under sin bacheloruddannelse. Vælger du at gøre det, er det vigtigt, at du sørger for, at det ikke skaber problemer, når starter på din kandidatuddannelse, da der her er mange regler for valg af kurser. Kontakt studielederen, hvis du er i tvivl.

 

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
10033
Mekanik og fysisk modellering
10 point
30100
Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi
10 point
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
30120
Astrofysik
5 point
10034
Termodynamik og statistisk fysik
5 point
26000
Almen kemi
5 point
02403
Introduktion til matematisk statistik
5 point
3.Semester
30131
Geo- og planetfysik I
5 point
01035
Matematik 2
5 point
30400
Elektromagnetisme
10 point
30015
Indledende elektronik til... Indledende elektronik til instrumentering
5 point
02633
Introduktion til programmering og... Introduktion til programmering og databehandling
5 point
4.Semester
30142
Geo- og planetfysik ll
5 point
30150
Matematiske og numeriske metoder i den... Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik
5 point
30160
Signaler i kontinuert og diskret tid
5 point
42610
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
30110
Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi
10 point
5.Semester
02101
Indledende Programmering
5 point
02601
Introduktion til numeriske algoritmer
5 point
01418
Introduktion til partielle... Introduktion til partielle differentialligninger
5 point
30530
Introduktion til GIS
5 point
02450
Introduktion til machine learning og... Introduktion til machine learning og data mining
5 point
30010
Programmeringsprojekt
5 point
6.Semester
30405
Trådløs kommunikation
5 point
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
Valgfag
5 point
Bachelorprojekt
15 point