Fast track

Et fast track studieforløb gør det muligt at færdiggøre bacheloren i Geofysik og Rumteknologi på 5. semestre i stedet for de normale 6. semestre.

Anbefalede valgfrie kurser

Skemaet nedenfor viser et eksempel på, hvordan du kan sammensætte kurserne på din bacheloruddannelse, hvis du ønsker at gennemføre din uddannelse på mindre end 3 år. Det er muligt frit at vælge mellem alle kurser på DTU i de valgfrie kurser (angivet med grønt).

Valgfriheden på DTU giver mulighed for at vælge kandidatkurser under sin bacheloruddannelse. Vælger du at gøre det, er det vigtigt, at du sørger for, at det ikke skaber problemer, når starter på din kandidatuddannelse, da der her er mange regler for valg af kurser. Kontakt studielederen, hvis du er i tvivl.

 

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
10033
Mekanik og fysisk modellering
10 point
30100
Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi
10 point
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
30120
Astrofysik
5 point
10034
Termodynamik og statistisk fysik
5 point
26000
Almen kemi
5 point
Valgfag
5 point
02633
Introduktion til programmering og... Introduktion til programmering og databehandling
5 point
01037
Matematik 2 (sommeruniversitet)
5 point
3.Semester
30131
Geo- og planetfysik I
5 point
30400
Elektromagnetisme
10 point
30015
Indledende elektronik til... Indledende elektronik til instrumentering
5 point
02402
Introduktion til statistik
5 point
Valgfag
10 point
42611
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
4.Semester
30142
Geo- og planetfysik ll
5 point
30150
Matematiske og numeriske metoder i den... Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik
5 point
30160
Signaler i kontinuert og diskret tid
5 point
30020
Elektronisk måling og instrumentering
5 point
42610
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
Valgfag
5 point
30110
Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi
10 point
5.Semester
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
Valgfag
10 point
Bachelorprojekt
15 point