Målesystemer

Et anbefalet studieforløb fokuseret på måling og instrumentering giver dig forudsætningerne for på kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi at opnå de kompetencer, der kræves for at kunne designe instrumenter og målesystemer fx til satellitter.

Skemaet nedenfor viser et eksempel på, hvordan du kan sammensætte kurserne på din bacheloruddannelse, hvis du ønsker at fokusere på måling og instrumentering. Det er dog muligt frit at vælge mellem alle kurser på DTU i de valgfrie kurser (angivet med grøn).

I studieplanen nedenfor er der fokuseret på valgfrie kurser inden for elektroteknologi såsom reguleringsteknik, digital elektronik og trådløs kommunikation som kan bidrage yderligere med kompetencer inden for målesystemer. Der er også indlagt kursus i kvantemekanik og faststoffysik for at kunne arbejde med sensorteknik senere i uddannelsen.

Der er ikke indlagt introduktionskursus inden for scriptbaseret programmeringssprog (Matlab, Phython eller R), da det forudsættes at den studerende kan overføre viden fra Indledende Programmering (02101) til efterfølgende kurser, der bruger scriptbaserede programmeringsværktøjer.

Polyteknisk grundlag
Retningsspecifikke kurser
Projekter
Valgfrie kurser
1.Semester
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
10 point
10033
Mekanik og fysisk modellering
Delt
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
5 point
30100
Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi
10 point
2.Semester
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
10 point
10033
Mekanik og fysisk modellering
10 point
10034
Termodynamik og statistisk fysik
5 point
30120
Astrofysik
5 point
10037
Kontinuumsfysik og modellering
5 point
3.Semester
01035
Matematik 2
5 point
30400
Elektromagnetisme
10 point
30131
Geo- og planetfysik I
5 point
30015
Indledende elektronik til... Indledende elektronik til instrumentering
5 point
30010
Programmeringsprojekt
5 point
4.Semester
30160
Signaler i kontinuert og diskret tid
5 point
30020
Elektronisk måling og instrumentering
5 point
34601
Elektriske kredsløb 2
5 point
10104
Introduktion til kvantemekanik
5 point
30110
Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi
10 point
5.Semester
02402
Statistik (Polyteknisk grundlag)
5 point
26020
Kemi (Polyteknisk grundlag)
5 point
01418
Introduktion til partielle... Introduktion til partielle differentialligninger
5 point
42620
Videnskab, Teknologi og Samfund... Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag)
5 point
34721
Reguleringsteknik 1
5 point
10317
Faststoffysik
5 point
6.Semester
27020
Bioengineering (Polyteknisk grundlag)
5 point
30405
Introduktion til trådløse teknologier
5 point
30150
Matematiske og numeriske metoder i den... Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik
5 point
Bachelorprojekt
15 point

 

Anbefalede valgfrie kurser for Målesystemer

02138 Digital elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
10104 Introduktion til kvantemekanik 5 point F1A (man 8-12)
10317 Faststoffysik 5 point E4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17)
30021 Digital instrumentering 5 point E4A (tirs 13-17)
30405 Introduktion til trådløse teknologier 5 point F1A (man 8-12)
34020 Optik og fotonik 5 point F1B (tors 13-17)
34601 Elektriske kredsløb 2 5 point F5B (ons 13-17)
34721 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
41684 Materialeteknologi 5 point F2B (tors 8-12)