Målesystemer

Et anbefalet studieforløb fokuseret på måling og instrumentering giver dig forudsætningerne for på kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi at opnå de kompetencer, der kræves for at kunne designe instrumenter og målesystemer fx til satellitter.

Anbefalede valgfrie kurser

Skemaet nedenfor viser et eksempel på, hvordan du kan sammensætte kurserne på din bacheloruddannelse, hvis du ønsker at fokusere på måling og instrumentering. Det er dog muligt frit at vælge mellem alle kurser på DTU i de valgfrie kurser (angivet med grøn).

I studieplanen nedenfor er der fokuseret på valgfrie kurser inden for elektroteknologi såsom reguleringsteknik, digital elektronik og trådløs kommunikation som kan bidrage yderligere med kompetencer inden for målesystemer. Der er også indlagt kursus i kvantemekanik og faststoffysik for at kunne arbejde med sensorteknik senere i uddannelsen.

Der er ikke indlagt introduktionskursus inden for scriptbaseret programmeringssprog (Matlab, Phython eller R), da det forudsættes at den studerende kan overføre viden fra Indledende Programmering (02101) til efterfølgende kurser, der bruger scriptbaserede programmeringsværktøjer.

Valgfriheden på DTU giver mulighed for at vælge kandidatkurser under sin bacheloruddannelse. Vælger du at gøre det, er det vigtigt, at du sørger for, at det ikke skaber problemer, når starter på din kandidatuddannelse, da der her er mange regler for valg af kurser. Kontakt studielederen, hvis du er i tvivl.

 

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
10033
Mekanik og fysisk modellering
10 point
30100
Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi
10 point
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
30120
Astrofysik
5 point
10034
Termodynamik og statistisk fysik
5 point
26000
Almen kemi
5 point
01037
Matematik 2 (sommeruniversitet)
5 point
3.Semester
30131
Geo- og planetfysik I
5 point
02101
Indledende Programmering
5 point
30400
Elektromagnetisme
10 point
30015
Indledende elektronik til... Indledende elektronik til instrumentering
5 point
30010
Programmeringsprojekt
5 point
4.Semester
10104
Introduktion til kvantemekanik
5 point
30150
Matematiske og numeriske metoder i den... Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik
5 point
30160
Signaler i kontinuert og diskret tid
5 point
30020
Elektronisk måling og instrumentering
5 point
30110
Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi
10 point
5.Semester
10317
Faststoffysik
5 point
02402
Introduktion til statistik
5 point
34721
Reguleringsteknik 1
5 point
02138
Digital elektronik 1
5 point
Valgfag
5 point
42611
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
6.Semester
30142
Geo- og planetfysik ll
5 point
30405
Trådløs kommunikation
5 point
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
Bachelorprojekt
15 point