Studieplan for Geofysik og Rumteknologi

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10033 Mekanik og fysisk modellering 10 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser
Følgende kurser er obligatoriske
10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 point F5B (ons 13-17)
30015 Indledende elektronik til instrumentering 5 point E5A (ons 8-12)
eller
34600 Elektriske kredsløb 1 5 point E3A (tirs 8-12)
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi 10 point E2B (tors 8-12) og Januar
30120 Astrofysik 5 point F1B (tors 13-17)
30131 Geo- og planetfysik I 5 point E5B (ons 13-17)
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid 5 point F2B (tors 8-12)
30400 Elektromagnetisme 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
eller
10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)

 

Der skal vælges min. 10 point blandt følgende retningsspecifikke kurser.

30010 Programmeringsprojekt 5 point Januar og Juni
30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 point F7 (tirs 18-22)
30142 Geo- og planetfysik ll 5 point F5B (ons 13-17)
30150 Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik 5 point F1B (tors 13-17)

Det anbefales at der tages så mange af ovenstående kurser som mulig.

 

Projekter

Fagprojektet er et selvstændigt eksperimentelt eller teoretisk arbejde, som forløber over en 13-ugers periode og eventuelt den efterfølgende 3-ugers periode. Studieleder anbefaler, at den studerende gennemfører fagprojektet på 3. eller 4. semester. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, typisk på 6. semester.

30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi 10 point Forår og Juni
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

 

 

02417 Tidsrækkeanalyse 5 point F4B (fre 8-12)
10122 Statistisk fysik 5 point E3A (tirs 8-12)
10350 Numeriske studier i fysik 5 point August
10400 Plasmafysik 5 point E5A (ons 8-12)
10405 Relativitetsteori 5 point E1A (man 8-12)
30021 Digital instrumentering 5 point E4A (tirs 13-17)
30300 Introduktion til satellitsystemer 10 point E5 (ons 8-17)
30330 Billedanalyse på mikrocomputer 10 point E1A (man 8-12) og E1B (tors 13-17), E2A (man 13-17)
30415 HF-kommunikationskredsløb 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
30510 GPS, GIS og afsætning 5 point Juni
30720 Rumfysik 5 point E2A (man 13-17)
30752 Kryosfæren 5 point E5B (ons 13-17)
30755 Klimaforandring - fysik og observationer 5 point E2A (man 13-17)
30790 Observationel røntgenastrofysik 5 point E3B (fre 13-17)
34061 Optiske målemetoder og signal analyse 5 point F5B (ons 13-17)
34366 Intelligente systemer 5 point E7 (tirs 18-22)
34552 Solcellesystemer 5 point F2B (tors 8-12)
34745 Reguleringsteknik 2 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)

Kurser, tidligere årgange

For studerende optaget før 2023 gælder at:

 • Strukturen for uddannelsen er ændret men samme obligatoriske kurser er gældende
 • Kursus 01005 kan erstattes af 01001.01002
 • Kursus 02101/02102/02631/02632/02633 kan erstattes af 02002
 • Kursus 02402 er valgfrit teknologisk linjefag
 • Der skal vælges 10 point af kurserne 02402/02403/30020/30142/30150 

 

For studerende optaget før 2022 gælder at:

 • kursus 31400 kan erstattes af 30400
 • kursus 31001 kan erstattes af 30015
 • kursus 27020 er valgfrit teknologisk linjefag
 • Der skal vælges 15 point af 27020/30020/30142/30150
 • Kursus 02402 er valgfrit

 

For studerende optaget før 2021 gælder at:

 • kursus 30141 kan erstattes af 03142

 

For studerende optaget før 2017 gælder at:

 • kursus 30130 kan erstattes af 30131
 • kursus 30140 kan erstattes af 30142

Der forefindes ingen kurser som kun gælder tidligere årgange.