Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag

De obligatoriske naturvidenskabelige fag på bachelorretningen i Kunstig Intelligens og Data er:

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
eller
10024 Fysik 1 10 point E5A (ons 8-12) og F5A (ons 8-12)
eller
10022 Fysik 1 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)

Teknologiske linjefag

Den studerende skal bestå 45 point blandt teknologiske linjefag.

Følgende otte teknologiske linjefag er obligatoriske.

01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02445 Projekt i statistisk evaluering for Kunstig intelligens og Data 5 point Januar
02462 Signaler og data 5 point F5B (ons 13-17)
02463 Aktiv machine learning og agency 5 point F1B (tors 13-17)
02464 Kunstig Intelligens og Menneskelig Kognition 5 point F1B (tors 13-17)
02465 Introduktion til reinforcement learning og kontrol 5 point F4B (fre 8-12)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Derudover skal der vælges mindst 5 ECTS blandt følgende kurser. Vi anbefaler, at alle 15 ECTS tages, således at 10 ECTS indgår som del af de 45 ECTS i den valgfrie pulje af kurser.

02182 Symbolsk kunstig intelligens 5 point F1B (tors 13-17)
02467 Social informatik 5 point F5A (ons 8-12)
02809 UX Design Prototypeudviking 5 point E1A (man 8-12)

Projekter og almene fag

02461 Introduktion til intelligente systemer 10 point E2A (man 13-17) og Januar
02466 Fagprojekt - Bachelor i Kunstig Intelligens og Data 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
eller
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
- Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til. Det anbefales at tage de resterende 10 ECTS teknologiske linjefag som valgfrie kurser. 

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kurser, tidligere årgange

Naturvidenskabelige grundfag

For studerende optaget før september 2019 gælder følgende som Naturvidenskabelige grundfag:

Teknologiske fag

For studerende optaget før september 2021 gælder følgende som Teknologiske linjefag:

02182 Symbolsk kunstig intelligens 5 point F1B (tors 13-17)

Projekter og almene fag

For studerende optaget før september 2019 gælder følgende som Teknologiske linjefag: