Automation

Med en specialisering i automation kan du bl.a. beskæftige dig med: robotter, rådgivning inden for automation til industrien, energiproduktion og trafikinfrastruktur, hvor et eksempel herpå kan være automation indenfor de Danske jernbaner. En lang række robot- og automationsteknologier udvikles i Danmark og produceres efterfølgende i østen. Med en specialisering indenfor automation kan du være med til at udvikle fremtidens avancerede robotter f.eks. inden for områderne: medicin- og bioteknologiindustrien, industrirobotter og andre robotbaserede automationsfaciliteter.

Automation – et fremtidigt perspektiv

På få år er specialiseringen i automation blevet den mest efterspurgte på diplomingeniørretningen i elektroteknologi. Denne udvikling begrundes i et stadig stigende automationsbehov, bl.a. indenfor medicin/pharma- og bioteknologiindustrien, idet disse industrier har en stor eksport indenfor automationsområdet. Ligeledes er der også sket en stor udvikling indenfor robotområdet, hvor der nu er en del danske virksomheder, som fremstiller bl.a. robotarme, robottilbehør og specialbyggede robotter. Eksempler på disse virksomheder er ”Universal Robots” og ”Mobile Industrial Robots”. Disse store virksomheder og andre store virksomheder såsom ”Novo Nordisk” og ”Novozymes” har en omfattende investerings- og udviklingsaktivitet indenfor robotstyret produktionsfaciliteter i Danmark og i andre lande. Med disse aktiviteter følger et stort behov for ingeniører, som har automation som speciale. Herudover er behovet for automationsingeniører stort indenfor rådgivning- og projekteringsvirksomheder, hvor der oftest arbejder med omfattende automationsprojekter. Eksempelvis kan nævnes de traditionelle rådgivningsvirksomheder som ”NNE”, ”Cowi” og ”Rambøll” og tillige en underskov af små og mellemstore special virksomheder som f.eks. ”AN Group” og ”Picca Automation” som servicerer de traditionelle rådgivere og industrien. Ydermere er et omfattende område indenfor automation af energiproduktion og trafikinfrastruktur, som f.eks. jernbaneautomation.

Automation kan opdeles i 3 hovedområder:

  • Planlægningsprocesser og automatiseret produktion.
  • Regulering af processerne.
  • Robotter i alle afskygninger.

Hvis du vil specialisere dig indenfor automation, bør du interessere dig for matematik, programmering og fysik. Med en specialisering inden for automation, kan du være med til at udvikle fremtidens produktionsprocesser og robotter - også på det internationale plan.

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen i elektroteknologi er opbygget som en obligatorisk basisuddannelse der strækker sig over de 4 første semestre. På disse semestre opnår du en grundlæggende og bred faglighed, som ruster dig til hurtigt og effektivt at kunne sætte dig ind i de nyeste teknologier.

Specialiseringen automation gennemføres i tæt samarbejde med industrien og du er med til at løse konkrete problemstillinger i en virksomhed, specielt igennem praktikken og afgangsprojektet.

Ud i et job

Diplomingeniører i elektroteknologi er en erhvervsorienteret ingeniøruddannelse, hvor du med den obligatoriske ingeniørpraktik er godt forberedt til at gå direkte ud i erhvervslivet. I Danmark medfører den omfattende teknologiudvikling et stigende antal jobs inden for elektronikområdet. Således er elektronikbranchen et af Danmarks store eksporterhverv med mange jobmuligheder såvel nationalt som internationalt.

Du kan også vælge at videreuddanne dig ved at tage en overbygningsuddannelse til civilingeniør.