Studieplan for Elektroteknologi

1. semester

01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
02318 Indledende programmering for diplom-E 5 point E5A (ons 8-12), F5B (ons 13-17)
30032 Elektroteknik 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12) og F2 (man 13-17, tors 8-12)
62733 Projektarbejde i elektroteknik 5 point Januar, Juni

2. semester

30081 Digitalteknik 5 point F2A (man 13-17) og E2A (man 13-17)
30082 Projektarbejde i Digitaldesign 5 point Januar, Juni
62732 Analog elektronik 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12), F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
62734 Datateknik og programmering 5 point E2B (tors 8-12), F1B (tors 13-17)
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)

3. semester

30035 Anvendt elektromagnetisme 10 point E1A (man 8-12) og E5A (ons 8-12)
62739 Elektromagnetiske sensorer og digital signalbehandling 5 point Januar
62743 Digital signalbehandling 10 point E3A (tirs 8-12) og E2B (tors 8-12)
- Specialisering/tilvalgsfag 5 point

Tilvalgskurser på 3 semester.


Der er indlagt et 5 ECTS tilvalgskursus på 3' semester for at hjælpe med at sikre den bedst mulige progression i specialiseringen, hvis du vælger en specialisering kan du i denne se hvilket tilvalgskursus du bør vælge på 3 semester.


Er du i den situation at du ikke har valgt en specialisering ved
starten af 3' semester bør du vælge:

 • Et af fysik-kurserne 10916 eller 10935
 • Et af statistik-kurserne 02323, 02402 eller 02403

4. semester

34324 Analog design 5 point F2A (man 13-17)
34722 Reguleringsteknik 1 5 point F5B (ons 13-17)
62711 Digitale systemer, design af 5 point F2B (tors 8-12)
62767 Elektriske_energisystemer 5 point F3A (tirs 8-12)
62768 Elektriske energisystemer projekt 5 point Juni
- Specialisering/tilvalgskurser 5 point

Tilvalgskurser på 4 semester.


Der er indlagt et 5 ECTS tilvalgskursus på 4' semester for at hjælpe med at sikre den bedst mulige progression i specialiseringen, hvis du vælger en specialisering kan du i denne se hvilket tilvalgskursus du bør vælge på 4' semester.


Er du i den situation at du ikke har valgt en specialisering ved
starten af 4' semester bør du vælge:

 • Et af fysik-kurserne 10916 eller 10935
 • Et af statistik-kurserne 02323, 02402 eller 02403

 

Ved studiestart i februar byttes om på 3. og 4. semester

5 Semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
- Tilvalgskurser 20 point

6. semester

- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester

- Diplomingeniørprojekt 20 point
_ Specialisering/tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Elektroteknologi, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

40 ECTS point er reserveret til tilvalgskurser og specialisering. Planlægningen af dit individuelle, valgfrie forløb bør foretages så tidligt som muligt, gerne ved afslutningen af 2. semester, da de valgfrie kurser oftest kun udbydes én gang årligt.

Du kan sammensætte dit eget, individuelle forløb blandt forhåndsgodkendte tilvalgskurser fra nedenstående liste eller du kan vælge mellem fire specialiseringer inden for fagområderne: Elektronik design, Trådløse systemer, Lyd og akustisk teknologi , Automation og Digital Design

Tilvalgskurser på 3. og 4. semester

På både 3. og 4. semester er der et tilvalgskursus for at lette planlægningen af den senere specialisering på uddannelsen. Da tilvalgskurserne ofte kun udbydes en gang årligt, kan man starte en progressionskæde inden for et fagområde før 5. semester, hvor hovedparten af tilvalgskurserne ligger. Du bør altid sikre dig, at du har faglige forudsætninger til at tage dine valgte tilvalgskurser.

På 3. og 4. semester kan det være fornuftigt at tage fag som statistik og/eller fysik hvis du ikke har valgt specialisering, da disse fag niveaumæssigt passer til semesteret. Du kan tage:

 • Et af fysik-kurserne 10916 eller 10935
 • Et af statistik-kurserne 02323, 02402 eller 02403

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Overskrifterne indikerer, hvilket fagligt område kurserne omhandler. Specialiseringerne er placeret lige efter listen af tilvalgskurser.

Studieplanlægning

Når man planlægger hvilke tilvalgsfag og specialisering der ønsker i  studieplanen kommer man ofte ud for at kurser har skemasammenfald  og kurser der kun udbydes en gang om året. Det er derfor vigtigt at se studieplanen som ét hele. Det obligatoriske forløb og innovationspilot er planlagt i studieplanen for at sikre progression og sammenhæng i uddannelsen, men det er ikke et krav, at kurserne skal tages på de angivne semestre. Flytning af et obligatorisk kursus kan ofte give plads til et højt ønsket tilvalgskursus. Det er ofte muligt at aftale med praktikvirksomheden at man følger et kursus sideløbende med praktikkendet, så længe der er tale om én dag om ugen, praktikopholdet forlænges i det tilfælde, med det antal arbejdsdage man har været fraværende.

Det er den enkelte studerendes ansvar, at lægge sin studieplan således, at kursernes forudsætninger er til stede og således, at studiet ikke forlænges unødigt.

Fysik, statistik og projektledelse

I nedenstående liste må der kun vælges ét fysik kursus, ét statistik kursus og ét projektledelse kursus på uddannelsen.Der kan vælges mellem følgende:

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
10916 Fysik 1 5 point E5A (ons 8-12), F1A (man 8-12)
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar

Analog design

34630 Integreret analog elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
34654 Kredsløbsteknologi og EMC 5 point E4A (tirs 13-17)
34655 Integreret analog elektronik 2 5 point F4A (tirs 13-17)
34656 Design og layout af integreret CMOS kredsløb 5 point Juni

Akustik

22000 Akustisk kommunikation 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
22002 Eksperimenterende hørevidenskab 5 point Januar
22003 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
34846 Miljøakustik 5 point Udenfor skema-struktur
34850 Bygnings- og rumakustik 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
34860 Videregående akustik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
34870 Elektroakustiske transducere og systemer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
34871 Ulineære transducere 5 point Januar
34880 Strukturlyd 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Automation

34746 Robust og fejltolerant regulering 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
34747 Digital regulering 10 point E5 (ons 8-17)
34748 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer 5 point F5A (ons 8-12)
34753 Robotteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
34754 Autonome robotsystemer 5 point Januar
34756 Avancerede Autonome Robotter 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Trådløs kommunikation

30340 Radar- og radiometersystemer 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
30405 Trådløs kommunikation 5 point F1A (man 8-12)
30415 HF-kommunikationskredsløb 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
30418 Anvendt mikrobølgeteknik 5 point Januar
30420 Videregående mikrobølgeteknik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
30430 Videregående antenneteknik og målinger 10 point E5 (ons 8-17)
30445 Signalintegritet i højhastighedselektronik 5 point Juni

Medicoteknik

22055 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)
22481 Indledende medicinsk billeddannelse 5 point E1B (tors 13-17)
22485 Medicinske billedsystemer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)

Digital Signalbehandling

02504 Computer Vision 5 point F3B (fre 13-17)
22055 Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)
22485 Medicinske billedsystemer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
22525 Medicinsk billedanalyse 5 point E1B (tors 13-17)
34230 Digital kommunikation 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
34240 Data science, kompression og billedkommunikation 5 point F4B (fre 8-12)
34250 Avanceret billed- og videokodning 5 point E4A (tirs 13-17)

Elforsyning

46700 Introduktion til Elforsyningssystemer 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
46705 Analyse og beskyttelse af elforsyningssystemer 5 point F3A (tirs 8-12)
46720 Højspændingsteknik 10 point F5 (ons 8-17)
46725 Elektriske maskiner 5 point F2A (man 13-17)
46730 Højeffektelektronik 10 point F4B (fre 8-12) og F3B (fre 13-17)
46740 Distribuerede energiteknologier, modellering og kontrol 5 point F1B (tors 13-17)

Effektelektronik

34620 Grundlæggende effektelektronik i enerigsystemer 5 point F1B (tors 13-17)
34652 Power Electronics 1 10 point E5 (ons 8-17)
34653 Power Electronics 2. Laboratoriekursus 5 point Januar
62756 Effektelektronik i energisystemer 5 point F1B (tors 13-17)

Instrumentering

30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 point F7 (tirs 18-22)
30021 Digital instrumentering 5 point E4A (tirs 13-17)
30340 Radar- og radiometersystemer 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)

Digital Design og indlejrede systemer

02155 Computerarkitektur 5 point E2A (man 13-17)
02158 Parallelprogrammering 5 point E1B (tors 13-17)
02203 Design af digitale systemer 5 point E2B (tors 8-12)
02204 Design af asynkrone kredsløb 5 point F2A (man 13-17)
02205 VLSI Design 5 point F3A (tirs 8-12)
02209 Test af digitale systemer 5 point E1B (tors 13-17)
02217 Design af aritmetiske processorer 5 point E5B (ons 13-17)
02223 Modelbaseret Systems Engineering 7.5 point E4B (fre 8-12)
02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12)
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
34315 Internet of things – applikation og infrastruktur udvikling 5 point F2B (tors 8-12)
34349 FPGA design til kommunikationssystemer 10 point F5 (ons 8-17)
46760 Hands-on mikrokontroller programmering 5 point Juni
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 point E2B (tors 8-12)
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer 5 point Forår
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer 5 point F3B (fre 13-17)
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 point F1A (man 8-12)

Specialiseringer på Elektroteknologi

På Elektroteknologi kan den studerende opnå specialisering inden for:

 • Elektronik design
 • Trådløse systemer
 • Lyd og akustisk teknologi
 • Automation
 • Digital Design

For at opnå en af disse specialiseringer skal den studerende tage 25 ECTS-point fra listen over tilvalgskurser inden for den pågældende specialisering.

Bemærk venligst at listen består af diplomingeniør-, civilbachelor- og kandidatkurser. Kurserne har derfor forskellige forudsætninger, og det er op til den enkelte studerende at vælge kurserne, så de giver en fornuftig progression inden for den valgte specialisering. Se det tidligere afsnit om studieplanlægning

Den studerende kan også vælge at sammensætte sine tilvalgskurser inden for andre fagområder end de fem specialiseringer. Se listen over forhåndsgodkendte tilvalgskurser ovenfor.

Specialisering i Elektronik Design

30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 point F7 (tirs 18-22)
30021 Digital instrumentering 5 point E4A (tirs 13-17)
30445 Signalintegritet i højhastighedselektronik 5 point Juni
34620 Grundlæggende effektelektronik i enerigsystemer 5 point F1B (tors 13-17)
34630 Integreret analog elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
34652 Power Electronics 1 10 point E5 (ons 8-17)
34653 Power Electronics 2. Laboratoriekursus 5 point Januar
34654 Kredsløbsteknologi og EMC 5 point E4A (tirs 13-17)
34655 Integreret analog elektronik 2 5 point F4A (tirs 13-17)
34656 Design og layout af integreret CMOS kredsløb 5 point Juni
34870 Elektroakustiske transducere og systemer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)

Specialisering i Lyd og akustisk teknologi

22000 Akustisk kommunikation 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
22002 Eksperimenterende hørevidenskab 5 point Januar
22003 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
34846 Miljøakustik 5 point Udenfor skema-struktur
34850 Bygnings- og rumakustik 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
34860 Videregående akustik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
34871 Ulineære transducere 5 point Januar
34880 Strukturlyd 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Specialisering i Trådløs kommunikation

30340 Radar- og radiometersystemer 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
30405 Trådløs kommunikation 5 point F1A (man 8-12)
30415 HF-kommunikationskredsløb 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
30418 Anvendt mikrobølgeteknik 5 point Januar
30420 Videregående mikrobølgeteknik 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
30430 Videregående antenneteknik og målinger 10 point E5 (ons 8-17)

Specialisering i Automation

02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
10916 Fysik 1 5 point E5A (ons 8-12), F1A (man 8-12)
10935 Fysik 1 5 point E1B (tors 13-17)
30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 point F7 (tirs 18-22)
30330 Billedanalyse på mikrocomputer 10 point E1A (man 8-12) og E1B (tors 13-17), E2A (man 13-17)
34724 Introduktion til Programmerbare Logiske Kontrollere 5 point Udenfor skema-struktur
34746 Robust og fejltolerant regulering 10 point F1 (man 8-12, tors 13-17)
34747 Digital regulering 10 point E5 (ons 8-17)
34748 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer 5 point F5A (ons 8-12)
34753 Robotteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
34754 Autonome robotsystemer 5 point Januar
34756 Avancerede Autonome Robotter 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Specialisering i Digital Design

02155 Computerarkitektur 5 point E2A (man 13-17)
02204 Design af asynkrone kredsløb 5 point F2A (man 13-17)
02211 Videregående computerarkitektur 5 point F4A (tirs 13-17)
30445 Signalintegritet i højhastighedselektronik 5 point Juni
34249 Synteseprojekt for Kommunikationsteknologier 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
34349 FPGA design til kommunikationssystemer 10 point F5 (ons 8-17)
34747 Digital regulering 10 point E5 (ons 8-17)
46760 Hands-on mikrokontroller programmering 5 point Juni
62443 Datakommunikation 5 point E3A (tirs 8-12)
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 point F1A (man 8-12)
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer 5 point E2A (man 13-17)