Studieplan for Maskinteknik

1. semester

Kursus 41787 gælder for studerende med sommerstart.  

Kursus 41788 gælder for studerende med vinterstart. 

01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
41681 Materialelære 5 point E3A (tirs 8-12)
41788 Produktionsteknologi Fortsættes på 2. sem F5 (ons 8-17) og E5 (ons 8-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17)
eller
41787 Produktionsteknologi Fortsættes på 2. sem E5 (ons 8-17) og F5 (ons 8-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17)
62145 Produkters dokumentation 5 point E4A (tirs 13-17)
62146 Mekanisk produktanalyse 5 point Januar
62675 Mekanik 5 point E2A (man 13-17)

2. semester

Kursus 41787 gælder for studerende med sommerstart.  

Kursus 41788 gælder for studerende med vinterstart. 

01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
41533 Dimensionering og styrke 1 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
41788 Produktionsteknologi 10 point F5 (ons 8-17) og E5 (ons 8-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17)
eller
41787 Produktionsteknologi 10 point E5 (ons 8-17) og F5 (ons 8-17), E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17)
62604 Termodynamik og energiteknik 10 point F3A (tirs 8-12) og Juni, E3A (tirs 8-12) og Januar
62646 Modellering og Programmering 5 point E4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17)

3. semester

 

41534 Dimensionering og styrke 2 5 point E5B (ons 13-17), F5B (ons 13-17)
62677 Anvendt reguleringsteknik 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
62694 Dynamik 5 point E3A (tirs 8-12), F5A (ons 8-12)
62770 Anvendt elteknik for Maskin 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)

3. semester efterår

I tillæg til ovenstående tages følgende kursus:

62696 Produktudvikling 5 point Januar
Tilvalgskursus 5 point 13 ugers

3. semester forår

Et af følgende specialiseringskurser på 10 ECTS-point skal vælges i forårssemestret (sammenhæng 13- med 3-ugersperiode). Bemærk, at ved specialiseringen Maritim teknik skal vælges to 5 ECTS-point kurser, hvoraf et kursus (41201) kun ligger i efterårssemestret.

Specialiseringer:

Konstruktion og design: 62683 Maskinkonstruktion

Energianlæg: 41860 Design af energianlæg

Maritim teknik: 41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner + 41270 Grøn Skibsfart

Materialer og fremstilling: 62695 Materialer og fremstilling + 41651 Øvelseskursus i metallære

Mekatronik og robotteknik: 62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik.

41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner 5 point E5A (ons 8-12)
41270 Grøn Skibsfart 5 point Juni
41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Januar, Juni
41860 Design af energianlæg 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62683 Maskinkonstruktion 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62695 Materiale og fremstilling 5 point F2B (tors 8-12)
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik 10 point F2B (tors 8-12) og Juni

4. semester

Bemærk: Specialiseringskurserne på Maskinteknik udbydes ikke i efteråret, men udelukkende i foråret.

41784 Procesteknik 5 point F4B (fre 8-12) og E4B (fre 8-12)
62616 Plastteknologi 5 point E4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17)
62657 Fluid Mekanik 5 point E1B (tors 13-17), F5A (ons 8-12)
62798 Geometriske operationer i plan og rum 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)

4. semester efterår

 

62696 Produktudvikling 5 point Januar
Tilvalgskursus 5 point 13 ugers

4. semester forår

Et af følgende specialiseringskurser på 10 ECTS-point skal vælges i forårssemestret (sammenhæng 13- med 3-ugersperiode). Bemærk, at ved specialiseringen Maritim teknik skal vælges to 5 ECTS-point kurser, hvoraf et kursus (41201) kun udbydes i efterårssemestret.

Specialiseringer:

Konstruktionsteknik og design: 62683 Maskinkonstruktion

Energiteknik: 42860 Design af energianlæg

Maritim teknik: 41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner + 41270 Grøn Skibsfart

Materialer og fremstilling: 62695 Materialer og fremstilling + Øvelseskursus i metallære 41651

Mekatronik: 62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik.

41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner 5 point E5A (ons 8-12)
41270 Grøn Skibsfart 5 point Juni
41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Januar, Juni
41860 Design af energianlæg 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62683 Maskinkonstruktion 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62695 Materiale og fremstilling 5 point F2B (tors 8-12)
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik 10 point F2B (tors 8-12) og Juni

5. semester
Ingeniørpraktik 30 point

6. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
Tilvalgsfag 20 point

7. semester
Diplomingeniørprojekt 20 point
Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurserne udgør i alt 35 ECTS-point, heraf er 20 ECTS-point specialiseringskurser og 15 ECTS-point frie tilvalgsfag.

De 20 ECTS specialiseringskurser skal vælges ud fra nedenstående lister for de fem specialiseringer:

  • Konstruktion og design
  • Energianlæg
  • Maritim teknik
  • Materialer & fremstilling
  • Mekatronik & robotteknik.

De 15 ECTS frie tilvalgsfag kan vælges på tværs af specialiseringerne eller blandt de øvrige forhåndsgodkendte kurser. Yderligere kan tilvalgskurserne vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Dette kræver dog forhåndsgodkendelse af studielederen. Forhåndsgodkendelsen beror på relevans for maskinteknik, overlap med obligatoriske kurser og den studerendes faglige forudsætninger. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point. 

Konstruktion og design

41341 Økobil 10 point F5B (ons 13-17) og E5B (ons 13-17)
41342 Økobil 10 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
41511 Maskinelementer - Grundlæggende 5 point F2A (man 13-17)
41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Januar, Juni
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold 5 point F5B (ons 13-17)
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori 5 point F5A (ons 8-12)
41809 Anvendt Finite Element Analyse 5 point E1B (tors 13-17)
41812 Introduktion til Finite Element Analyse 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
41814 Varmetransmission 5 point E4A (tirs 13-17)
46000 Introduktion til vindenergi 5 point F3A (tirs 8-12)
62614 Advanced Engineering Dynamics 5 point F4A (tirs 13-17)
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)
62629 Varmetransmission 5 point F2B (tors 8-12)
62643 Svingningslære 5 point E5A (ons 8-12)

Udgåede kurser under specialiseringen i konstruktion og design

41617 Videregående CAD 5 point E2A (man 13-17)
41682 Korrosion og materialevalg 5 point F5A (ons 8-12)
41819 Finite element modellering af gitter- og ramme-konstruktioner 5 point E1B (tors 13-17)
62615 International Engineering Project 5 point August
62626 Computer Aided Design CAD2 5 point Efterår
62662 Industrial Design 5 point E4A (tirs 13-17)

Energianlæg

41341 Økobil 10 point F5B (ons 13-17) og E5B (ons 13-17)
41342 Økobil 10 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
41343 Brændstoffer og emissioner fra aktuel og fremtidig transport 5 point Juni
41347 Forbrændingsmotorer - teori for anvendelse af konventionelle og bæredygtige brændstoffer 5 point E2A (man 13-17)
41402 Simulering af termiske energisystemer 5 point E2B (tors 8-12)
41422 Videregående energiteknik 5 point E3A (tirs 8-12)
41814 Varmetransmission 5 point E4A (tirs 13-17)
46000 Introduktion til vindenergi 5 point F3A (tirs 8-12)
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)
62629 Varmetransmission 5 point F2B (tors 8-12)
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 point Forår

Udgåede kurser under specialiseringen i energianlæg

41344 Forbrændingsmotorer - grundlæggende teori 5 point E2A (man 13-17)
41409 Introduktion til køle- og varmepumpeteknik, teori og praksis 5 point Januar
41819 Finite element modellering af gitter- og ramme-konstruktioner 5 point E1B (tors 13-17)
62633 Biomassekedlen og dens delsystemer 5 point F2B (tors 8-12)

Maritim teknik

41107 Marin- og havteknik 5 point F1B (tors 13-17)
41270 Grøn Skibsfart 5 point Juni
41271 Skibsprojektering 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
41280 Medsejlads 5 point Juli og August
41343 Brændstoffer og emissioner fra aktuel og fremtidig transport 5 point Juni
41347 Forbrændingsmotorer - teori for anvendelse af konventionelle og bæredygtige brændstoffer 5 point E2A (man 13-17)
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold 5 point F5B (ons 13-17)
41809 Anvendt Finite Element Analyse 5 point E1B (tors 13-17)
62614 Advanced Engineering Dynamics 5 point F4A (tirs 13-17)

Udgåede kurser under specialiseringen i maritim teknik

11319 Svejsning 5 point Januar
41263 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 2 5 point Januar
41682 Korrosion og materialevalg 5 point F5A (ons 8-12)
41819 Finite element modellering af gitter- og ramme-konstruktioner 5 point E1B (tors 13-17)
62626 Computer Aided Design CAD2 5 point Efterår

Materialer og fremstilling

23953 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring 5 point E2B (tors 8-12)
41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Januar, Juni
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering 5 point F2A (man 13-17)
41661 Metallære 5 point E1A (man 8-12)
41669 Avanceret overfladeteknologi 5 point F4B (fre 8-12)
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold 5 point F5B (ons 13-17)
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter 5 point E3A (tirs 8-12)
41737 Plastdesign 5 point F1A (man 8-12)
41743 Mikro produkt design, udvikling og produktion 5 point Januar
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori 5 point F5A (ons 8-12)
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)

Udgåede kurser under specialiseringen i materialer og fremstilling

11319 Svejsning 5 point Januar
23951 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring 5 point E2B (tors 8-12)
41655 Avanceret overfladeteknologi 5 point F3A (tirs 8-12)
41682 Korrosion og materialevalg 5 point F5A (ons 8-12)
41706 Øvelseskursus i processimulering 5 point Januar
41736 Plastprocesser 7.5 point E3B (fre 13-17)
41738 Eksperimentel plastteknologi 5 point Juni

Mekatronik og robotteknik

41028 Design af mekatroniske systemer 1 5 point F4B (fre 8-12)
41029 Design af mekatroniske systemer 2 5 point Juni
41511 Maskinelementer - Grundlæggende 5 point F2A (man 13-17)
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer 5 point F3B (fre 13-17)
62606 Mekatronik, anvendt diskret reguleringsteknik 10 point Forår
62609 Mekatronik, sensorer og aktuatorer 5 point F5B (ons 13-17)
62614 Advanced Engineering Dynamics 5 point F4A (tirs 13-17)
62635 Design af rørsystemer og pumper 5 point Forår
62643 Svingningslære 5 point E5A (ons 8-12)

Udgåede kurser under specialiseringen i mekatronik og robotteknik

31383 Robotteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
62148 Opbygning af robotinstallationer for automation 5 point E2B (tors 8-12)
62607 Anvendt industrirobot teknik 5 point E1B (tors 13-17)
62608 Maskinanlæg og anvendt multivariabel kontrol 5 point
62615 International Engineering Project 5 point August

Øvrige forhåndsgodkendte kurser

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
25208 Løsninger for Bæredygtighed 5 point Juni
41619 Introduktion til produktion 5 point E4A (tirs 13-17)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12) og F4B (fre 8-12)

Udgåede øvrige forhåndsgodkendte kurser

62132 Tekniske projekter og projektledelse 5 point E1B (tors 13-17)
62147 Individuelt Projekt i Engineering 5 point E3B (fre 13-17)
62149 Vedrvarende energikilder 5 point F1B (tors 13-17)
62615 International Engineering Project 5 point August
62618 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12)
62625 Industri 4.0 - Produkt opmåling og visualisering 5 point
62634 Tekniske projekter A-Z 5 point E1B (tors 13-17)
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)