Studieplan for Mobilitet, Transport og Logistik

1. semester

01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
62079 Grundlæggende Operations Management 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62199 Vejprojektering og trafiksikkerhed 5 point E4B (fre 8-12)
62221 Erhvervs- og samfundsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62623 Bæredygtighed, mobilitet og samfund 10 point E2B (tors 8-12) og Januar

2. semester
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
62096 Informationsteknologi i Produktion 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
62133 Supply Chain Management & Design 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
62265 Trafik og veje i byområder 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62324 Grundkursus i Byplanlægning 5 point Juni
62669 Statistisk Analyse og Datavisualisering 5 point E4B (fre 8-12), F4A (tirs 13-17)

3. semester

42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur 5 point E4B (fre 8-12)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
eller
42430 Projektledelse 5 point Januar
eller
42429 Projektledelse 5 point August
62191 Vejtrafiksimulering 5 point Januar
62276 Vej- og baneprojektering 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)
62637 Videregående analytics i mobilitet og transport 5 point E4A (tirs 13-17)

4. semester

62381 Trafik- og transportplanlægning 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 point Juni
62589 Business Intelligence 5 point E3B (fre 13-17), F2B (tors 8-12)
62622 Baneteknologi og drift: fra første idé til fuld fart 5 point F1B (tors 13-17)
62640 Godstransport og logistik 5 point F5B (ons 13-17)

5. semester

- Ingeniørpraktik 30 point

6. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
-- Tilvalgskurser 20 point

7. semester

- Tilvalgskurser 10 point
-- Diplomingeniørprojekt 20 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for uddannelsen som diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser 5 point E4A (tirs 13-17)
02441 Anvendt statistik og statistisk programmel 5 point Januar
02443 Stokastisk simulation 5 point Juni
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning 5 point F4A (tirs 13-17)
12240 Miljømanagement, innovation og etik 5 point Januar
12452 Baneprojektering og vedligeholdelse 10 point F5 (ons 8-17)
25208 Løsninger for Bæredygtighed 5 point Juni
34345 Signalsystemer og teknologi for jernbaner 5 point E3A (tirs 8-12)
38106 Udvikling af iværksættermindset gennem seriøse spil 5 point F1B (tors 13-17)
41603 Konstruktion og problemløsning 5 point E4B (fre 8-12)
41615 Mekanisk CAD 5 point F1B (tors 13-17)
42022 Design Thinking og sociotekniske systemer 5 point F5B (ons 13-17)
42112 Matematisk Programmering Modellering 5 point Januar
42115 Netværksoptimering 5 point E4B (fre 8-12)
42178 Analyse af transportsystemer - efterspørgsel og planlægning 5 point E5B (ons 13-17)
42185 Planlægning og modellering af kollektiv trafik 5 point F2B (tors 8-12)
42187 Analyse af transportsystemer: Udbud og Modellering 5 point F4A (tirs 13-17)
42381 Bæredygtig godstransport og transportlogistik 5 point F5B (ons 13-17)
42417 Simulering i operations management 5 point Juni
42577 Introduktion til Business Analytics 5 point E1A (man 8-12)
42586 Beslutninger under usikkerhed 5 point F4A (tirs 13-17)
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
62008 Produktudvikling - faser og forløb i produktudviklingen 5 point E4A (tirs 13-17), F2A (man 13-17)
62014 Grønt Entreprenørskab 5 point F4B (fre 8-12)
62024 PI Project 2 Prototypeudvikling 5 point Juni
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62094 Driftsøkonomi og investering 5 point F2B (tors 8-12), E3A (tirs 8-12)
62101 Operations Management og LEAN 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
62104 Automation i Produktionen 5 point E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E1B (tors 13-17) og E2B (tors 8-12), F1B (tors 13-17)
62122 Erhvervsjura 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
62134 Strategisk Analyse og udvikling 5 point F2B (tors 8-12) og E2B (tors 8-12)
62139 Videregående økonomistyring 5 point F4A (tirs 13-17)
62142 Digitalisering og Industri 4.0 5 point F2A (man 13-17)
62210 Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62243 Innovation, produktion og økonomi 5 point Januar, Juni
62270 Byggeprocesstyring 5 point E4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17)
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
62381 Trafik- og transportplanlægning 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 point Juni
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer 5 point F3B (fre 13-17)