Studieplan for Softwareteknologi

1. semester
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
01904 Diskret matematik 5 point E5A (ons 8-12)
02312 Indledende programmering 10 point E4B (fre 8-12) og Januar
62531 Udviklingsmetoder til IT-systemer 5 point E4A (tirs 13-17)
62532 Versionsstyring og testmetoder 5 point E2A (man 13-17)

2. semester
02322 Maskinnær programmering 5 point F4B (fre 8-12)
02324 Videregående programmering 10 point F1B (tors 13-17) og Juni
02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
02327 Indledende databaser og database programmering 5 point F3A (tirs 8-12)
62577 Datakommunikation 5 point F4A (tirs 13-17)

3. semester

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
02332 Compilerteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
02369 Software processer og mønstre 5 point E1B (tors 13-17)
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder 10 point E1A (man 8-12) og Januar
62588 Operativsystemer 5 point E5B (ons 13-17)

4. semester

01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point F1A (man 8-12)
02346 Distribuerede og parallelle systemer 5 point F4A (tirs 13-17)
62410 CDIO-Projekt 10 point F5A (ons 8-12) og Juni
-- Tilvalgskurser 10 point

5. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
-- Tilvalgskurser 20 point

6. semester
-- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester
- Tilvalgskurser 10 point
-- Diplomingeniørprojekt 20 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Softwareteknologi, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Datalogi og Softwareudvikling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2 5 point E2B (tors 8-12)
02141 Datalogisk modellering 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
02148 Introduktion til koordinering af fordelte applikationer 5 point Januar
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering 5 point E4A (tirs 13-17)
02157 Funktionsprogrammering 5 point E4B (fre 8-12)
02162 Software Engineering 2 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)
02180 Introduktion til kunstig intelligens 5 point F3A (tirs 8-12)
02247 Oversætterkonstruktion 5 point F2B (tors 8-12)
02266 User Experience Engineering 5 point Januar
02267 Software-udvikling af Webtjenester 5 point Januar
02282 Algoritmer for store datamængder 7.5 point F1A (man 8-12)
02289 Algoritmiske teknikker for moderne datamodeller 5 point E1A (man 8-12)
02291 System integration 5 point F5A (ons 8-12)
02363 Front end web teknologi 5 point F2A (man 13-17)
02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
02809 UX Design Prototypeudviking 5 point E1A (man 8-12)
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET 5 point E5B (ons 13-17), Forår
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift 5 point F1B (tors 13-17)
62501 Linux server og netværk 5 point F5B (ons 13-17)
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer 5 point F3B (fre 13-17)
62582 Komplekse systemer og Devops 5 point E3A (tirs 8-12)
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer 5 point F4B (fre 8-12)
62598 Kunstig intelligens i computerspil 5 point E1B (tors 13-17)

Machine learning and Data analysis

02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02456 Dyb læring 5 point E2A (man 13-17)
02464 Kunstig Intelligens og Menneskelig Kognition 5 point F1B (tors 13-17)
02806 Social data analyse og visualisering 5 point F3A (tirs 8-12)
02807 Beregningsmæssige Værktøjer til Datavidenskab 5 point E7 (tirs 18-22)
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 point Juni
62533 Anvendt machine learning og big data 5 point Forår

Indlejrede systemer / digitalelektronik

02155 Computerarkitektur 5 point E2A (man 13-17)
02203 Design af digitale systemer 5 point E2B (tors 8-12)
02204 Design af asynkrone kredsløb 5 point F2A (man 13-17)
02205 VLSI Design 5 point F3A (tirs 8-12)
02209 Test af digitale systemer 5 point E1B (tors 13-17)
02211 Videregående computerarkitektur 5 point F4A (tirs 13-17)
02223 Modelbaseret Systems Engineering 7.5 point E4B (fre 8-12)
34315 Internet of things – applikation og infrastruktur udvikling 5 point F2B (tors 8-12)
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 point E2B (tors 8-12)
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer 5 point Forår
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer 5 point E2A (man 13-17)

Matematik og anvendelser

01227 Grafteori 5 point F1B (tors 13-17)
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02443 Stokastisk simulation 5 point Juni
02526 Matematisk modellering 5 point F3A (tirs 8-12)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)

01920 kan tages som tilvalgskursus af studerende optaget før 1. september 2016.

Billed- og signalbehandling

02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
02504 Computer Vision 5 point F3B (fre 13-17)
02507 Projektarbejde inden for billedanalyse og computer grafik 5 point Januar
02561 Computer grafik 5 point E5A (ons 8-12)
02562 Rendering - introduktion 5 point E5B (ons 13-17)

Regulering og robotteknologi

34721 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
34747 Digital regulering 10 point E5 (ons 8-17)
34754 Autonome robotsystemer 5 point Januar
34756 Avancerede Autonome Robotter 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer 5 point F3B (fre 13-17)

Økonomi, bæredygtighed og projektledelse

38101 Virksomhedsstart 5 point E2A (man 13-17)
42421 Ledelse og organisation 5 point E2A (man 13-17)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12) og F4B (fre 8-12)
62238 Forretningsinnovation 5 point
62589 Business Intelligence 5 point E3B (fre 13-17), F2B (tors 8-12)
12740 Bæredygtighed i ingeniørløsninger 5 point

Cybersikkerhed og Krytografi

01410 Kryptologi 1 5 point F2A (man 13-17)
02192 Computersikkerhedshændelseshåndtering 5 point F3B (fre 13-17)
02193 Etisk hacking 5 point Juni
02233 Netværkssikkerhed 5 point F4A (tirs 13-17)
02239 Datasikkerhed 7.5 point E5B (ons 13-17)
62419 System- og netværkssikkerhed - Projekt 5 point Januar, August
62426 Cyber defence og ledelsesansvar 5 point Efterår og Forår
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering 5 point Efterår og Forår
62428 Sikker implementation af systemer 5 point Forår, Efterår
62530 Netværkssikkerhed 5 point E2A (man 13-17)
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 point F1A (man 8-12)