Anbefalede studieforløb

Data Science og Management (tidligere Strategisk Analyse og Systemdesign) er en uddannelse med stor valgfrihed og gode muligheder for, at du selv kan skræddersy og sammensætte din uddannelse.

Vi har udarbejdet studieforløb, der viser hvordan studiet kan sammensættes. Du kan i menuen til venstre se fire eksempler på, hvordan forskellige studieprofiler kan se ud. Eksemplerne er lavet så de opfylder kravene til naturvidenskabelige grundfag og teknologiske linjefag. Det er vores intention, at eksemplerne kan understøtte og inspirere dig i dit valg af kurser, således at du kan sammensætte en uddannelse, der opfylder dine interesser og behov. Det skal understreges, at der ikke er tale om en snæver sammenhæng mellem de fire eksempler og de kandidatuddannelser, som Data Science og Management giver adgang til. Der er således ikke tale om anbefalede studieforløb rettet mod en bestemt kandidatuddannelse.

Det er dit ansvar at sikre, at dit eget valg og sammensætning af kurser opfylder de pointmæssige krav til en bacheloruddannelse på Data Science og Management.