Complex technological systems

Er du interesseret i at arbejde med og udvikle større komplekse teknologiske systemer eller større ingeniøropgaver på samfundsniveau, så bør du overveje dette studieforløb. Større teknologiske systemer kan til eksempel være energisystemer, transportsystemer eller sundhedssystemer. Kurserne i dette studieforløb omhandler planlægning, infrastrukturens delelementer, beslutningsstøtte, brugerbehov, strategi, systemdesign m.m.

Forslag til valgfrie kurser: 

01035 Matematik 2 

01037

Matematik 2

02101 Indledende Programmering

02102

Indledende Programmering

12139

Resource Engineering

12205

Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning

47202

Introduktion til fremtidens energi

25105

Økologi

27002

Biovidenskab

27008

Biovidenskab

34313

Introduktion til datanet

42340

Bæredygtighed i ingeniørløsninger

02431

Risk management

31070

Hands-on mikrocontroller programmering

31762

Energimarkeder og digitalisering

42380

Supply chain analytics

42879

Beslutningsstøtte og strategisk vurdering

 

 

 

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
01017
Diskret matematik
5 point
42587
Introduktion til Operations og Supply... Introduktion til Operations og Supply Chain Management
5 point
02633
Introduktion til programmering og... Introduktion til programmering og databehandling
5 point
42580
Ingeniørarbejde - Data Science og... Ingeniørarbejde - Data Science og Management
5 point
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
02403
Introduktion til matematisk statistik
5 point
26027
Grundlæggende kemi
5 point
02170
Databasesystemer
5 point
42101
Introduktion til operationsanalyse
5 point
3.Semester
02450
Introduktion til machine learning og... Introduktion til machine learning og data mining
5 point
42009
Indledende økonomi
5 point
42421
Ledelse og organisation
5 point
42430
Projektledelse
5 point
Valgfrie kurser
10 point
4.Semester
10054
Modelfysik
5 point
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
5 point
42586
Beslutninger under usikkerhed
5 point
42588
Data og data science
5 point
42584
Fagprojekt - Data Science og Management
10 point
5.Semester
42611
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
Valgfrie kurser
25 point
6.Semester
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
Valgfrie kurser
10 point
Bachelorprojekt
15 point