Anbefalede studieforløb

Til at guide dig i valget af valgfrie kurser har vi udarbejdet ni anbefalede studieforløb, som alle peger i retning af specialiseringerne på kandidatuddannelsen i Fysik og Nanoteknologi. De indeholder alle de obligatoriske kurser, samt forslag til hvordan de valgfrie point kan bruges. Det er vigitgt at være opmærksom på, at nogle af de foreslåede valgfag er på kandidatkurser.

De anbefalede studieforløb er:

Herunder ses studieforløbet, hvor kun de obligatoriske kurser er indsat. 

 

Naturvidenskabelige grundfagTeknologiske linjefagProjekter og almene fagValgfrie kurser
1.SEMESTER
1.SEMESTER
01005
Matematik 1
10 point
10031
Introduktion til Fysik og Nanoteknologi
5 point
10033
Mekanik og fysisk modellering
10 point
10859
Laboratorie- arbejde i fysik og nanoteknologi
5 point
2.SEMESTER
2.SEMESTER
01005
Matematik 1 - fortsat fra forrige semester
10 point
02633
Programmering
5 point
10031
Introduktion til Fysik og Nanoteknologi - fortsat...
5 point
10034
Termodynamik og statistisk fysik
5 point
26000
Almen Kemi
5 point
3.SEMESTER
3.SEMESTER
10036
Elektromagnetisme for fysikere
10 point
34029
Fagprojekt
10 point

Teknologisk linjefag (Vælg ét ud af fire)
5 point

Valgfag
5 point
4.SEMESTER
4.SEMESTER
10102
Kvantemekanik
10 point
34020
Optik og fotonik
5 point

Valgfag
5 point

Valgfag
5 point

Valgfag
5 point
5.SEMESTER
5.SEMESTER
10303
Faststoffysik og nanoskala materialefysik
10 point
22600
Fabrikation af mikro- og nanostrukturer
5 point

Valgfag
5 point

Valgfag
5 point

Valgfag
5 point
6.SEMESTER
6.SEMESTER
42610
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point

Bachelorprojekt
15 point

Valgfag
5 point

Valgfag
5 point