Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag
De obligatoriske naturvidenskabelige fag på bachelorretningen i Fysik og Ingeniørvidenskab er:

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
10033 Mekanik og fysisk modellering 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 point F2A (man 13-17)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag
Nedenstående fag er obligatoriske teknologiske linjefag.
10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
10102 Kvantemekanik 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
10317 Faststoffysik 5 point E4A (tirs 13-17)
10859 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi 5 point Januar
22600 Fabrikation af mikro- og nanostrukturer 5 point E3A (tirs 8-12)
34020 Optik og fotonik 5 point F1B (tors 13-17)

Der vælges mindst ét blandt følgende valgfrie teknologiske linjefag.

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
22602 Visualisering af mikro- og nanostrukturer 5 point F5A (ons 8-12)
34127 Eksperimentel optik og fotonik 5 point Juni

Projekter og almene fag
Alle kurser fra nedenstående liste over projekter og almene fag er obligatoriske. Fagprojektet er et selvstændigt eksperimentelt eller teoretisk arbejde, som forløber over en 13-ugers periode og eventuelt den efterfølgende 3-ugers periode. Studieleder anbefaler, at den studerende gennemfører fagprojektet på 3. eller 4. semester. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, typisk på 6. semester.

02631 kan erstattes af 02633 Indledende programmering med Matlab, 02637 Videregående Matlab programmering, 02101 Indledende programmering eller 02393 Programmering i C++.

02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
eller
02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
34029 Fagprojekt (fysik og nanoteknologi) 10 point Efterår og Januar
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Kurser, tidligere årgange

For studerende optaget før september 2022 gælder:

 

Følgende kurser er obligatoriske naturvidenskabelige grundfag:

10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Følgende kurser er obligatoriske  teknologiske linjefag:

10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 point F2A (man 13-17)
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12), F4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Kursus 10303 "Faststoffysik og nanoskala materialefysik" (10 ECTS) er obligatorisk for årgange til og med optagelsen 2021. Kurset udbydes sidste gang i F2024.

Kursus 10303 afløses af kursus 10317 "Faststoffysik" (5 ECTS), som er obligatorisk for årgang 2022 og fremefter. 10317 udbydes første gang i E2024.

Følgende kurser kan tælle i gruppen af teknologisk linjefag

10347 Introduktion til biofysik 5 point E5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Følgende kurser har fået nyt kursusnummer:

Gammelt kursusnummerNyt kursusnummer 
3325522600Fabrikation af mikro- og nanostrukturer
3347210859Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi
3325722602Visualisering af mikro- og nanostrukturer