Specialkurser

Oversigten nedenfor viser alle specialkurser skrevet af studerende på bacheloruddannelsen Geofysik og Rumteknologi. 

De fleste af specialkurserne kan fremsøges og downloades på findit.dtu.dk.

Projekttitel Tilknyttet institut År
 Funktioner af flere variable DTU Compute 2020
 Projektarbejde og Vektoranalyse DTU Compute 2020
Overvågning af galaktiske røntgenkilder med satelliten INTEGRAL DTU Space 2020
Simulering af varianter af Wolter-I optikker til brug til Røntgen-teleskoper. DTU Fysik 2020
Karakterisering af elastiske deformationer og væskestrømninger i bløde kanaler DTU Fysik 2020
Fly og Raketter DTU Space 2020
Optisk design og modellering DTU Fotonik 2020
Blå lyn til stratosfæren DTU Space 2020
Observationer af kryosfæren ved brug af remote sensing fra ICESat-2 DTU Space 2020
Radarbaseret estimation af tilbagespredningsdiagram for indlandsis DTU Space 2019
Discovering New Black Holes and Neutron Stars with the INTEGRAL Satellite DTU Space 2019
Gaussian process-metoder til tidsafhængig geomagnetisk feltmodellering DTU Space 2019
Fremstilling og test af polymer kompositmembraner til Jupiter atmosfæremission DTU Space 2019
BMS for Electric formula racecar DTU Elektro 2019
Atmosfærens udvikling på Venus DTU Space 2019
Matematik 1-projekt og vektoranalyse DTU Compute 2019
Marine geoide i Østersøen og indre danske farvande DTU Space 2019
Detektion af naturbrande i satellitdata DTU Space 2019
Processering og tolkning af ground mag gradiometer data fra Nautanen DTU Space 2019
Funktionalisering af membraner DTU Fysik 2019
Orienteringsbestemmelse af Gimbal DTU Space 2019
Geofysik DTU Space 2019
Introduktion til køle- og varmepumpeteknik DTU Mekanik 2018
Automatisering af laser induceret fosforescens målinger DTU Fotonik 2018
Introduktion til digitalelektronik DTU Space 2018
Geofysik 30140 DTU Space 2018
Termohalisk cirkulation DTU Space 2018
Design af teleskop DTU Fotonik 2018
POD analyse af PIV-målinger af en turbulent rund jet DTU Mekanik 2018
Gaussiske procesmetoder til tidsafhængig geomagnetisk feltmodellering DTU Space 2018
HV Akkumulator design til Formel E - en del af EVenture projektet DTU Elektro 2018
Realisering og karaterisering af SunMag - en MEMS baseret attitude sensor til rumskibe DTU Space 2017
Kontrolsystem til stratosfærisk koronograf udviklet i ROS (Robot Operating System) DTU Space 2017
Introduktion til raketmotor design DTU Space 2017
Magnetiske- og tyngdeanomalier i oceanskorpen DTU Space 2017
Gammastråling data-loggingssystem til UAV'ere DTU Space 2017
Analyse af nylige INTEGRAL/JEM-X data DTU Space 2017
Gammastråling data loggingssytem til UAV´ere DTU Space 2017
Massebalance af Indlandsisen fra højdemålinger DTU Space 2017
Akustofluidik DTU Fysik 2017
Grundlæggende Effektelektronik DTU Elektro 2017
Planetfysik DTU Space 2017
Læringsteknologi og digitalt entreprenørskab DTU Compute 2017
Test og kvalificering af On-Board computer til CubeSat. DTU Space 2017
Test og Kvalificering af On-Board Computer til CubeSat DTU Space 2017
Højdeændringer af Grønlands indlandsis fra fly og satellimålinger DTU Space 2016
Introduktion til eksperimentel Kosmoklimatologi og dataanalyse DTU Space 2016
Potential- og tyngde signal fra elementære legemer. DTU Space 2016
Røntgenoptik til videnskabelig instrumentation indenfor høj energi astrofysik DTU Space 2016
Undersøgelse af røntgenkilder observeret med INTEGRAL i efterår 2015 DTU Space 2016
Modellering af fremtidige klimaændringer på grundlag af COP21- aftalerne i Paris DTU Space 2016
Design og konstruktion af platform til test af stratosfære propelmotorer DTU Space 2016
Visualisering af Kepler data DTU Space 2016
Elforbruget i boderne på Roskilde festival DTU Elektro 2016
Mikro-gravimetrisk undersøgelse af undergrunden på Amager. DTU Space 2016
Simulering af hybrid drone DTU Space 2016
Identifikation af solsystemobjekter og stjerneudbrud DTU Space 2016
Validering af geomagnetiske data fra Summit DTU Space 2016
Hamilton's Ricci Flow DTU Compute 2016
Emner i Indledende Elektromagnetisme DTU Elektro 2016
Intelligente autonome droner DTU Compute 2016
E-Callisto data management DTU Space 2015
Strålingsmiljø for elektroniske komponenter i rummet DTU Space 2015
Optimering af DTU E-Callisto Antenne System DTU Space 2015
Bæredygtig skiltning DTU Space 2015
Spektroskopiske eksperimenter til optimering af databehandling for detektorer DTU Space 2015
Riemann'sk og semi-Riemann'sk Geometri DTU Compute 2015
Ultralavvægt stabiliseret kameraplatform til stratosfæreballon DTU Space 2014
Løsning af problemer/udfordringer til International Physics Tournament 2015, IPT-2015 DTU Fysik 2014