Anbefalede studieforløb på Matematik og Teknologi

Her og på undersiderne i menuen til venstre kan du finde eksempler på hvordan studieforløb for Matematik og Teknologi kan se ud. Det er kun eksempler som du ikke behøver at følge, men de kan være meget nyttige til en første skabelon som du derefter kan tilpasse.

På denne side følger et fælles og meget generelt studieforløb. Det anbefales at du tager udgangspunkt i et eller flere af de forskellige specialiserede studieforløb som kan findes ved at vælge i menuen til venstre.

I de givne forløb er de valgfrie kurser allerede valgt, men de kan naturligvis erstattes af andre. Man skal også være opmærksom på at kursusudbuddet er dynamisk, så man kan godt komme ud for, at visse kurser bliver nedlagt, mens nye kan komme til. Hold derfor et vågent øje med kursusudbuddet og din studieplan.

Uddannelsen er tilpas fleksibelt til at der er flere muligheder for et semester i udlandet. Det anbefales at du tager på udlandsophold på et af vores partneruniversiteter, typisk på 5. semester. Her kan du ofte tage kurser i fx Introduktion til partielle differentialligninger eller Introduktion til operationsanalyse, som kan give merit for de tilsvarende DTU-kurser. Husk at det er vigtigt at planlægge et udlandsophold i god tid. Det er også en god ide at tale med studielederen.  Der er en masse råd og tip på International Vejlednings hjemmeside. 

Disse anbefalede studieforløb gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet af de anbefaledes studiefoløb for tidligere årgange. Find dem i menuen til venstre.

Kommentarer til studieforløbet

 

  • Kursus 01020 er et kursus primært for studerende på Matematik & Teknologi. Kurset kræver en vis matematisk modenhed og bør tages på 2. eller 4. semester. 
  • Kursus 42620/42622 kan tages både i januar, juni eller august. Det bør tages sidste halvdel af studiet og tidligst på 3. semester.
  • Kursus 27020 bør tages sidst i studiet og tidligst på 4. semester. 

 

 

Læs mere om Matematik og Teknologi (fx hvilke kandidatuddannelser du kan læse) på DTU.dk