Anbefalede studieforløb

Her og på undersiderne i menuen til venstre kan du finde eksempler på hvordan studieforløb for Matematik og Teknologi kan se ud. Det er kun eksempler som du ikke behøver at følge, men de kan være meget nyttige til en første skabelon som du derefter kan tilpasse.

På denne side følger et fælles og meget generelt studieforløb. Det anbefales at du tager udgangspunkt i et eller flere af de forskellige specialiserede studieforløb som kan findes ved at vælge i menuen til venstre.

I de givne forløb er de valgfrie kurser allerede valgt, men de kan naturligvis erstattes af andre. Man skal også være opmærksom på at kursusudbuddet er dynamisk, så man kan godt komme ud for, at visse kurser bliver nedlagt, mens nye kan komme til. Hold derfor et vågent øje med kursusudbuddet og din studieplan.

Uddannelsen er tilpas fleksibelt til at der er flere muligheder for et semester i udlandet. Det anbefales at du tager på udlandsophold på et af vores partneruniversiteter, typisk på 5. semester. Her kan du ofte tage kurser i fx Introduktion til partielle differentialligninger eller Introduktion til operationsanalyse, som kan give merit som teknologisk linjefag for de tilsvarende DTU-kurser. Husk at det er vigtigt at planlægge et udlandsophold i god tid. Det er også en god ide at tale med studielederen.  Der er en masse råd og tip på International Vejlednings hjemmeside. 

Naturvidenskabelige grundfagTeknologiske linjefagProjekter og almene fagValgfrie kurser
1.SEMESTER
1.SEMESTER
01005
Matematik 1
10 point
01017
Diskret matematik
5 point
10022
Fysik 1
5 point
02525
Introduktion til Matematik og Teknologi
10 point
2.SEMESTER
2.SEMESTER
01005
Matematik 1
10 point
02601
Introduktion til numeriske algoritmer
5 point
10022
Fysik 1
5 point
26027
Grundlæggende kemi
5 point
02403
Introduktion til matematisk statistik
5 point
3.SEMESTER
3.SEMESTER
01018
Diskret matematik 2: algebra
5 point
01025
Matematik 2 for Matematik og Teknologi
5 point
02502
Billedanalyse
5 point
02635
Programmering af matematisk software
5 point
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
42611
Ingeniørfagets vidensskabsteori
5 point
4.SEMESTER
4.SEMESTER
01020
Videregående linær algebra
5 point
02450
Intro til machine learning og data mining
5 point
02526
Matematisk modellering
5 point
42101
Intro til operationsanalyse
5 point
01666
Fagprojekt i Matematik og Teknologi
10 point
5.SEMESTER
5.SEMESTER
01418
Intro til partielle differentialligninger
5 point
01617
Introduktion til Dynamiske Systemer
5 point
02405
Sandsynlighedsregning
5 point
02418
Statistisk modellering
5 point
02610
Optimering og datafitting
5 point
01125
Topologiske grundbegreber og metriske rum
5 point
6.SEMESTER
6.SEMESTER
01325
Matematik 4: Reel analyse
5 point
02427
Tidsrækkeanalyse
5 point
02686
Scientific Computing for differentialligninger
5 point

Bachelorprojekt
15 point

Kommentarer til studieforløbet

  • Kursus 01020 er et kursus primært for studerende på Matematik & Teknologi. Det kan tages på 2. eller 4. semester. Hvis du tager det på andet semester, bør du udskyde kemi til et senere semester (alternativt tage 26026 Gr. Kemi i august før 3. semester).
  • Kursus 42611 kan tages både i august (fx før 3. semester) eller i januar.

 

Læs mere om Matematik og Teknologi (fx hvilke kandidatuddannelser du kan læse) på DTU.dk