Studieplan for Matematik og Teknologi

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag
01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
10063 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point F3A (tirs 8-12) og E3A (tirs 8-12)
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser
Den studerende skal bestå 55 point blandt det retningsspecifikke kurser.

Følgende 6 kurser er obligatoriske.

01017 Diskret matematik 5 point E2B (tors 8-12)
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi 5 point E1A (man 8-12)
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi 10 point E2A (man 13-17) og Januar
02526 Matematisk modellering 5 point F3A (tirs 8-12)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
02635 Programmering af matematisk software 5 point E1B (tors 13-17)

Den studerende skal tages mindst 20 point blandt de resterende 9 retningsspecifikke kurser:

01018 Diskret matematik 2: algebra 5 point E3B (fre 13-17)
01020 Videregående Lineær Algebra 5 point F2B (tors 8-12)
01125 Topologiske grundbegreber og metriske rum 5 point F1B (tors 13-17)
01418 Introduktion til partielle differentialligninger 5 point E5A (ons 8-12)
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser 5 point E4A (tirs 13-17)
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
02610 Optimering og datafitting 5 point E2A (man 13-17)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)

Under valgfriheden for de retningsspecifikke kurser skal følgende 3 krav overholdes.

Vælg mindst 1 af følgende 3 kurser:

01018 Diskret matematik 2: algebra 5 point E3B (fre 13-17)
01020 Videregående Lineær Algebra 5 point F2B (tors 8-12)
01125 Topologiske grundbegreber og metriske rum 5 point F1B (tors 13-17)

Vælg mindst 1 af følgende 2 kurser:

02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser 5 point E4A (tirs 13-17)

Vælg mindst 1 af følgende 2 kurser:

02610 Optimering og datafitting 5 point E2A (man 13-17)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)

Projekter 
 Studieleder foreslår, at den studerende gennemfører fagprojektet på sit 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på 6. semester.

01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi 10 point F5A (ons 8-12) og Juni
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

01238 Differentialgeometri 5 point F2B (tors 8-12)
01325 Funktionsrum og matematisk analyse 5 point F5B (ons 13-17)
01405 Algebraiske Fejlrettende Koder 5 point F4B (fre 8-12)
01415 Computational Discrete Mathematics 5 point E5B (ons 13-17)
01617 Introduktion til Dynamiske Systemer 5 point E3B (fre 13-17)
02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
02411 Statistisk forsøgsplanlægning 5 point E2A (man 13-17), F1A (man 8-12)
02417 Tidsrækkeanalyse 5 point F4B (fre 8-12)
02441 Anvendt statistik og statistisk programmel 5 point Januar
02456 Dyb læring 5 point E2A (man 13-17)
02471 Machine learning til signalbehandling 5 point E1B (tors 13-17)
02504 Computer Vision 5 point F3B (fre 13-17)
02561 Computer grafik 5 point E5A (ons 8-12)
02562 Rendering - introduktion 5 point E5B (ons 13-17)
02612 Optimering med bibetingelser 5 point F4A (tirs 13-17)
02623 Finite Element Metoden for partielle differentialligninger 5 point Januar
02686 Scientific computing for differentialligninger 5 point F1B (tors 13-17)
02687 Scientific Computing for ordinary and partial differential equations 5 point F1A (man 8-12)
42112 Matematisk Programmering Modellering 5 point Januar
42114 Heltalsprogrammering 5 point E4A (tirs 13-17)
42115 Netværksoptimering 5 point E4B (fre 8-12)

Kurser, tidligere årgange