Fast Track

Dette forslag til et studieforløb er bygget op som forløbet Konstruktion og Mekanik, men kan færdiggøres på 5 semestre i stedet for de sædvanlige 6. Til dette formål er der blandt andet blevet tilføjet nogle kurser, som følges henover sommerferien. Til 13-ugers semestrene kan der med dette studieforløb forventes en arbejdsindsats på gennemsnitligt 54 timer om ugen.  

Forslaget til studieplan er et godt udgangspunkt for at forsætte på kandidatretningen Konstruktion og mekanik.

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
10022
Fysik 1
Delt
41000
Ingeniørarbejde
10 point
41714
Produktionsteknologi og... Produktionsteknologi og Produktionsstyring
Delt
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
10022
Fysik 1
10 point
41501
Styrkelære 1
5 point
41659
Materialelære for Produktion og... Materialelære for Produktion og Konstruktion
5 point
41714
Produktionsteknologi og... Produktionsteknologi og Produktionsstyring
10 point
02633
Introduktion til programmering og... Introduktion til programmering og databehandling
5 point
01037
Matematik 2 (sommeruniversitet)
5 point
3.Semester
41312
Fluid Mekanik
5 point
41502
Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold)
5 point
41603
Konstruktion og problemløsning
5 point
31300
Reguleringsteknik 1
5 point
41814
Varmetransmission
5 point
42611
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
4.Semester
26027
Grundlæggende kemi
5 point
02402
Introduktion til statistik
5 point
41511
Maskinelementer - Grundlæggende
5 point
02601
Introduktion til numeriske algoritmer
5 point
41028
Design af mekatroniske systemer 1
5 point
41801
Fagprojekt
10 point
Bachelorprojekt
5 af 15 point
5.Semester
Bachelorprojekt
10 af 15 point
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
41612
Produktkonstruktion og dokumentation
10 point
41812
Introduktion til Finite Element Analyse
10 point