Maritim teknik

Danmark er en søfartsnation, og selv om vi ikke længere har store værfter, er en masse ingeniørers arbejde nødvendigt for, at skibene kan sejle optimalt. Et andet stort område er offshore konstruktioner. Ingeniørerne arbejder med de mekaniske konstruktioner, energisystemer, drift og økonomi.

Forslaget til studieplan er et godt udgangspunkt for at følge DTUs "Nordic Master of Maritime Engineering" eller kandidatretningen Konstruktion og mekanik.

 

Naturvidenskabelige grundfagTeknologiske linjefagProjekter og almene fagValgfrie kurser
1.SEMESTER
1.SEMESTER
01005
Matematik 1
10 af 20 point
10022
Fysik 1
5 af 10 point
41000
Ingeniørarbejde
10 point
41714
Produktions-teknologi og Produktions-styring
5 af 10 point
2.SEMESTER
2.SEMESTER
01005
Matematik 1
10 af 20 point
10022
Fysik 1
5 af 10 point
41501
Styrkelære 1
5 point
41714
Produktions-teknologi og Produktions-styring
5 af 10 point
02633
Introduktion til programmering og databehandling
5 point
3.SEMESTER
3.SEMESTER
01034
Matematik 2 (engelsk)
5 point
41312
Fluid mekanik
5 point
41502
Styrkelære 2
5 point
41603
Konstruktion og problemløsning
5 point
41201
Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner
5 point
42611
Ingeniørfagets videnskabsteori (august/januar)
5 point
4.SEMESTER
4.SEMESTER
41659
Materialelære for Produktion & Konstruktion
5 point
02402
Introduktion til statistik
5 point
41271
Skibsprojektering
10 point
41801
Fagprojekt
10 point
5.SEMESTER
5.SEMESTER
02601
Introduktion til numeriske algoritmer
5 point
26027
Grundlæggende kemi
5 point
42101
Introduktion til operationsanalyse
5 point
42406
Introduktion til produktion
5 point
41812
FEM-light
10 point
6.SEMESTER
6.SEMESTER
41107
Marin- og havteknik
5 point
41401
Energiteknik
5 point
42381
Bæredygtig godstransport og transportlogistik
5 point
Bachelorprojekt
Bachelorprojekt
15 point