Materiale og Procesteknologi

Der er lagt vægt på kurser, hvori der undervises i både praktiske og teoretiske færdigheder inden for tilrettelæggelse af industriel produktion. Hvilke materialer vil man anvende i hvilke situationer, og hvordan kan disse materialer bearbejdes i forskellige processer.

Forslaget til studieplan er et godt udgangspunkt for at forsætte på kandidatretningen Materiale og Procesteknologi.