Studieplan for IT-elektronik

1. semester
01904 Diskret matematik 5 point E5A (ons 8-12)
01911 Matematisk Analyse og Modellering 5 point Januar
02311 Introduktion til indlejrede systemer 5 point E5B (ons 13-17)
02312 Indledende programmering 10 point E2A (man 13-17) og E2B (tors 8-12)
62531 Udviklingsmetoder til IT-systemer 5 point E4A (tirs 13-17)

2. semester
01922 Lineær Algebra og Modellering 5 point F5 (ons 8-17)
02322 Maskinnær programmering 5 point F1B (tors 13-17)
02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
02328 Digital elektronik 5 point F4B (fre 8-12)
02329 Digitale systemer CDIO projekt 5 point Juni
62443 Datakommunikation 5 point F1A (man 8-12)

3. semester

02321 Hardware/Software Programmering 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
02332 Compilerteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
02335 Operativsystemer 5 point E3A (tirs 8-12)
62525 Digital Signalbehandling. 5 point E5A (ons 8-12)

4. semester

02346 Distribuerede og parallelle systemer 5 point F4A (tirs 13-17)
62410 CDIO-Projekt 10 point F5A (ons 8-12) og Juni
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer 5 point F5B (ons 13-17)
62716 Digitale reguleringssystemer 5 point F2B (tors 8-12)
-- Tilvalgskurser 5 point

5. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
-- Tilvalgskurser 20 point

6. semester
- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester
- Diplomingeniørprojekt 20 point
-- Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for IT-elektronik, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
01227 Grafteori 5 point F1B (tors 13-17)
01410 Kryptografi 1 5 point F2A (man 13-17)
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 5 point E2B (tors 8-12)
02148 Introduktion til koordinering af fordelte applikationer 5 point Januar
02155 Computerarkitektur 5 point E2A (man 13-17)
02157 Funktionsprogrammering 5 point E4B (fre 8-12)
02161 Software Engineering 1 5 point F2A (man 13-17)
02327 Indledende databaser og database programmering 5 point E5B (ons 13-17)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02456 Dyb læring 5 point E2A (man 13-17)
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
34721 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
34724 Introduktion til Programmerbare Logiske Kontrollere 5 point Udenfor skema-struktur
41619 Introduktion til produktion 5 point E4A (tirs 13-17)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17)
42421 Ledelse og organisation 5 point E3B (fre 13-17)
62118 Organisation og Ledelse 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET 5 point E5B (ons 13-17), Forår
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift 5 point F1B (tors 13-17)
62426 Cyber defence og ledelsesansvar 5 point Efterår og Forår
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering 5 point Efterår og Forår
62428 Sikker implementation af systemer 5 point Forår, Efterår
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 point Juni, Januar
62533 Anvendt machine learning og big data 5 point Forår
63852 Projektledelse 5 point August og Januar
eller
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
63860 System- og netværkssikkerhed 5 point E2A (man 13-17)
63861 System- og netværkssikkerhed - Projekt 5 point Januar

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i IT-Elektronik. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

01410 Kryptografi 1 5 point F2A (man 13-17)
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 5 point E2B (tors 8-12)
02180 Introduktion til kunstig intelligens 5 point F3A (tirs 8-12)
02191 Computersikkerhedsundersøgelser 5 point Januar
02192 Computersikkerhedshændelseshåndtering 5 point F3B (fre 13-17)
02193 Etisk hacking 5 point Juni
02203 Design af Digitale Systemer 5 point E2B (tors 8-12)
02205 VLSI Design 5 point F3A (tirs 8-12)
02209 Test af digitale systemer 5 point E1B (tors 13-17)
02211 Forskningsemner i computerarkitektur 5 point F4A (tirs 13-17)
02226 Netværksforbundne indlejrede systemer 5 point E1B (tors 13-17)
02233 Netværkssikkerhed 5 point F4A (tirs 13-17)
02234 Forskningsemner i cybersikkerhed 5 point E4A (tirs 13-17)
02239 Datasikkerhed 7.5 point E5B (ons 13-17)
02456 Dyb læring 5 point E2A (man 13-17)
02504 Computer Vision 5 point F3B (fre 13-17)
02561 Computergrafik 5 point E5A (ons 8-12)
02562 Rendering - introduktion 5 point E5B (ons 13-17)
02806 Social data analyse og visualisering 5 point F3A (tirs 8-12)
34371 Communication Network Security 5 point E5B (ons 13-17)

Studieplan for tidligere årgange

For studerende optaget før september 2021 gælder følgende:

3. semester:

02321 Hardware/Software Programmering 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
02332 Compilerteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
62524 Signalbehandling 5 point E2A (man 13-17)
62588 Operativsystemer 5 point E5B (ons 13-17)

Tilvalgskurser

42415 Teknisk økonomi 5 point F3A (tirs 8-12)
42922 Ledelse og organisation 5 point E2A (man 13-17)
62049 Servicedesign og -innovation 5 point
62414 Kryptografiske algoritmer 5 point Forår
62438 3D-applikationsudvikling på mobile enheder 5 point
62527 Big data 5 point Efterår og Forår
62618 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12)
62625 Industri 4.0 - Produkt opmåling og visualisering 5 point
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)

For studerende optaget før september 2022 gælder følgende:

Tilvalgskurser

31300 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)
31340 Digital regulering 10 point E5 (ons 8-17)
31385 Autonome robotsystemer 5 point Januar
42406 Introduktion til produktion 5 point E4A (tirs 13-17)
42435 Virksomhedsstart 5 point E2A (man 13-17)

For studerende optaget før september 2023 gælder følgende:

1. semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
01904 Diskret matematik 5 point E5A (ons 8-12)
62505 Introduktion til indlejrede systemer 10 point E4B (fre 8-12) og Januar
62557 Hardware-nær programmering 5 point E1A (man 8-12)
62558 Linux og C Programmering 5 point E2B (tors 8-12)

2. semester

01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E5B (ons 13-17)
02320 Digitale systemer 10 point F5A (ons 8-12) og Juni
02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
62514 Objektorienteret programmering 5 point F2A (man 13-17)
62577 Datakommunikation 5 point F1A (man 8-12)

3. semester

02321 Hardware/Software Programmering 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
02332 Compilerteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
62525 Digital Signalbehandling. 5 point E5A (ons 8-12)
62588 Operativsystemer 5 point E5B (ons 13-17)

Erstatningskurser

Udgået kursusErstatningskursus
62505 Introduktion til indlejrede systemer02317 Programmering af indlejrede systemer
62734 Datateknik og programmering
62588 Operativsystemer02335 Operativsystemer

Følgende kurser kan også tælle som tilvalgskurser

02221 Grundlæggende distribuerede systemer 5 point F1B (tors 13-17)
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02507 Projektarbejde inden for billedanalyse og computer grafik 5 point Januar
34754 Autonome robotsystemer 5 point Januar
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 point E2B (tors 8-12)
62415 Mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62419 System- og netværkssikkerhed - Projekt 5 point Januar, August
62434 Anvendt kryptografi 5 point Efterår
62501 Linux server og netværk 5 point F5B (ons 13-17)
62530 Netværkssikkerhed 5 point E2A (man 13-17)
62547 Indlejrede C/C++ smarte applikationer 5 point Forår
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer 5 point F3B (fre 13-17)
62583 Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer 5 point E2A (man 13-17)

For studerende optaget før september 2024 gælder følgende:

1. semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
01904 Diskret matematik 5 point E5A (ons 8-12)
02314 Indledende programmering 5 point E4B (fre 8-12), E2A (man 13-17)
02316 Indledende programmeringsprojekt 5 point Januar
02317 Programmering af indlejrede systemer 5 point Januar
62531 Udviklingsmetoder til IT-systemer 5 point E4A (tirs 13-17)
62532 Versionsstyring og testmetoder 5 point E4B (fre 8-12)

2. semester

01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E5B (ons 13-17)
02320 Digitale systemer 10 point F5A (ons 8-12) og Juni
02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
62577 Datakommunikation 5 point F1A (man 8-12)
62734 Datateknik og programmering 5 point F3A (tirs 8-12)

Tilvalgskurser

02223 Modelbaseret Systems Engineering 7.5 point E4B (fre 8-12)
02257 Anvendt Funktionsprogrammering 5 point Juni
62238 Forretningsinnovation 5 point August
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer 5 point F4B (fre 8-12)
63851 Projektledelse 5 point August og Januar

Erstatningskurser

Udgået kursusErstatningskursus
02314 Indledende programmering + 62532 Versionsstyring02312 Indledende programmering
02317  Programmering af indlejrede systemer02311 Introduktion til indlejrede systemer
02320  Digitale systemer02328 Digital elektronik + 02329 Digitale systemer CDIO projekt