Specialiseringer på Sundhedsteknologi

Du kan vælge imellem 3 specialiseringer på Sundhedsteknologi:

  • IT og Softwareudvikling
  • Data Science
  • Ledelse, organisation og økonomi

For at opnå en af disse specialiseringer skal den studerende tage 20 ECTS-point fra listen over tilvalgskurser inden for den pågældende specialisering.

Det anbefales at du begynder at overveje hvilken specialisering, du vil sigte imod, tidligt i studiet. Den egentlige specialisering ligger på semestrene 5 – 7, således at den kan starte med et praktikforløb på 5. semester i en virksomhed inden for sundhedsvæsenet, fortsætte med kurser på 6. semester og afslutte med diplomingeniørprojektet på 7. semester i praktikvirksomheden.

Sundhedsteknologiingeniører sigter mod ansættelse i den sundhedsteknologiske industri, på sygehuse og sundhedscentre, og i it-virksomheder med specialisering inden for sundhedsteknologi. Her arbejdes bl.a. med udvikling af sundheds- og hjælpemiddelteknologier, der kan spænde fra analyse, udvikling, design, implementering, anskaffelse, drift til markedsføring af sundhedsteknologiske systemer eller produkter.

IT og Softwareudvikling

Den sigter mod at du kan bidrage til den igangværende omfattende digitalisering af sundhedsvæsenet gennem yderligere viden indenfor it og softwareudvikling. Specialiseringen har særligt fokus på softwarespecifikation, -design og -udvikling.

Data Science

Den sigter mod at du kan bidrage til den igangværende omfattende digitalisering af sundhedsvæsenet på basis af solid viden indenfor data-analytiske værktøjer, herunder open source værktøjer. Data science anvendes ved beslutningstagning om løbende drift og udvikling af de sundhedsprofessionelle miljøer.

Ledelse, organisation og økonomi

Den sigter mod at du kan arbejde indenfor løbende drift og udvikling af teknologikrævende sundhedsprofessionelle miljøer med vægt på ledelses-, organisatoriske- og økonomiske aspekter.