Energidesign

Naturvidenskabelige grundfag
Teknologiske linjefag
Projekter og almene fag
Valgfrie kurser
1.Semester
01005
Matematik 1
Delt
41902
Ingeniørarbejde - fra dele til et hele
10 point
41459
Energi og indeklima
5 point
41953
Bærende konstruktioner 1
5 point
2.Semester
01005
Matematik 1
20 point
41954
Bærende konstruktioner 2
5 point
12601
Termisk bygningsfysik
5 point
41928
Bygningsdesign
10 point
3.Semester
10022
Fysik 1
Delt
12605
Bæredygtighed og livscyklusvurdering i... Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø
5 point
41929
Digitale designværktøjer
5 point
01237
Differentialgeometri og parametrisk... Differentialgeometri og parametrisk design
5 point
12362
Dagslys og Belysning
5 point
02633
Introduktion til programmering og... Introduktion til programmering og databehandling
5 point
4.Semester
10022
Fysik 1
10 point
26027
Grundlæggende kemi
5 point
41927
Bygnings Informations Modellering (BIM)
5 point
41458
Bygningsinstallationer
5 point
41906
Fagprojekt - Bygningsdesign
10 point
5.Semester
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
02402
Introduktion til statistik
5 point
41462
Bygningssimulering
5 point
12350
Introduktion til indeklima
5 point
01035
Matematik 2
5 point
42611
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point
6.Semester
41312
Fluid Mekanik
5 point
41466
Bæredygtig opvarmning og køling af... Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger
5 point
02601
Introduktion til numeriske algoritmer
5 point
Bachelorprojekt
15 point