AI og business

Dette fokusområde leder mod en kandidat i Data Design og Optimering (Business Analytics) eller Financial Engineering fokusområdet på MMC. AI og business fokuserer således på at arbejde med data og omsætte data i relation til forretningsmæssige mål.

 

 Ansvarlig kontaktperson: Dario Pacino.

Naturvidenskabelige grundfagTeknologiske linjefagProjekter og almene fagValgfrie kurser
1.SEMESTER
1.SEMESTER
01005
Matematik 1 (C-version)
10 point
01017
Diskret matematik
5 point
02461
Introduktion til intelligente systemer (Efterår + januar)
10 point
02631
Introduktion til programmering og databehandling
5 point
2.SEMESTER
2.SEMESTER
01005
Matematik 1 (C-version)
10 point
02105
Algoritmer og datastrukturer 1
5 point
02403
Introduktion til matematisk statistik (Juni)
5 point
02462
Signaler og data
5 point
02464
Kunstig intelligens og menneskelig kognition
5 point
3.SEMESTER
3.SEMESTER
10024
Fysik 1
5 point
02445
Projekt i statistisk evaluering af kunstig intelligens
5 point
02450
Introduktion til machine learning
5 point
02809
UX design prototypeudvikling
5 point
42101
Introduktion til operationsanalyse
5 point
02601
Introduktion til numeriske algoritmer
5 point
4.SEMESTER
4.SEMESTER
10024
Fysik 1
5 point
02463
Aktiv machine learning og agency
5 point
02465
Introduktion til reinforcement learning og kontrol
5 point
02466
Fagprojekt
10 point
26027
Grundlæggende kemi
5 point
5.SEMESTER
5.SEMESTER
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
42611
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point

Valgfrie kurser
20 point
6.SEMESTER
6.SEMESTER
01035
Matematik 2
5 point
02182
Symbolsk kunstig intelligens
5 point
02467
Social informatik
5 point

Bachelorprojekt
15 point