Studieplan for Kunstig Intelligens og Data

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Man+Fre
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Man+Fre
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni

Retningsspecifikke kurser

Den studerende skal bestå 55 point blandt de retningsspecifikke kurser.

Følgende kurser er obligatoriske (50 point i alt).

02105 Algoritmer og datastrukturer 1 5 point F2B (tors 8-12)
02182 Symbolsk kunstig intelligens 5 point F1B (tors 13-17)
02445 Projekt i statistisk evaluering for Kunstig intelligens og Data 5 point Juni
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02461 Introduktion til intelligente systemer 10 point E5B (ons 13-17) og Januar
02462 Signaler og data 5 point Efterår
02463 Aktiv machine learning og agency 5 point F4A (tirs 13-17)
02464 Kunstig Intelligens og Menneskelig Kognition 5 point E3A (tirs 8-12)
02465 Introduktion til reinforcement learning og kontrol 5 point F4B (fre 8-12)

Derudover skal der vælges mindst 5 ECTS blandt følgende kurser. Studieleder anbefaler, at alle 10 ECTS tages, således at 5 ECTS indgår som del af de 45 ECTS i den valgfrie pulje af kurser.

02467 Social informatik 5 point F5A (ons 8-12)
02809 UX Design Prototypeudviking 5 point E1A (man 8-12)

Projekter

Studieleder anbefaler, at fagprojektet tages på 4. semester.

Bachelorprojekete er den naturlige afslutning på bacheloruddannelsen.

02466 Fagprojekt - Bachelor i Kunstig Intelligens og Data 10 point F5B (ons 13-17) og Juni
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

01325 Matematik 4: Analyse - en toolbox i fysik og ingeniørvidenskab 5 point F1A (man 8-12)
02180 Introduktion til kunstig intelligens 5 point F3A (tirs 8-12)
02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 5 point E3A (tirs 8-12)
02417 Tidsrækkeanalyse 5 point F4B (fre 8-12)
02456 Dyb læring 5 point E2A (man 13-17)
02476 Machine Learning Operations 5 point Januar
02501 Videregående Deep Learning i Computer Vision 5 point F4A (tirs 13-17)
02504 Computer Vision 5 point F3B (fre 13-17)
02516 Introduktion til Deep Learning i Computer Vision 5 point E5B (ons 13-17)
02611 Optimering til datavidenskab 5 point F5B (ons 13-17)

Kurser, tidligere årgange