Anbefalede studieforløb

Det er sjældent at to studerende ender med præcis samme sammensætning af kurser. Produktion og Konstruktion er et studie med stor valgfrihed og gode muligheder for at følge dine interesser. Du kan i menuen til venstre se nogle eksempler på hvordan forskellige studieforløb kan se ud. Eksemplerne er lavet så de netop opfylder kravene til naturvidenskabelige grundfag og teknologiske linjefag. Der er samtidig kun brugt bachelorkurser. Eksemplerne er IKKE faste anbefalinger. Du skal sammensætte din egen plan.

Kursusudbuddet på DTU er dynamisk. Det vil sige, at det kan godt ske, at nogle kurser ændrer skemaplacering, pensum eller bliver fjernet. Det er dog sjældent at kurser bliver helt fjernet.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du opfylder studieordningens krav til kurser og point (ECTS). Men det er også vigtigt, at du selv sammensætter din egen studieplan, så planen opfylder dine egne interesser og behov. Brug forslagene i menuen til venstre til at blive inspireret af.

Valgfri kurser

Du skal tage 45 point som valgfri kurser. Her er der helt åbent for, at du kan gå på opdagelse i civilingeniørkurserne i DTU's store kursusdatabase. Du skal selvfølgelig bruge disse point med omtanke. Mange vælger at bruge nogle af pointene til at tage flere af de naturvidenskabelige grundfag og teknologiske linjefag. Du må gerne tage fag på kandidatniveau, men du skal være opmærksom på, at du senere på en kandidatuddannelse kun må tage kurser svarende til i alt 10 point fra kurser på bacheloruddannelsen. En del af de grundlæggende kurser er forudsætning for videregående kurser på kandidatniveau. Du giver derfor dig selv de bedste valgmuligheder i din senere kandidatuddannelse ved at bruge de valgfri point på grundlæggende kurser inden for det fagområde, som du regner med at fortsætte med.

Overvej især disse kurser

En række grundlæggende kurser er særligt relevante for retningen. Du bør lave en søgning i kursusdatabasen, hvor kursustypen sættes til "Bachelor". Afgræns gerne til et bestemt institut. Find de teknologiske linjefag, som har din særlige interesse. De kurser, som i nummerrækkefølge kommer umiddelbart efter et linjefag vil ofte være særligt relevante og have linjefaget som forudsætning. Nedenfor er lavet en liste med kurser fra fagområder, som ikke er direkte dækket af teknologiske linjefag, men som alligevel er særligt relevante for Produktion og Konstruktion:

Du kan se en længere liste med kurser, som er relevante for Produktion og Konstruktion i arket kursusoversigt 21/22.