Studieplan for Produktion og Konstruktion

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Polyteknisk grundlag
01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
10063 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point F3A (tirs 8-12) og E3A (tirs 8-12)
eller
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser
Kurserne i denne fagblok definerer selve bachelorretningen. De følgende 6 kurser er obligatoriske:
41000 Ingeniørarbejde 10 point E5 (ons 8-17) og E3B (fre 13-17)
41312 Fluid Mekanik 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
41501 Styrkelære 1 5 point F2A (man 13-17)
41603 Konstruktion og problemløsning 5 point E4B (fre 8-12)
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion 5 point F1B (tors 13-17)
41714 Produktionsteknologi og Produktionsstyring 10 point Januar og F5B (ons 13-17) og F5A (ons 8-12)

Den studerende skal desuden vælge 15 point fra følgende liste af kurser:

41401 Energiteknik 5 point F2B (tors 8-12)
eller
41045 Termodynamisk modellering 5 point E5A (ons 8-12)
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) 5 point E2B (tors 8-12)
41511 Maskinelementer - Grundlæggende 5 point F2A (man 13-17)
41564 Dynamik og svingninger 5 point E2A (man 13-17)
41619 Introduktion til produktion 5 point E4A (tirs 13-17)
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori 5 point F5A (ons 8-12)
41814 Varmetransmission 5 point E4A (tirs 13-17)

Projekter 

Studieleder anbefaler, at den studerende gennemfører sit fagprojekt på 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på 6. semester. Det tilstræbes, at projektarbejdet har karakter af CDIO (Conceive, Design, Implement and Operate).

41801 Fagprojekt 10 point F1A (man 8-12) og Juni
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

 

34753 Robotteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
41315 Anvendt CFD 5 point Juni
41661 Metallære 5 point E1A (man 8-12)
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter 5 point E3A (tirs 8-12)
41743 Mikro produkt design, udvikling og produktion 5 point Januar
46755 Vedvarende energi i el-markederne 5 point F2A (man 13-17)
63851 Projektledelse 5 point August og Januar

Kurser, tidligere årgange