Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag
De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på retningen er:
01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
10022 Fysik 1 10 point E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12)
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26026 Grundlæggende kemi 5 point August
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Bemærk at kursus 26000 går mere i dybden med principper, men dækker færre emner end kurserne 26026, 26027 og 26028. Kursus 26000 kan være aktuelt, hvis den studerende har haft kemi på højt niveau i gymnasiet.

Udover de obligatoriske naturvidenskabelig grundfag skal den studerende vælge 5 point fra følgende liste af kurser:

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
eller
02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)

Bemærk at kursus 02403 har et højere matematisk niveau end kursus 02402.

Teknologiske linjefag
Kurserne i denne fagblok definerer selve bachelorretningen. De følgende 5 kurser er obligatoriske:
41312 Fluid Mekanik 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
41501 Styrkelære 1 5 point F2A (man 13-17)
41603 Konstruktion og problemløsning 5 point E4B (fre 8-12)
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion 5 point F1B (tors 13-17)
41714 Produktionsteknologi og Produktionsstyring 10 point Januar og F5B (ons 13-17) og F5A (ons 8-12)

Den studerende skal desuden vælge 15 point fra følgende liste af kurser:

41401 Energiteknik 5 point F2B (tors 8-12)
eller
41045 Termodynamisk modellering 5 point E7 (tirs 18-22)
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) 5 point E2B (tors 8-12)
41511 Maskinelementer - Grundlæggende 5 point F2A (man 13-17)
41564 Dynamik og svingninger 5 point E2A (man 13-17)
41619 Introduktion til produktion 5 point E4A (tirs 13-17)
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori 5 point F5A (ons 8-12)

Projekter og Almene fag

Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske. Blokken består af de almene ingeniørfag samt uddannelsens to projekter. Studieleder vil foreslå, at den studerende gennemfører sit fagprojekt på 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på 6. semester. Det tilstræbes, at projektarbejdet har karakter af CDIO (Conceive, Design, Implement and Operate).

02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
41000 Ingeniørarbejde 10 point E5 (ons 8-17) og E3B (fre 13-17)
41801 Fagprojekt 10 point F1A (man 8-12) og Juni
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
- Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Valgfrie kurser

I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS-point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

 

Kurser, tidligere årgange

Tidligere kursus 41513 kan tælles med som teknologisk linjefag med 5 ECTS point i stedet for kursus 41511.

Naturvidenskabelige grundfag

For studerende optaget før september 2020 gælder følgende som Naturvidenskabelige grundfag:

02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
10041 Fysik 2 - General Engineering 5 point E5B (ons 13-17)
10044 Fysik 2 5 point E4A (tirs 13-17)

Teknologiske linjefag

For studerende optaget før september 2020 gælder følgende som Teknologiske linjefag:

Følgende kurser har fået nyt kursusnummer:

Gammelt kursusnummerGammelt navnNyt kursusnummerNyt navn
41560Svingningslære41564Dynamik og svingninger
41704Procesteknik41789Grundlæggende 3D-print: Processer og teori
41713Produktionsteknologi og Produktionsstyring41714Produktionsteknologi og Produktionsstyring

 

For studerende optaget før september 2022 gælder:

Hvis 42406 ikke er bestået kan det erstattes med 41619.

Følgende kursus kan tælle som valgfrit naturvidenskabeligt grundfag:

27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)