Studieplan for IT og Økonomi

1. semester
02314 Indledende programmering 5 point E4B (fre 8-12)
62531 Udviklingsmetoder til IT-systemer 5 point E4A (tirs 13-17)
62532 Versionsstyring og testmetoder 5 point E2A (man 13-17)
ME Managerial Economics (CBS) Fortsættes 2. semester
Virksomhedens Økonomistyring (CBS) 7,5 point

2. semester
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
02327 Indledende databaser og database programmering 5 point F3A (tirs 8-12)
02362 Projekt i software-udvikling 5 point F4A (tirs 13-17)
ERVR Erhvervsret (CBS) 7.5 point
ME Managerial Economics (CBS) 15 point

3. semester

01904 Diskret matematik 5 point E5A (ons 8-12)
02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
02369 Software processer og mønstre 5 point E1B (tors 13-17)
62443 Datakommunikation 5 point E3A (tirs 8-12)
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder 10 point E1A (man 8-12) og Januar

4. semester

02326 Algoritmer og datastrukturer 5 point F2B (tors 8-12)
02363 Front end web teknologi 5 point F2A (man 13-17)
62410 CDIO-Projekt 10 point F5A (ons 8-12) og Juni
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer 5 point F4B (fre 8-12)
- Tilvalgskurser (DTU/CBS) 5 point

5. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
, Tilvalgskurser (DTU/CBS) 20 point

6. semester
- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester
- Diplomingeniørprojekt 20 point
-- Tilvalgskurser (DTU/CBS) 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for IT og Økonomi, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Datalogi og softwareudvikling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2 5 point E2B (tors 8-12)
02157 Funktionsprogrammering 5 point E4B (fre 8-12)
02180 Introduktion til kunstig intelligens 5 point F3A (tirs 8-12)
02266 User Experience Engineering 5 point Januar
02267 Software-udvikling af Webtjenester 5 point Januar
02332 Compilerteknik 5 point E4A (tirs 13-17)
02393 Programmering i C++ 5 point E7 (tirs 18-22)
02809 UX Design Prototypeudviking 5 point E1A (man 8-12)
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET 5 point E5B (ons 13-17), Forår
62501 Linux server og netværk 5 point F5B (ons 13-17)
62558 Linux og C Programmering 5 point E2B (tors 8-12)
62582 Komplekse systemer og Devops 5 point E3A (tirs 8-12)

Cyber sikkerhed og kryptografi

01410 Kryptologi 1 5 point F2A (man 13-17)
02193 Etisk hacking 5 point Juni
02233 Netværkssikkerhed 5 point F4A (tirs 13-17)
02239 Datasikkerhed 7.5 point E5B (ons 13-17)
62426 Cyber defence og ledelsesansvar 5 point Efterår og Forår
62427 Netværksforsvar og angrebshåndtering 5 point Efterår og Forår
62428 Sikker implementation af systemer 5 point Forår, Efterår
62434 Anvendt kryptografi 5 point Efterår
62530 Netværkssikkerhed 5 point E2A (man 13-17)

Videregående matematik

01227 Grafteori 5 point F1B (tors 13-17)
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02413 Statistisk kvalitetskontrol 5 point E1B (tors 13-17)
02431 Risikomanagement 5 point Januar
02441 Anvendt statistik og statistisk programmel 5 point Januar
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42112 Matematisk Programmering Modellering 5 point Januar

Mobilkommunikation og IoT

34333 Teknologier til mobilkommunikation og IoT 5 point F5A (ons 8-12)
34371 Internet of Things (IoT) Communication Network Security 5 point E5B (ons 13-17)
62407 Internet of Things - Teori og praksis 5 point E2B (tors 8-12)
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling 5 point E2B (tors 8-12)
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift 5 point F1B (tors 13-17)
62445 Avanceret Internetteknologi 7.5 point E1B (tors 13-17) og Januar, F1B (tors 13-17) og Juni

Maskinlæring og dataanalyse

02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02805 Sociale grafer og interaktioner 10 point E5 (ons 8-17)
02806 Social data analyse og visualisering 5 point F3A (tirs 8-12)
62444 Data visualisering og analyse - projekt 5 point Juni
62533 Anvendt machine learning og big data 5 point Forår

Ledelse og organisation

42421 Ledelse og organisation 5 point E2A (man 13-17)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
42543 Ledelse af organisatorisk forandring 5 point F4A (tirs 13-17)
62101 Operations Management og LEAN 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
62133 Supply Chain Management & Design 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
62139 Videregående økonomistyring 5 point F4A (tirs 13-17)
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business 5 point E2A (man 13-17)
62238 Forretningsinnovation 5 point August
62589 Business Intelligence 5 point E3B (fre 13-17), F2B (tors 8-12)

Hvis du ønsker at følge et tilvalgskursus på CBS, skal du være opmærksom på, at CBS ikke længere betragter DTU-studerende som også værende studerende på CBS, når de har bestået de obligatoriske kurser på CBS. Dette betyder, at studerende fra DTU har en tidligere frist for tilmelding til tilvalgskurser på CBS end CBS-studerende. Du kan se udvalget af valgfrie kurser og tilmeldingsfrister på CBS her https://www.cbs.dk/uddannelse/enkeltfag-valgfag-supplering