Studieplan for Kemi- og Bioteknik

1. semester
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
10916 Fysik 1 5 point E5A (ons 8-12), F1A (man 8-12)
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26173 Uorganisk kemi 5 point E4B (fre 8-12)
26371 Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser) 2.5 point E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17)
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion 7.5 point E3A (tirs 8-12) og Januar

2. semester
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
23932 Biologisk kemi 7.5 point E3A (tirs 8-12) og E4A (tirs 13-17), F3A (tirs 8-12) og F4A (tirs 13-17)
26271 Fysisk kemi 5 point E5B (ons 13-17) og F2B (tors 8-12)
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus 5 point Juni
26471 Organisk kemi 7.5 point E1 (man 8-12, tors 13-17), F1 (man 8-12, tors 13-17)

3. semester

26474 Organisk og uorganisk syntese 5 point E5 (ons 8-17) og E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17) og F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12)
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer 7.5 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12), F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik 12.5 point F1 (man 8-12, tors 13-17) og Juni, E1 (man 8-12, tors 13-17) og Januar
28322 Teknisk termodynamik 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)

4. semester

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
28342 Reaktionsteknik 5 point E3A (tirs 8-12) og F3A (tirs 8-12)
28344 Bioteknologi og procesdesign 15 point F2A (man 13-17) og F5 (ons 8-17) og Juni, E2A (man 13-17) og E5 (ons 8-17) og Januar
41686 Materialelære 5 point F1B (tors 13-17) og E1B (tors 13-17)

5. semester
- Ingeniørpraktik 30 point

6. semester

28157 Procesdesign 5 point F4A (tirs 13-17) og E4A (tirs 13-17)
28352 Regulering og styring af kemiske processer 5 point F1A (man 8-12) og E1A (man 8-12)
62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
- Tilvalgskurser 10 point

7. semester
- Tilvalgskurser 10 point
-- Diplomingeniørprojekt 20 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Kemi- og Bioteknik, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Molekylær biologi og genteknologi

27008 Life Science 5 point F7 (tirs 18-22)
27026 Molekylærbiologi 5 point E2A (man 13-17)
27230 Prokaryot cellebiologi 5 point E1A (man 8-12)
27430 Eukaryot cellebiologi 5 point E2B (tors 8-12)
27432 Eksperimentel eukaryot molekylærbiologi 5 point Januar

Biokemi, human fysiologi og ernæring

22111 Introduktion til bioinformatik 5 point E4A (tirs 13-17)
22208 Human fysiologi 5 point E2B (tors 8-12)
23732 Human ernæring 5 point E3A (tirs 8-12)
27022 Biokemi 5 point F4B (fre 8-12)
27322 Immunologi 10 point F3A (tirs 8-12)

Fødevarer og Medicinalindustri

23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme 5 point E4B (fre 8-12)
23212 Øvelser i fødevarefermenteringer 5 point Juni
23258 Generel medicinsk mikrobiologi 5 point F1B (tors 13-17)
23301 Praktisk kemisk fødevareanalyse 5 point Januar
23302 Fødevarekemi 5 point F3A (tirs 8-12)
23936 Kemisk fødevareanalyse I 5 point Juni
26426 Introduktion til medicinalkemi 5 point F2B (tors 8-12)
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)

Procesdesign og procesteknik

28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser 5 point E2A (man 13-17)
28242 Reaktionskinetik og katalyse 5 point E1A (man 8-12)
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser 5 point E4B (fre 8-12)
28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 point F4A (tirs 13-17)
28346 Øvelser i avanceret fermenteringsteknologi 5 point Juni
28350 Procesdesign: Principper og metoder 10 point F3A (tirs 8-12) og F3B (fre 13-17)
28415 Olie- og gasproduktion 5 point F4A (tirs 13-17)
28420 Separationsprocesser 7.5 point E3A (tirs 8-12)
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger 5 point F2A (man 13-17)
28434 Membranteknologi 5 point F1A (man 8-12)
28451 Optimerende drift af procesanlæg 7.5 point F2A (man 13-17)
28845 Øvelser i reaktionsteknik 5 point Januar
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri 5 point E4A (tirs 13-17)
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version 5 point F1B (tors 13-17)
28857 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Praktísk version 7.5 point E1B (tors 13-17) og E3B (fre 13-17)
28871 Produktion af biobrændstoffer 10 point F2A (man 13-17) og F4B (fre 8-12)
28872 Bioraffinaderi 5 point E4B (fre 8-12)
28885 Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion 5 point F7 (tirs 18-22)
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)

Miljøteknologi

12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 5 point F5A (ons 8-12)
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi 5 point E2A (man 13-17)
12143 Bioresources 5 point F3B (fre 13-17)
12330 Forurenede grunde 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
12772 Livscyklusvurdering af produkter og systemer 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
28872 Bioraffinaderi 5 point E4B (fre 8-12)

Produktdesign

26510 Katalyse og bæredygtig kemi 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
28212 Polymerkemi 5 point F3A (tirs 8-12)
28213 Polymerteknologi 5 point E3A (tirs 8-12)
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign 10 point E2A (man 13-17) og Januar
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi 5 point E7 (tirs 18-22)
28316 Øvelser i kolloid- og grænsefladekemi 5 point Januar
41661 Metallære 5 point E1A (man 8-12)
41662 Fysisk metallurgi 5 point E2B (tors 8-12)
41669 Avanceret overfladeteknologi 5 point F4B (fre 8-12)
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold 5 point F5B (ons 13-17)
47302 Brint- og brændselscellekemi - eksperimentelt kursus 5 point Januar
47304 Keramiske processer og materialer 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
47310 Batterimaterialer og batterikemi: fra fundamentale mekanismer til battericeller 5 point E5B (ons 13-17)

Fysisk kemi/uorganisk kemi/organisk kemi

26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) 5 point F4A (tirs 13-17)
26130 Spektroskopiske metoder 5 point E2B (tors 8-12)
26225 Anvendt fysisk kemi fra molekylære perspektiver 5 point E2A (man 13-17)
26231 Fysisk Kemi 3 5 point F5B (ons 13-17)
26245 Computerbaserede metoder i kemi og biologi 5 point Juni
26261 Kvantekemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26407 Øvelser i organisk kemi 5 point E5 (ons 8-17), E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17), F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
26416 Øvelser i syntese af organiske stoffer 5 point Januar
26428 Spektroskopi af organiske stoffer 5 point F2A (man 13-17)
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)

Materialer og Polymerteknologi

28212 Polymerkemi 5 point F3A (tirs 8-12)
28213 Polymerteknologi 5 point E3A (tirs 8-12)
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi 5 point E7 (tirs 18-22)
28316 Øvelser i kolloid- og grænsefladekemi 5 point Januar
41661 Metallære 5 point E1A (man 8-12)
47302 Brint- og brændselscellekemi - eksperimentelt kursus 5 point Januar
47304 Keramiske processer og materialer 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)

Forbrænding og Katalyse

26231 Fysisk Kemi 3 5 point F5B (ons 13-17)
26510 Katalyse og bæredygtig kemi 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
28242 Reaktionskinetik og katalyse 5 point E1A (man 8-12)
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser 5 point E4B (fre 8-12)
28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 point F4A (tirs 13-17)
28420 Separationsprocesser 7.5 point E3A (tirs 8-12)
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger 5 point F2A (man 13-17)
28451 Optimerende drift af procesanlæg 7.5 point F2A (man 13-17)
28845 Øvelser i reaktionsteknik 5 point Januar

Olie og Gas

28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 point F4A (tirs 13-17)
28415 Olie- og gasproduktion 5 point F4A (tirs 13-17)
28420 Separationsprocesser 7.5 point E3A (tirs 8-12)
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger 5 point F2A (man 13-17)
28434 Membranteknologi 5 point F1A (man 8-12)
28451 Optimerende drift af procesanlæg 7.5 point F2A (man 13-17)
28845 Øvelser i reaktionsteknik 5 point Januar
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri 5 point E4A (tirs 13-17)
28885 Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion 5 point F7 (tirs 18-22)

Andre fagområder

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02411 Statistisk forsøgsplanlægning 5 point E2A (man 13-17), F1A (man 8-12)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
26620 Kemi og Innovation 5 point Juni
41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Juni
42009 Indledende økonomi 5 point E5A (ons 8-12)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42421 Ledelse og organisation 5 point E2A (man 13-17)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62053 Introduktion til Entreprenørskab 5 point Januar, Juni
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12) og F4B (fre 8-12)
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business 5 point E2A (man 13-17)
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring 7.5 point F4A (tirs 13-17)
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring 5 point E3A (tirs 8-12)
62215 International investering og finansering (business case), projektledelse, og erhvervsjura 10 point F2B (tors 8-12) og Juni
62238 Forretningsinnovation 5 point August