Studieplan for Kemiteknik og International Busisness

1. semester
01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26173 Uorganisk kemi 5 point E4B (fre 8-12)
26371 Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser) 2.5 point E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17)
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion 7.5 point E3A (tirs 8-12) og Januar
62177 Marketing Concepts and Strategies 5 point E2A (man 13-17)

2. semester
01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
26271 Fysisk kemi 5 point F2B (tors 8-12)
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus 5 point Juni
41686 Materialelære 5 point F1B (tors 13-17) og E1B (tors 13-17)
62223 Erhvervsøkonomi 1 5 point F4A (tirs 13-17), E3A (tirs 8-12)

3. semester

28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer 7.5 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik 12.5 point F1 (man 8-12, tors 13-17) og Juni, E1 (man 8-12, tors 13-17) og Januar
28322 Teknisk termodynamik 5 point E2B (tors 8-12)
62235 Internationale forretningsmiljøer og operationer 5 point E3B (fre 13-17)

4. semester

23932 Biologisk kemi 7.5 point F3A (tirs 8-12) og F4A (tirs 13-17)
26471 Organisk kemi 7.5 point F2A (man 13-17) og F1B (tors 13-17)
28342 Reaktionsteknik 5 point F3A (tirs 8-12)
62174 Erhvervsøkonomi 2 5 point E3A (tirs 8-12), F1A (man 8-12)
63852 Projektledelse 5 point August og Januar

5. semester
- Ingeniørpraktik 30 point

6. semester

28157 Procesdesign 5 point F4A (tirs 13-17) og E4A (tirs 13-17)
28352 Regulering og styring af kemiske processer 5 point F1A (man 8-12) og E1A (man 8-12)
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
eller
62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
-- tilvalgskurser 10 point

7. semester
- Diplomingeniørprojekt 20 point
-- Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Kemiteknik og International Business, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

 

Forhåndsgodkendte kurser

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02314 Indledende programmering 5 point E4B (fre 8-12), E2A (man 13-17)
02327 Indledende databaser og database programmering 5 point F3A (tirs 8-12)
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02413 Statistisk kvalitetskontrol 5 point E1B (tors 13-17)
02450 Introduktion til machine learning og data mining 5 point F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17)
02502 Billedanalyse 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
02526 Matematisk modellering 5 point F3A (tirs 8-12)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
02610 Optimering og datafitting 5 point E2A (man 13-17)
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi 5 point E2A (man 13-17)
12143 Bioresources 5 point F4B (fre 8-12)
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø 5 point E2B (tors 8-12)
22111 Introduktion til bioinformatik 5 point E4A (tirs 13-17)
22208 Human fysiologi 5 point E2B (tors 8-12)
23212 Øvelser i fødevarefermenteringer 5 point August
23258 Generel medicinsk mikrobiologi 5 point F1B (tors 13-17)
23732 Human ernæring 5 point E4A (tirs 13-17)
23936 Kemisk fødevareanalyse I 5 point Juni
25105 Økologi 5 point F3A (tirs 8-12)
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) 5 point F4A (tirs 13-17)
26225 Anvendt fysisk kemi fra molekylære perspektiver 5 point E2A (man 13-17)
26245 Computerbaserede metoder i kemi og biologi 5 point Juni
26261 Introduktion til kvantekemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26407 Øvelser i organisk kemi 5 point E5 (ons 8-17), E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17), F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
26426 Introduktion til medicinalkemi 5 point F2B (tors 8-12)
26428 Spektroskopi af organiske stoffer 5 point F2A (man 13-17)
27002 Life Science 5 point E4B (fre 8-12)
27022 Biokemi 5 point F4B (fre 8-12)
27026 Molekylærbiologi 5 point E2A (man 13-17)
27070 Immunologi 5 point F1B (tors 13-17)
41651 Øvelseskursus i metallære 5 point Januar og Juni
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold 5 point F5B (ons 13-17)
42009 Indledende økonomi 5 point E5A (ons 8-12)
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42421 Ledelse og organisation 5 point E3B (fre 13-17)
62000 Erhvervsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
62079 Grundlæggende Operations Management 5 point E5A (ons 8-12)
62101 Operations Management og LEAN 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62133 Supply Chain Management & Design 5 point E1B (tors 13-17)
62174 Erhvervsøkonomi 2 5 point E3A (tirs 8-12), F1A (man 8-12)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
62202 Life Cycle Assessment 5 point E3A (tirs 8-12)
62205 Bæredygtig og ansvarlig produktion 10 point F5A (ons 8-12) og F4B (fre 8-12)
62210 Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt 5 point E1A (man 8-12), F1A (man 8-12)
62238 Forretningsinnovation 5 point August
62243 Innovation, produktion og økonomi 5 point Januar, Juni

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik og International Business. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

02411 Statistisk forsøgsplanlægning 5 point E2A (man 13-17), F1A (man 8-12)
12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 5 point F5A (ons 8-12)
23301 Praktisk kemisk fødevareanalyse 5 point Januar
27430 Eukaryot cellebiologi 5 point F3A (tirs 8-12)
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser 5 point E2A (man 13-17)
28242 Reaktionskinetik og katalyse 5 point E1A (man 8-12)
28845 Øvelser i reaktionsteknik 5 point Januar
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version 5 point F1B (tors 13-17)
28872 Bioraffinaderi 5 point E4B (fre 8-12)
41661 Metallære 5 point E1A (man 8-12)
41669 Avanceret overfladeteknologi 5 point F3A (tirs 8-12)

Studieplan for tidligere årgange

For studerende optaget før september 2021 gælder følgende tilvalgskurser:

27023 Eksperimentel biokemi 5 point Juni
42415 Teknisk økonomi 5 point F3A (tirs 8-12)
47303 Anvendt uorganisk kemi 5 point F2A (man 13-17)

For studerende optaget før den 1. september 2023 gælder følgende studieplan:

1. Semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26173 Uorganisk kemi 5 point E4B (fre 8-12)
26371 Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser) 2.5 point E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17)
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion 7.5 point E3A (tirs 8-12) og Januar
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business 5 point E2A (man 13-17)

2. Semester

01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
26271 Fysisk kemi 5 point F2B (tors 8-12)
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus 5 point Juni
26471 Organisk kemi 7.5 point F2A (man 13-17) og F1B (tors 13-17)
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring 7.5 point F4A (tirs 13-17)

3. Semester

28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer 7.5 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik 12.5 point F1 (man 8-12, tors 13-17) og Juni, E1 (man 8-12, tors 13-17) og Januar
28322 Teknisk termodynamik 5 point E2B (tors 8-12)
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring 5 point E3A (tirs 8-12)

Studerende der ikke har bestået 62214 skal i stedet bestå 62235.

4. semester

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
23932 Biologisk kemi 7.5 point F3A (tirs 8-12) og F4A (tirs 13-17)
41686 Materialelære 5 point F1B (tors 13-17) og E1B (tors 13-17)
41687 Øvelser i materialelære 2.5 point F1A (man 8-12)
62215 International investering og finansering (business case), projektledelse, og erhvervsjura 10 point F2B (tors 8-12) og Juni

Studerende der ikke har bestået 62215 skal i stedet bestå 62174 og et kursus i projektledelse.

Kursusnummer for projektledelseskurset opdateres i løbet af E23.

For studerende optaget før september 2023 gælder

Tilvalgskurser

Følgende kurser kan også tælle som tilvalgskurser

02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
12139 Resource Engineering 5 point E2B (tors 8-12)
12330 Forurenede grunde 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
12772 Livscyklusvurdering af produkter og systemer 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme 5 point E4B (fre 8-12)
23302 Fødevarekemi 5 point F3A (tirs 8-12)
26130 Spektroskopiske metoder 5 point E2B (tors 8-12)
26231 Fysisk Kemi 3 5 point F5B (ons 13-17)
26416 Øvelser i syntese af organiske stoffer 5 point Januar
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
26510 Katalyse og bæredygtig kemi 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
26620 Kemi og Innovation 5 point Juni
27230 Prokaryot cellebiologi 5 point E1A (man 8-12)
27322 Immunologi 10 point F3A (tirs 8-12)
27432 Eksperimentel eukaryot molekylærbiologi 5 point Juni
28121 Øvelser i kemiske enhedsoperationer 5 point Efterår og Forår
28212 Polymerkemi 5 point F3A (tirs 8-12)
28213 Polymerteknologi 5 point E3A (tirs 8-12)
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser 5 point E4B (fre 8-12)
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign 10 point E2A (man 13-17) og Januar
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi 5 point E7 (tirs 18-22)
28316 Øvelser i kolloid- og grænsefladekemi 5 point Januar
28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 point F4A (tirs 13-17)
28346 Øvelser i avanceret fermenteringsteknologi 5 point Juni
28350 Procesdesign: Principper og metoder 10 point F3A (tirs 8-12) og F3B (fre 13-17)
28415 Olie- og gasproduktion 5 point F4A (tirs 13-17)
28420 Separationsprocesser 7.5 point E3A (tirs 8-12)
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger 5 point F2A (man 13-17)
28434 Membranteknologi 5 point F1A (man 8-12)
28451 Optimerende drift af procesanlæg 7.5 point F2A (man 13-17)
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri 5 point E4A (tirs 13-17)
28871 Produktion af biobrændstoffer 10 point F2A (man 13-17) og F4B (fre 8-12)
28885 Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion 5 point F7 (tirs 18-22)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
47302 Brint- og brændselscellekemi - eksperimentelt kursus 5 point Januar
47304 Keramiske processer og materialer 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)
62110 Virksomhedssystemer 5 point E5A (ons 8-12)