Studieplan for Kemiteknik og International Busisness

1. semester
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E2B (tors 8-12), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
26171 Almen kemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26173 Uorganisk kemi 5 point E4B (fre 8-12)
26371 Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser) 2.5 point E2B (tors 8-12) og E1B (tors 13-17)
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion 7.5 point E3A (tirs 8-12) og Januar
62212 Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business 5 point E2A (man 13-17)

2. semester
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), E2B (tors 8-12), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
26271 Fysisk kemi 5 point E5B (ons 13-17) og F2B (tors 8-12)
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus 5 point Juni
26471 Organisk kemi 7.5 point E1 (man 8-12, tors 13-17), F1 (man 8-12, tors 13-17)
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring 7.5 point F4A (tirs 13-17)

3. semester

28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer 7.5 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12), F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik 12.5 point F1 (man 8-12, tors 13-17) og Juni, E1 (man 8-12, tors 13-17) og Januar
28322 Teknisk termodynamik 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring 5 point E3A (tirs 8-12)

4. semester

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
23932 Biologisk kemi 7.5 point E3A (tirs 8-12) og E4A (tirs 13-17), F3A (tirs 8-12) og F4A (tirs 13-17)
41686 Materialelære 5 point F1B (tors 13-17) og E1B (tors 13-17)
41687 Øvelser i materialelære 2.5 point F1A (man 8-12)
62215 International investering og finansering (business case), projektledelse, og erhvervsjura 10 point F2B (tors 8-12) og Juni

5. semester
- Ingeniørpraktik 30 point

6. semester

28157 Procesdesign 5 point F4A (tirs 13-17) og E4A (tirs 13-17)
28342 Reaktionsteknik 5 point E3A (tirs 8-12) og F3A (tirs 8-12)
28352 Regulering og styring af kemiske processer 5 point F1A (man 8-12) og E1A (man 8-12)
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
eller
62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
-- tilvalgskurser 5 point

7. semester
- Diplomingeniørprojekt 20 point
-- Tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.

Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Kemiteknik og International Business, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Studerende skal dog være opmærksomme på, at listen kan omfatte kurser på kandidatniveau. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

 

Bioteknologi (Bioinformatik/Mikrobile diversitet/Molekulær biologi og genteknologi)

27026 Molekylærbiologi 5 point E2A (man 13-17)
27230 Prokaryot cellebiologi 5 point E1A (man 8-12)
27430 Eukaryot cellebiologi 5 point E2B (tors 8-12)
27432 Eksperimentel eukaryot molekylærbiologi 5 point Januar

Pharma

23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme 5 point E4B (fre 8-12)
23258 Generel medicinsk mikrobiologi 5 point F1B (tors 13-17)
23732 Human ernæring 5 point E3A (tirs 8-12)
26426 Introduktion til medicinalkemi 5 point F2B (tors 8-12)
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
27022 Biokemi 5 point F4B (fre 8-12)
27322 Immunologi 10 point F3A (tirs 8-12)

Miljøteknik

12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery 5 point F5A (ons 8-12)
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi 5 point E2A (man 13-17)
12330 Forurenede grunde 10 point F3 (tirs 8-12, fre 13-17)
12772 Livscyklusvurdering af produkter og systemer 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
28872 Bioraffinaderi 5 point E4B (fre 8-12)

Procesdesign og Procesteknik

28121 Øvelser i kemiske enhedsoperationer 5 point Efterår og Forår
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser 5 point E2A (man 13-17)
28242 Reaktionskinetik og katalyse 5 point E1A (man 8-12)
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser 5 point E4B (fre 8-12)
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign 10 point E2A (man 13-17) og Januar
28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 point F4A (tirs 13-17)
28350 Procesdesign: Principper og metoder 10 point F3A (tirs 8-12) og F3B (fre 13-17)
28415 Olie- og gasproduktion 5 point F4A (tirs 13-17)
28420 Separationsprocesser 7.5 point E3A (tirs 8-12)
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger 5 point F2A (man 13-17)
28434 Membranteknologi 5 point F1A (man 8-12)
28451 Optimerende drift af procesanlæg 7.5 point F2A (man 13-17)
28845 Øvelser i reaktionsteknik 5 point Januar
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri 5 point E4A (tirs 13-17)
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version 5 point F1B (tors 13-17)
28872 Bioraffinaderi 5 point E4B (fre 8-12)

Materialer og Polymerer

28212 Polymerkemi 5 point F3A (tirs 8-12)
28213 Polymerteknologi 5 point E3A (tirs 8-12)
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi 5 point E7 (tirs 18-22)
28316 Øvelser i kolloid- og grænsefladekemi 5 point Januar
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version 5 point F1B (tors 13-17)
41661 Metallære 5 point E1A (man 8-12)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
47302 Brint- og brændselscellekemi - eksperimentelt kursus 5 point Januar
47304 Keramiske processer og materialer 10 point F2 (man 13-17, tors 8-12)

Forbrænding og Katalyse

26225 Anvendt fysisk kemi fra molekylære perspektiver 5 point E2A (man 13-17)
26231 Fysisk Kemi 3 5 point F5B (ons 13-17)
26510 Katalyse og bæredygtig kemi 10 point F4 (tirs 13-17, fre 8-12)
28242 Reaktionskinetik og katalyse 5 point E1A (man 8-12)
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser 5 point E4B (fre 8-12)
28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 point F4A (tirs 13-17)
28420 Separationsprocesser 7.5 point E3A (tirs 8-12)
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger 5 point F2A (man 13-17)
28451 Optimerende drift af procesanlæg 7.5 point F2A (man 13-17)
28845 Øvelser i reaktionsteknik 5 point Januar
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri 5 point E4A (tirs 13-17)

Bioteknik

28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser 5 point E2A (man 13-17)
28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 point F4A (tirs 13-17)
28346 Øvelser i avanceret fermenteringsteknologi 5 point Juni
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri 5 point E4A (tirs 13-17)
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version 5 point F1B (tors 13-17)
28871 Produktion af biobrændstoffer 10 point F2A (man 13-17) og F4B (fre 8-12)
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)

Olie og Gas

28345 Bioindustriel reaktionsteknik 5 point F4A (tirs 13-17)
28415 Olie- og gasproduktion 5 point F4A (tirs 13-17)
28420 Separationsprocesser 7.5 point E3A (tirs 8-12)
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger 5 point F2A (man 13-17)
28434 Membranteknologi 5 point F1A (man 8-12)
28451 Optimerende drift af procesanlæg 7.5 point F2A (man 13-17)
28845 Øvelser i reaktionsteknik 5 point Januar
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri 5 point E4A (tirs 13-17)
28885 Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion 5 point F7 (tirs 18-22)

Andre Fagområder

01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
02405 Sandsynlighedsregning 5 point E4B (fre 8-12)
02411 Statistisk forsøgsplanlægning 5 point E2A (man 13-17), F1A (man 8-12)
02413 Statistisk kvalitetskontrol 5 point E1B (tors 13-17)
02601 Introduktion til numeriske algoritmer 5 point F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12)
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
26620 Kemi og Innovation 5 point Juni
42101 Introduktion til operationsanalyse 5 point E2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
42429 Projektledelse 5 point August
42430 Projektledelse 5 point Januar
62079 Grundlæggende Operations Management 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62101 Operations Management og LEAN 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
62107 Kvalitetstyring og GMP 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62110 Virksomhedssystemer 5 point E5A (ons 8-12)
62133 Supply Chain Management & Design 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)

Fødevarer og Medicinalindustri

23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme 5 point E4B (fre 8-12)
23212 Øvelser i fødevarefermenteringer 5 point Juni
23258 Generel medicinsk mikrobiologi 5 point F1B (tors 13-17)
23301 Praktisk kemisk fødevareanalyse 5 point Januar
23302 Fødevarekemi 5 point F3A (tirs 8-12)
23936 Kemisk fødevareanalyse I 5 point Juni
26426 Introduktion til medicinalkemi 5 point F2B (tors 8-12)
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)

Kemi

26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) 5 point F4A (tirs 13-17)
26130 Spektroskopiske metoder 5 point E2B (tors 8-12)
26225 Anvendt fysisk kemi fra molekylære perspektiver 5 point E2A (man 13-17)
26231 Fysisk Kemi 3 5 point F5B (ons 13-17)
26245 Computerbaserede metoder i kemi og biologi 5 point Juni
26261 Kvantekemi 5 point E4A (tirs 13-17)
26407 Øvelser i organisk kemi 5 point E5 (ons 8-17), E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17), F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
26416 Øvelser i syntese af organiske stoffer 5 point Januar
26428 Spektroskopi af organiske stoffer 5 point F2A (man 13-17)
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)