Kompetenceprofil for Design og Innovation

Denne kompetenceprofil gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at kompetenceprofilen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU 

1. kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger og se dem i en samfundsmæssig, bæredygtig og etisk kontekst

2. har viden om matematik, statistik og programmering og kan anvende dette til fagspecifik opgaveløsning

3. har viden om centrale naturvidenskabelige emner inden for fysik, kemi og bioteknologi, kan anvende dette til opgaveløsning og har kendskab til den naturvidenskabelige metode

4. har eksperimentelle og digitale kompetencer og kan opstille simple modeller samt opsamle, analysere og fortolke data

5. er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden, kan anvende fagrelevante informationskilder, herunder på engelsk, og kan forholde sig kritisk hertil

6. kan formidle og målrette ingeniørfaglige information, teorier og resultater til fagfæller og ikke-specialister

7. kan ud fra en faglig tilgang analysere problemstillinger og løsninger på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Design og Innovation kan

  • identificere og analysere brugerbehov og samfundsbehov på basis af kvalitative og kvantitative undersøgelser
  • foretage såvel kreativ som systematisk problemløsning i samspillet mellem samfund og teknologi 
  • anvende innovative sociotekniske og ingeniørfaglige kompetencer i syntesen af nye, kreative løsninger
  • planlægge, udføre og evaluere brugen af designmetoder og referencemodeller gennem hele designprocessen
  • evaluere designprocesser i forbindelse med udvikling af produkter, systemer og fremstillingsprocesser
  • udføre grafisk kommunikation og visualisering af ideer, koncepter, produkter og løsninger
  • designe og evaluere ideer, koncepter, produkter og løsninger baseret på bæredygtighedsprincipper
  • udvikle og anvende modeller i designprocesser gennem prototyping teknikker
  • designe og realisere smarte produkter og systemer igennem digitalisering og dataanalyse
  • udføre metodisk konstruktion, mekanisk design og dokumentation af tekniske produkter.