Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag
De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på retningen er:
01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
41015 Mekanik og materialer 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)

Udover de obligatoriske naturvidenskabelige grundfag skal du vælge 5 point naturvidenskabelige grundfag fra følgende liste af kurser:

02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning 5 point F4A (tirs 13-17)
34021 Introduktion til optik og fotonik 5 point F1B (tors 13-17), E2B (tors 8-12)
34120 Elektromagnetisme for kommunikation 5 point F2A (man 13-17)
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
41045 Termodynamisk modellering 5 point E7 (tirs 18-22)
41312 Fluid Mekanik 5 point E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
41564 Dynamik og svingninger 5 point E2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag
De obligatoriske teknologiske linjefag er:
41012 Visuel kommunikation 5 point E1B (tors 13-17)
41028 Design af mekatroniske systemer 1 5 point F4B (fre 8-12)
41029 Design af mekatroniske systemer 2 5 point Juni
41051 Produktliv og miljøforhold 5 point E1A (man 8-12)
41612 Produktkonstruktion og dokumentation 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
42011 Produkters brug og design 5 point E3A (tirs 8-12)
42022 Design Thinking og sociotekniske systemer 5 point F5B (ons 13-17)
42042 Brugerinvolverende systemdesign 5 point F4A (tirs 13-17)

Projekter og almene fag
Alle kurserne i denne gruppe er ligeledes obligatoriske:
41011 Brugerorienteret design 5 point E5A (ons 8-12)
41013 Introduktion til Prototyping 5 point Januar
41020 Produktanalyse og redesign 15 point Forår og Juni
41031 Industriel design 1 5 point Januar
- Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Det afsluttende projekt er bachelorprojektet på 15, 17,5 eller 20 point med temaet "konceptfornyelse".

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Anbefalede studieforløb

Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge et anbefalet studieforløb. De anbefalede studieforløb er forslag til, hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Du kan finde en de anbefalede studieforløb på www.studieinformation.dtu.dk

 

Kurser, tidligere årgange

Kurser under projekter og almene fag, der ikke længere udbydes til studerende optaget 2021 og frem.

41010 Brugerorienteret design 10 point E5A (ons 8-12) og Januar

Kursus under naturvidenskabelige grundfag, som ikke længere udbydes:
01007 Lineære og differentiable matematiske modeller 10 point E2A (man 13-17)
01008 Matematik 1 - temaøvelser 2.5 point Efterår og Forår
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
02569 Lys & Materialer 5 point E1B (tors 13-17)
34020 Optik og fotonik 5 point F1B (tors 13-17)
41010 Brugerorienteret design 10 point E5A (ons 8-12) og Januar
41010 Brugerorienteret design 10 point E5A (ons 8-12) og Januar
41065 Felter og strømninger 5 point F3A (tirs 8-12)

 

For de studerende optaget før september 2017 er følgende kurser ikke obligatoriske:

02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)

 

De studerende optaget i september 2017 eller september 2018 må tage de følgende kurser:

26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)

 

For de studerende optaget før september 2019 er følgende kurser ikke obligatoriske:

41031 Industriel design 1 5 point Januar
41051 Produktliv og miljøforhold 5 point E1A (man 8-12)

For de studerende optaget før september 2019 er følgende kurser under obligatoriske under naturvidenskabelige grundfag af studieordningen:

26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)

For de studerende optaget før september 2019 er følgende kurser obligatoriske under teknologiske linjefag af studieordningen:

41061 Arenaer og koncepter 5 point F2B (tors 8-12)

For de studerende optaget før september 2019 vælges ét af de følgende kurser obligatoriske under projekter og almene fag af studieordningen:

02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni

Fra 2019 har følgende kurser fået nyt kursusnummer:

Gammelt kursusnummerNyt kursusnummer 
3332310853Nano-1: Introduktion til nanoteknologi

 

Fra 2020 har følgende kurser fået nyt kursusnummer:

Tilføjet kursus

Fjernet kursus

Nye kursus navne

42022

42021

Design Thinking og sociotekniske systemer

41564

41035 

Dynamik og svingninger

41615

41618

Mekanisk CAD

41028

41030

Design af mekatroniske systemer 1

41029

41030

Design af mekatroniske systemer 2

 

For studerende der er optaget før september 2021, er følgende kurser ikke obligatoriske:

Naturvidenskabelige grundfag

27020Interdisciplinær bioengineering5pointE2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Projekter og almene fag

41013Introduktion til Prototyping5pointJanuar

Fra 2021 har følgende kurser fået nyt kursusnumer:

Gammelt kursusnummerNyt kursusnummerKursus navne
4101041011Brugerorienteret Design