Studieplan for Design og Innovation

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag
01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser
De obligatoriske retningsspecifikke kurser er:
41011 Brugerorienteret design 5 point E5A (ons 8-12)
41012 Visuel kommunikation 5 point E4B (fre 8-12)
41013 Introduktion til Prototyping 5 point Januar
41028 Design af mekatroniske systemer 1 5 point F4B (fre 8-12)
41029 Design af mekatroniske systemer 2 5 point Juni
41031 Industriel design 1 5 point Januar
41051 Produktliv og miljøforhold 5 point E1A (man 8-12)
41612 Produktkonstruktion og dokumentation 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)
41615 Mekanisk CAD 5 point F1B (tors 13-17)
Nyt materialevidenskabskursus vil blive tilføjet: At opnå forståelse for samspillet mellem konstruktioners funktion, geometriske udformning og materialevalg, herunder muligheden for at ændre materialets egenskaber ved f.eks. varmebehandling. I kurset behandles mekaniske grundbegreber, og deltagerne sættes i stand til at analysere simple konstruktioners og delkomponenters stivhed og styrke - herunder indflydelsen af materialers mekaniske egenskaber. Opstilling af simple idealiserede matematisk/fysiske modeller trænes. Herudover skal deltagerne opnå kendskab til materialers opbygning samt egenskaber og kunne foretage materialevalg for simple konstruktioner. 5 point Afventer

Projekter 
Bachelorprojektet er den naturlige afslutning på bacheloruddannelsen.

Det afsluttende projekt er bachelorprojektet på 15, 17,5, eller 20 point.

41020 Produktanalyse og redesign 15 point Forår og Juni
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 40 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

42042 Brugerinvolverende systemdesign anbefaldes som valgfag for den studerene på sjette semester.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser i.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

Listen opdateres sommeren 2024

Kurser, tidligere årgange