Automation og instrumentering - anbefalet studieforløb

Automation og instrumenterings området dækker over et meget bredt spektrum af forskellige anvendelser. Eksempler som f.eks. styring af temperaturen i et rum, regulering af brændstofforbruget i en bilmotor, styring af en satellit, styring af et kemisk procesanlæg, volumenstyring i et høreapparat, styring af el-produktion fra en vindmølle, planlægning og styring af forsyningsnet, styring af ruteplanlægning for en autonom robot. Pålidelighed og sikkerhed er nøgleparametre når sådanne systemer skal konstrueres.

Automation er et helt centralt element i udviklingen af nye og effektive produktions metoder, effektive og energi optimale komponenter. En forudsætning for at der kan laves gode automations løsninger er at det er muligt at måle centrale parameter i et givent system som f.eks. temperatur, position, hastighed, koncentration, etc. Dette opnås gennem en god instrumentering
af systemet.

Denne studielinie giver en introduktion til automation og instrumentering med hovedvægten langt på centrale og grundlæggende principper og indenfor området. Både analyse og syntese metoder vil blive introduceret. Området kombinerer elektronik og programmering og tilstødende fagområder er signalbehandling samt indlejrede systemer.

Semestervisning

Polyteknisk grundlag
Retningsspecifikke kurser
Projekter
Valgfrie kurser
1.Semester
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
10 point
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
5 point
34600
Elektriske kredsløb 1
5 point
02138
Digital elektronik 1
5 point
30010
Programmeringsprojekt
5 point
2.Semester
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
10 point
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Delt
34601
Elektriske kredsløb 2
5 point
02139
Digital Elektronik 2
5 point
34602
Ingeniørarbejde - Elektroteknologi
5 point
3.Semester
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
10 point
30400
Elektromagnetisme
10 point
01035
Matematik 2
5 point
Valgfrit kursus
5 point
42620
Videnskab, Teknologi og Samfund... Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag)
5 point
4.Semester
26021
Kemi (Polyteknisk grundlag)
5 point
22050
Signaler og lineære systemer i... Signaler og lineære systemer i kontinuert tid
5 point
34721
Reguleringsteknik 1
5 point
30020
Elektronisk måling og instrumentering
5 point
34720
Fagprojekt - Elektroteknologi
10 point
5.Semester
02402
Statistik (Polyteknisk grundlag)
5 point
22051
Signaler og lineære systemer i diskret... Signaler og lineære systemer i diskret tid
5 point
Valfrie kurser
20 point
6.Semester
27020
Bioengineering (Polyteknisk grundlag)
5 point
Valgfrit kursus
5-10 point
Bachelorprojekt
15-20 point

Skemavisning

1. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
8.00-12.00
34600
Elektriske kredsløb 1
Campus Lyngby
8.00-12.00
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
8.00-12.00
02138
Digital elektronik 1
Campus Lyngby
8.00-12.00
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
13.00-17.00
 
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
13.00-17.00
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Den studerende anbefales at tage følgende 3-ugser kursus

30010 Programmeringsprojekt 5 point Januar og Juni

2. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
8.00-12.00
 
 
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
8.00-12.00
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
13.00-17.00
34601
Elektriske kredsløb 2
Campus Lyngby
13.00-17.00
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
8.00-12.00
02139
Digital Elektronik 2
Campus Lyngby
13.00-17.00
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Den studerende anbefales at tage fælgende 3-ugers kursus

34602 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi 5 point Juni

3. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
30400
Elektromagnetisme
Campus Lyngby
8.00-12.00
 
 
01035
Matematik 2
Campus Lyngby
8.00-12.00
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
 
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
13.00-17.00
30400
Elektromagnetisme
Campus Lyngby
13.00-17.00
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Den studerende anbefales at tage matematik 2 som valgfag, nedenfor er der alternativer til 01035. Desudener der 5 ECTS valgfrihed på dette semester. Som 3-ugers kursus anbefales Vidsnskab, teknologi og samfund.

01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi 5 point E5A (ons 8-12)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
Valgfrit kursus 5 point

4. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
22050
Signaler og lineære systemer i kontinuert tid
Campus Lyngby
8.00-12.00
26021
Kemi (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
8.00-12.00
 
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
34720
Fagprojekt - Elektroteknologi
Campus Lyngby
13.00-17.00
 
34721
Reguleringsteknik 1
Campus Lyngby
13.00-17.00
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
30020
Elektronisk måling og instrumentering
Campus Lyngby
18.00-22.00
 
 
 

Fagprojektet fortsætter som 3-ugers kursus i juni

34720 Fagprojekt - Elektroteknologi 10 point F2A (man 13-17) og Juni

5. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
 
02402
Statistik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
8.00-12.00
 
 
 
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
 
 
 
22051
Signaler og lineære systemer i diskret tid
Campus Lyngby
13.00-17.00
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Der er 20 ECTS valgfrihed på dette semester.

Valgfrie kurser 20 point

6. semester

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
Bachelorprojekt
Bachelorprojekt
Bachelorprojekt
Bachelorprojekt
Bachelorprojekt
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
27020
Bioengineering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
13.00-17.00
 
 
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

Bachelorprojektet er 15-20 ECTS, hvilket giver 5-10 ECTs valgfrihed afhængig af bachelorprojektets størrelse

Bachelorprojekt 15-20
Valgfrit kursus 5-10