Tidligere studieplan for Elektroteknologi - gælder kun studerende optaget før 2023

Denne studieplan gælder for studerende optaget før 2023.

Er du optaget i 2023 eller senere, er du omfattet at den nuværende studieplan. Find den i menuen til venstre eller se Min studieordning.

Naturvidenskabelige grundfag

01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
eller
01001+01002 (begge kurser skal bestås) 10+10
10024 Fysik 1 10 point E5A (ons 8-12) og F5A (ons 8-12)
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
30400 Elektromagnetisme 5 point af 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)

Teknologiske linjefag
Alle kurser i denne blok er obligatoriske. Udover "Digital elektronik 1" og "Elektriske kredsløb 1 og 2", der udgør i alt 15 point på de første to semestre, indeholder denne blok kurser inden for programmering, elektromagnetisme, regulering, signaler og lineære systemer samt interdisciplinær bioengineering.
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
02138 Digital elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
30010 Programmeringsprojekt 5 point Januar og Juni
30400 Elektromagnetisme 5 point af 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
34600 Elektriske kredsløb 1 5 point E3A (tirs 8-12)
34601 Elektriske kredsløb 2 5 point F4A (tirs 13-17)
34721 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)

Der skal vælges mellem 02139 Digital elektronik 2 og 22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid. Studieleder anbefaler at den studerende tager begge kurser.

02139 Digital Elektronik 2 5 point F1B (tors 13-17)
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid 5 point E1B (tors 13-17)

Projekter og almene fag
Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske. Fagblokken indeholder de almene ingeniørfag samt uddannelsens to projekter.

Studieleder foreslår, at den studerende gennemfører fagprojektet på dit 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på 6. semester.

 

02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
eller
02102 Indledende Programmering 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
30111 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi 5 point E1B (tors 13-17)
34602 Ingeniørarbejde - Elektroteknologi 5 point Juni
34720 Fagprojekt - Elektroteknologi 10 point F2A (man 13-17) og Juni
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
eller
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Studerende der ikke har bestået 30111 Ingeniørarbejde skal kontakte studieleder

42610 og 42611 udbydes sidste gang i studieåret 2022/2023. Studerende, der ikke har bestået et af disse kurser skal i stedet tage 42620 eller 42622.

02631, 02632 og 02633 udbydes sidste gang i studieåret 2022/2023. 
Studerende, der ikke har bestået et af disse kurser kan gå til reeksamen eller kan i stedet tage 02002. Reeksamen for  02631/02632/02633 udbydes i hhv. december 2023 og januar 2024 jf. kursusbeskrivelsen for et af de tre kursusnumre

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Kurser, tidligere årgange

For studerende optaget før 2019 gælder

Følgende kurser har fået nyt kursusnummer:

Gammelt kursusnummerNyt kursusnummer 
3160522050Signaler og lineære systemer i kontinuert tid
3160622051Signaler og lineære systemer i diskret tid

 

For studerende optaget før september 2022 gælder:

Følgende kursus er valgfrit naturvidenskabeligt grundfag

27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

For studerende optaget før september 2023 gælder

Naturvidenskabelige grundfag

I stedet for 26020/26021/26022 Kemi kan et af følgende kurser tælle

26026 Grundlæggende kemi 5 point August
eller
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)

Projekter og almene fag

I stedet for 02002 Programmering kan et af følgende kurser tælle

02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
eller
02102 Indledende Programmering 5 point F3A (tirs 8-12)

I stedet for 42620 Viden, teknologi og samfund kan et af følgende kurser tælle

42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar