Studieplan for Elektroteknologi

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point E1A (man 8-12)
eller
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) 5 point F5A (ons 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser
Alle kurser i denne blok er obligatoriske.
 
02138 Digital elektronik 1 5 point E4B (fre 8-12)
02139 Digital Elektronik 2 5 point F1B (tors 13-17)
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid 5 point F3A (tirs 8-12)
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid 5 point E1B (tors 13-17)
30010 Programmeringsprojekt 5 point Januar og Juni
30400 Elektromagnetisme 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
34600 Elektriske kredsløb 1 5 point E3A (tirs 8-12)
34601 Elektriske kredsløb 2 5 point F5B (ons 13-17)
34602 Ingeniørarbejde 2 - Elektroteknologi 5 point Juni
34721 Reguleringsteknik 1 5 point E5B (ons 13-17) og F5B (ons 13-17)

Projekter

Studieleder foreslår, at den studerende gennemfører fagprojektet på sit 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på 6. semester.

34720 Fagprojekt - Elektroteknologi 10 point F2A (man 13-17) og Juni
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

Listen opdateres sommeren 2024

Kurser, tidligere årgange