Kompetenceprofil for Elektroteknologi

Denne kompetenceprofil gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at kompetenceprofilen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU 

1. kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger og se dem i en samfundsmæssig, bæredygtig og etisk kontekst

2. har viden om matematik, statistik og programmering og kan anvende dette til fagspecifik opgaveløsning

3. har viden om centrale naturvidenskabelige emner inden for fysik, kemi og bioteknologi, kan anvende dette til opgaveløsning og har kendskab til den naturvidenskabelige metode

4. har eksperimentelle og digitale kompetencer og kan opstille simple modeller samt opsamle, analysere og fortolke data

5. er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden, kan anvende fagrelevante informationskilder, herunder på engelsk, og kan forholde sig kritisk hertil

6. kan formidle og målrette ingeniørfaglige information, teorier og resultater til fagfæller og ikke-specialister

7. kan ud fra en faglig tilgang analysere problemstillinger og løsninger på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Elektroteknologi

  • har opnået generel indsigt i de elektriske, elektroniske og elektromagnetiske systemer, som er en uomgængelig del af den moderne hverdag og samfundslivet, og kan på denne baggrund seriøst vurdere fremtidens krav og forventninger
  • kan forstå analoge elektriske kredsløb til såvel signal- som effektformål og kan gennemføre forskellige former for kredsløbsanalyse (dc, transient, ac) ved udnyttelse af matematiske værktøjer, herunder lineær algebra, differentialligninger, komplekse tal samt relevante simuleringsværktøjer
  • kan forstå principperne for digital elektronik (Boole’sk algebra, bi-stabile elementer m.m.) og kan konstruere sammensatte digitale systemer med god forståelse for samspillet mellem intelligens (software) og fysisk realisering (hardware)
  • kan forstå generelle elektromagnetiske principper: elektriske og magnetiske felter, elektromagnetisk induktion og elektromagnetisk bølgeudbredelse, og kan løse simple tekniske problemer inden for dette område
  • kan forstå principperne for matematisk behandling af elektriske signaler i kontinuert og diskret tid (transformationer og systemfunktioner) og kan opstille og analysere systemfunktioner for elektriske kredsløb
  • har grundig indsigt i anvendelser af elektroteknologi inden for mindst et par udvalgte områder: akustik og lyd, trådløs kommunikation, automation og robotter, elteknik og elforsyning, måling og instrumentering, og har fordybet sig i ét af disse områder under det afsluttende bachelorprojekt
  • har tilegnet sig en basis for fortsatte studier på kandidatniveau inden for elektroområdet – og med passende valg af kurser eventuelt også inden for tilgrænsende områder som eksempelvis kommunikation, chipteknologi eller computer science.