Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag

De obligatoriske naturvidenskabelige fag på bachelorretningen i Geofysik og rumteknologi er:
01005 Matematik 1 20 point Efterår og Forår
01035 Matematik 2 5 point E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12)
eller
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) 5 point August
eller
01034 Matematik 2 5 point E1A (man 8-12)
10033 Mekanik og fysisk modellering 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
26027 Grundlæggende kemi 5 point F5A (ons 8-12)
eller
26028 Grundlæggende kemi på engelsk 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag 
Nedenstående fag er obligatoriske teknologiske linjefag.
10034 Termodynamik og statistisk fysik 5 point F2A (man 13-17)
30015 Indledende elektronik til instrumentering 5 point E5A (ons 8-12)
eller
34600 Elektriske kredsløb 1 5 point E3A (tirs 8-12)
30120 Astrofysik 5 point F1B (tors 13-17)
30131 Geo- og planetfysik I 5 point E5B (ons 13-17)
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid 5 point F2B (tors 8-12)
30400 Elektromagnetisme 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
eller
10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)

 

Der skal vælges 10 point blandt følgende valgfrie teknologiske linjefag

02402 Introduktion til statistik 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
eller
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 point F7 (tirs 18-22)
30142 Geo- og planetfysik ll 5 point F5B (ons 13-17)
30150 Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik 5 point F1B (tors 13-17)

Projekter og almene fag 
Alle kurser fra nedenstående liste over projekter og almene fag er obligatoriske. Fagprojektet er et selvstændigt eksperimentelt eller teoretisk arbejde, som forløber over en 13-ugers periode og eventuelt den efterfølgende 3-ugers periode. Studieleder anbefaler, at den studerende gennemfører fagprojektet på 3. eller 4. semester. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, typisk på 6. semester.

30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi 10 point E1B (tors 13-17) og Januar
30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi 10 point Forår og Juni
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Der skal vælges minimum 5 point blandt følgende valgfrie Projekter og almene fag

02101 Indledende Programmering 5 point E3A (tirs 8-12)
eller
02102 Indledende Programmering 5 point F3A (tirs 8-12)
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kurser, tidligere årgange

Der forefindes ingen kurser som kun gælder tidligere årgange.

For studerende optaget før 2022 gælder

Følgende kursus er valgfrit naturvidenskabeligt grundfag:

27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Kursus 30400 kan erstattes af 

31400 Elektromagnetisme 10 point E1 (man 8-12, tors 13-17)
eller
10036 Elektromagnetisme for fysikere 10 point E4 (tirs 13-17, fre 8-12)

Kursus 30015 kan erstattes af:

31710 Almen Elektroteknik 5 point F1B (tors 13-17)
eller
31001 Elektriske kredsløb 1 5 point E3A (tirs 8-12)

Studerende, der er optaget før 2021, kan i stedet for kurset 30015 have bestået 31710.

Studerende, der er optaget før 2017, kan i stedet for kurserne 30131 og 30142 have bestået 30130 og 30140.

Studerende, der er optaget før 2021, kan i stedet for kursus 30142 have bestået 30140/30141