Anbefalede studieforløb

I løbet af studietiden får de studerende kompetencer til at belyse en problemstilling fra alle vinkler i processen. De lærer således at:

 • identificere en given fysisk problemstilling
 • analysere problemet og vælge de instrumenter, der skal bruges for at løse problemet
 • designe og implementere instrumentet
 • anvende instrumentet til måling
 • forstå og fortolke de data, som instrumenterne giver
 • udvikle og implementere metoder til at behandle og fortolke data, samt
 • anvende de nye resultater til at løse eller udfordre den oprindelige fysiske problemstilling.

Baffle inspection

Udover at opnå generelle kompetencer på alle ovennævnte områder, får de studerende samtidig mulighed for at opnå specialistkompetencer på et fokusområde, de brænder særligt for. Til det formål har vi udarbejdet tre anbefalede studieforløb med hvert sit fokusområde: 

 • Målesystemer - danner grundlag for udforskning af fysiske principper bag sensorer og design af målesystemer fx til satellitter

 • Databehandling - danner grundlag for matematisk modellering af verden omkring dig, samt behandling af store datamængder, der fx kommer fra satellitter 

 • Fysisk fortolkning - danner grundlag for udforskning af fundamentale fysiske processer inden for astrofysik, geofysik eller rumfysik

På kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi er der femstudielinjer, hvori ovennævnte 3 fokusområder indgår:

 • Jord- og planetfysik
 • Jordobservation
 • Kortlægning og navigation
 • Udforskning af rummet
 • Rumfartssystemer

Læs mere om kandidatuddannelsen i Geofysik og Rumteknologi.

De tre anbefalede studieforløb på bacheloruddannelsen er alle relevante for kandidatuddannelsens fem studielinjer, og man lægger sig derfor ikke fast på en bestemt retning eller på en bestemt studielinje ved valg af et anbefalet studieforløb på bacheloruddannelsen.

De anbefalede studieforløb er desuden kun retningsgivende, og du har således fri mulighed for selv at sammensætte kurser, også på tværs af de anbefalede studieforløb. Man kan sagtens kombinere de tre anbefalede studieforløb. For eksempel giver det god mening at kombinere forløbet 'Målesystemer' med forløbet 'Fysisk fortolkning', hvis man planlægger at sigte mod systemudvikling af avancerede sensorsystemer på kandidatuddannelsen, eller at kombinere forløbet 'Databehandling' med forløbet 'Fysisk fortolkning', hvis man er interesseret i at udvikle metoder og anvendelser af satellitdata til overvågning og kortlægning af Jorden.

Læs mere om sammenhængen mellem bachelor- og kandidatuddannelserne.