Tidligere studieplan for Kemi og Teknologi - gælder kun studerende optaget før 2023

Denne studieplan gælder for studerende optaget før 2023.

Er du optaget i 2023 eller senere, er du omfattet at den nuværende studieplan. Find den i menuen til venstre eller se Min studieordning.

Naturvidenskabelige grundfag

Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske.

01015 Matematik 1 17.5 point Efterår og Forår
eller
01001+01002 (begge kurser skal bestås) 10+10
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
eller
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
26008 Øvelser i uorganisk kemi 2.5 point E4A (tirs 13-17)
26200 Fysisk kemi 1 5 point E2A (man 13-17)
eller
26201 Fysisk kemi 1 5 point F4B (fre 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

26000 Almen kemi blev udbudt sidste gang i forårssemesteret 2023. Der blev udbudt reeksamen i august 2023 og december 2023. 

Studerende, der ikke har bestået kurset, skal kontakte studieleder.

Teknologiske linjefag
Den studerende skal vælge mindst 45 point fra listen af teknologiske linjefag:

26003 Kemisk syntese 5 point Juni
eller
26004 Kemisk syntese 5 point August
eller
26002 Kemisk syntese 5 point E5 (ons 8-17) og E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17) og F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12)
26006 Uorganisk kemi 1 5 point E3A (tirs 8-12) og Januar
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) 5 point F4A (tirs 13-17)
26222 Fysisk kemi 2 5 point E7 (tirs 18-22)
eller
26220 Fysisk kemi 2 5 point F1B (tors 13-17)
26301 Laboratoriemetodik 5 point F4A (tirs 13-17) og F5B (ons 13-17) og F1B (tors 13-17), F3B (fre 13-17)
26400 Organisk kemi 1 5 point F5A (ons 8-12)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik 10 point E4A (tirs 13-17) og F3A (tirs 8-12)
28140 Introduktion til reaktionsteknik 5 point E5A (ons 8-12)
28150 Introduktion til procesregulering 5 point E2A (man 13-17)
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer 5 point F2B (tors 8-12)

26006 Uorganisk kemi 1 og 26301 Laboratoriemetodik blev udbudt for sidste gang i studieåret 2022/2023.

Studerende, der ikke har bestået disse kurser, skal kontakte studieleder.

Den studerendes valg af kurser vil afhænge af dennes ønske om at præge sin uddannelse i kemifaglig eller kemiteknisk retning. Forslag til studieforløb (såkaldt "anbefalede studieforløb") kan ses her.

Læs også anbefalingerne under de mange DTU-kandidatuddannelser, som en bachelor i Kemi og Teknologi kan være adgangsgivede til; især Anvendt Kemi samt Kemisk og Biokemisk Teknologi.

Projekter og almene fag
Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske. For uøvede programmører anbefales det at følge Matlab-versionen af kurset 02631/02632/02633. For øvede programmører kan kurset 02631/02632/02633 erstattes af et mere videregående programmeringskursus efter aftale med studielederen. Gruppen omfatter projekter, hvis indhold vil afhænge af den studerendes interesseområder:

02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)
26010 Kemisk fagprojekt 10 point E5 (ons 8-17) og Januar
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi 10 point E5 (ons 8-17) og Januar
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August
eller
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Studerende, der ikke har bestået 28001, skal kontakte studieleder.

42610 og 42611 blev udbudt sidste gang i studieåret 2022/2023. Studerende, der ikke har bestået et af disse kurser, skal i stedet tage 42620 eller 42622.

02631, 02632 og 02633 blev udbudt sidste gang i studieåret 2022/2023. 
Studerende, der ikke har bestået et af disse kurser, kan gå til reeksamen eller kan i stedet tage 02002. Evt. brugte kursusforsøg fra 02631/02632/02633 vil blive overført til 02002.

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kurser, tidligere årgange

 

For studerende optaget før 2022 gælder:

Naturvidenskabelige grundfag

Den studerende kan vælge mellem kurserne 27020 Interdisciplinær bioengineering, 27002 Life Science eller 27008 Life science (tidl. Biovidenskab) 

For studerende optaget før 2021 gælder:

Naturvidenskabelige grundfag

Den studernede kan vælge mellem 01025/01034/01035/01037 Matematik 2, 02403/02404 Introduktion til statistik eller 27020 Interdisciplinær bioengineering.

 

For studerende optaget før september 2023 gælder følgende:

Teknologiske linjefag

Følgende kurser kan tælle i gruppen af teknologiske linjefag

26006 Uorganisk kemi 1 5 point E3A (tirs 8-12) og Januar
26301 Laboratoriemetodik 5 point F4A (tirs 13-17) og F5B (ons 13-17) og F1B (tors 13-17), F3B (fre 13-17)

Projekter og almene fag

Følgende kurser kan erstatte 02002 Programmering

02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22)

Følgende kurser kan erstatte 42620

42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar