Studieplan for Kemi og Teknologi

Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at studiplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

Det polytekniske grundlag

Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske.

01001 Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) 10 point Efterår
01002 Matematik 1b (polyteknisk grundlag) 10 point Forår
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) 5 point E1B (tors 13-17)
02403 Introduktion til matematisk statistik 5 point Juni
eller
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
10063 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point F3A (tirs 8-12) og E3A (tirs 8-12)
eller
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) 10 point Forår og Efterår
26001 Almen og uorganisk kemi 5 point E3A (tirs 8-12)
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)
42620 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point Januar, Juni
eller
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) 5 point August

Retningsspecifikke kurser

Den studerende skal vælge mindst 55 point fra listen af retningsspecifikke kurser:

26003 Kemisk syntese 5 point Juni
eller
26004 Kemisk syntese 5 point August
eller
26002 Kemisk syntese 5 point F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17), E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), E5 (ons 8-17)
26008 Øvelser i uorganisk kemi 2.5 point E4A (tirs 13-17)
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) 5 point F4A (tirs 13-17)
26200 Fysisk kemi 1 5 point E4B (fre 8-12)
26220 Fysisk kemi 2 5 point F7 (tirs 18-22)
26300 Analytisk kemi 5 point Januar
26400 Organisk kemi 1 5 point F5A (ons 8-12)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
28010 Produkter og processer - Introduktion til kemiteknik 7.5 point E4B (fre 8-12) og F2B (tors 8-12) og F1B (tors 13-17)
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik 10 point E4A (tirs 13-17) og F3A (tirs 8-12)
28140 Introduktion til reaktionsteknik 5 point E5A (ons 8-12)
28150 Introduktion til procesregulering 5 point E2A (man 13-17)
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer 5 point F2B (tors 8-12)

Den studerendes valg af kurser vil afhænge af dennes ønske om at præge sin uddannelse i kemifaglig eller kemiteknisk retning. Forslag til studieforløb (såkaldt "anbefalede studieforløb") kan ses her.

Læs også anbefalingerne under de mange DTU-kandidatuddannelser, som en bachelor i Kemi og Teknologi kan være adgangsgivede til; især Anvendt Kemi samt Kemisk og Biokemisk Teknologi.

Projekter 

Studieleder anbefaler at fagprojektet tages på 3. semester.

Bachelorprojektet er den naturlige afslutning på bacheloruddannelsen.

26010 Kemisk fagprojekt 10 point E5 (ons 8-17) og Januar
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse. 

Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.

Forhåndsgodkendte kandidatkurser

26134 Videregående uorganisk kemi (Uorganisk kemi 3) 5 point E5A (ons 8-12)
26231 Fysisk Kemi 3 5 point F5B (ons 13-17)
26433 Organisk kemi 3 5 point E4A (tirs 13-17)
28213 Polymerteknologi 5 point E3A (tirs 8-12)
28216 Organiske coatings: Science og teknologi 5 point F4A (tirs 13-17)
47339 Faststof- og strukturkemi 5 point E1A (man 8-12)

Kurser, tidligere årgange