Studieplan

Naturvidenskabelige grundfag
Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske.
01015 Matematik 1 17.5 point Efterår og Forår
10020 Fysik 1 10 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)
26000 Almen kemi 5 point E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17)
26008 Øvelser i uorganisk kemi 2.5 point E4A (tirs 13-17), E1B (tors 13-17)
26201 Fysisk kemi 1 5 point F4B (fre 8-12)
27020 Interdisciplinær bioengineering 5 point E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17)

Teknologiske linjefag
Den studerende skal vælge mindst 45 point fra listen af teknologiske linjefag:

26003 Kemisk syntese 5 point Juni
eller
26004 Kemisk syntese 5 point August
eller
26002 Kemisk syntese 5 point F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17), E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), E5 (ons 8-17)
26006 Uorganisk kemi 1 5 point E3A (tirs 8-12) og Januar
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) 5 point F4A (tirs 13-17)
26222 Fysisk kemi 2 5 point E7 (tirs 18-22)
26301 Laboratoriemetodik 5 point F4A (tirs 13-17) og F5B (ons 13-17) og F1B (tors 13-17), F3B (fre 13-17)
26400 Organisk kemi 1 5 point F5A (ons 8-12)
26411 Organisk kemi 2 5 point E4B (fre 8-12)
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik 10 point E4A (tirs 13-17) og F3A (tirs 8-12)
28140 Introduktion til reaktionsteknik 5 point E5A (ons 8-12)
28150 Introduktion til procesregulering 5 point E2A (man 13-17)
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer 5 point F2B (tors 8-12)

Den studerendes valg af kurser vil afhænge af dennes ønske om at præge sin uddannelse i kemifaglig eller kemiteknisk retning. Forslag til studieforløb (såkaldt "anbefalede studieforløb") kan ses her.

Læs også anbefalingerne under de mange DTU-kandidatuddannelser, som en bachelor i Kemi og Teknologi kan være adgangsgivede til; især Anvendt Kemi samt Kemisk og Biokemisk Teknologi.

Projekter og almene fag
Alle kurserne i denne fagblok er obligatoriske. For uøvede programmører anbefales det at følge Matlab-versionen af kurset 02631/02632/02633. For øvede programmører kan kurset 02631/02632/02633 erstattes af et mere videregående programmeringskursus efter aftale med studielederen. Gruppen omfatter projekter, hvis indhold vil afhænge af den studerendes interesseområder:

02632 Introduktion til programmering og databehandling 5 point August
eller
02633 Introduktion til programmering og databehandling 5 point Januar, Juni
eller
02631 Introduktion til programmering og databehandling 5 point E1B (tors 13-17), F2B (tors 8-12)
26010 Kemisk fagprojekt 10 point E5 (ons 8-17) og Januar
28001 Ingeniørarbejde - Kemi og Teknologi 10 point E5 (ons 8-17) og Januar
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori 5 point August og Januar
Bachelorprojekt 15 / 17,5 / 20 point

Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.

Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.

Kurser, tidligere årgange

Studerende optaget før 2022 kan tage 27002/27008 Life science (tidl. Biovidenskab) som naturvidenskabelig grundfag i stedet for 27020 Interdisciplinær bioengineering.

Studerende optaget før 2021 kan desuden tage 01025/01034/01035/01037 Matematik 2 eller 02403/02404 Introduktion til statistik som naturvidenskabelige grundfag i stedet for 27020 Interdisciplinær bioengineering.

Studerende optaget før 2014 kan desuden tage 41650 Materialelære eller 41657 Materialelære for kemikere som teknologisk linjefag.

Studerende optaget før 2013 har ikke 26201 Fysisk kemi 1 som obligatorisk naturvidenskabeligt grundfag.