Anbefalede studieforløb på Kemi og Teknologi

På Kemi og Teknologi har du mulighed for at specialisere dig inden for de kemiske/kemitekniske fagområder, der interesserer dig mest. Uanset valg, giver Kemi og Teknologi adgang til et væld af kandidatuddannelser, som du kan læse mere om under fanebladet ’Hvad kan jeg blive?’

I menuen til venstre kan du se forslag til fem mulige studieforløb, men det er i princippet helt op til dig at sammensætte din studieplan på 180 ECTS-point. Det eneste krav er, at du skal opfylde studieordningen.

Det betyder, at hvis du er optaget før sommeren 2023 så skal du følge flagmodellen, dvs. opnå (mindst) 45 ECTS-point inden for hver af de tre fagblokke Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag samt Projekter og almene fag.

Hvis du er optaget fra sommeren 2023 og fremefter skal du bestå de 55 point, der ligger i det polytekniske grundlag, 55 point fra de retningsspecifikke kurser, 25 point i projekter og 45 point blandt de valgfri kurser.

Forslagene Fysisk Kemi, Organisk Kemi og Lægemidler samt Uorganisk Kemi er sammensat med henblik på et udbytterigt kandidatstudium i Anvendt Kemi. Alle tre forslag indeholder bl.a. kurserne Fysisk kemi 2, Organisk kemi 2 og Uorganisk kemi 2.

Forslagene Kemisk og Biokemisk Procesteknik samt Kemisk Produktudvikling er sammensat med henblik på et udbytterigt kandidatstudium i Kemisk og Biokemisk Teknologi. Begge forslag indeholder bl.a. kurserne Fysisk kemi 2, Matematik 2, Matematiske modeller i kemiske systemer og Introduktion til reaktionsteknik.