Kemisk og Biokemisk Procesteknik

Naturvidenskabelige grundfagTeknologiske linjefagProjekter og almene fagValgfrie kurser
1.SEMESTER
1.SEMESTER
01015
Matematik 1
17,5 (start)
26000
Almen kemi
5 point
26006
Uorganisk kemi
5 point
26008
Øvelser i uorganisk kemi
2,5 point
28001
Ingeniørarbejde
10 point
2.SEMESTER
2.SEMESTER
01015
Matematik 1
17,5 point (slut)
26003/26004
Kemisk syntese
5 point
26201
Fysisk kemi 1
5 point
26301
Laboratorie- metodik
5 point
26400
Organisk kemi 1
5 point
3.SEMESTER
3.SEMESTER
01035
Matematik 2
5 point
10020
Fysik 1
10 point (start)
26010
Fagprojekt
10 point
26222
Fysisk kemi 2
5 point
28020
Kemisk og biokemisk procesteknik
10 point (start)
4.SEMESTER
4.SEMESTER
10020
Fysik 1
10 point (slut)
27020
Interdisciplinær bioengineering
5 point
28020
Kemisk og biokemisk procesteknik
10 point (slut)
28121
Øvelser i kemiske enheds- operationer
5 point
28160
Matematiske modeller for kemiske systemer
5 point

Valgfrit kursus
5 point
5.SEMESTER
5.SEMESTER
02631
Introduktion til programmering og databehandling
5 point
28140
Introduktion til reaktionsteknik
5 point
28150
Introduktion til proces- regulering
5 point
42611
Ingeniørfagets videnskabsteori
5 point

Valgfrie kurser
10 point
6.SEMESTER
6.SEMESTER
27022
Biokemi
5 point
28221
Teknisk fysisk kemi
5 point

Bachelorprojekt
15-20 point

Valgfrit kursus
0-5 point

Studerende, der vil forberede sig til en specialisering i Fermenteringsteknologi med sigte på ansættelse i biotekniske virksomheder, bør inkludere '27026 - Teoretisk molekylær mikrobiologi' og '27034 - Fermenteringsteknologi' blandt de valgfrie fag. Forudsætningskurser er indlagt i den foreslåede plan.

I stedet for at følge kurset 27020 Interdisciplinær Bioengineering på 4. semester kan dette kursus følges på 5. semester, samtidig med at programmeringskurset 02631 udskiftes med kursus 02632 eller 02633, som kan følges i en af de øvrige undervisningsperioder.