Tidligere anbefalede studieforløb på Kemi og Teknologi - gælder kun studerende optaget før 2023

På Kemi og Teknologi har du mulighed for at specialisere dig inden for de kemiske/kemitekniske fagområder, der interesserer dig mest. Uanset valg, giver Kemi og Teknologi adgang til et væld af kandidatuddannelser, som du kan læse mere om under fanebladet ’Hvad kan jeg blive?’

I menuen til venstre kan du se forslag til seks mulige studieforløb, men det er i princippet helt op til dig at sammensætte din studieplan på 180 ECTS-point. Det eneste krav er, at du skal opfylde flagmodellen, dvs. opnå (mindst) 45 ECTS-point inden for hver af de tre fagblokke Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag samt Projekter og almene fag.

Forslagene Fysisk Kemi, Organisk Kemi og Lægemidler samt Uorganisk Kemi er sammensat med henblik på et udbytterigt kandidatstudium i Anvendt Kemi. Alle tre forslag indeholder bl.a. kurserne Fysisk kemi 2, Organisk kemi 2 og Uorganisk kemi 2.

Forslagene Kemisk og Biokemisk Procesteknik samt Kemisk Produktudvikling er sammensat med henblik på et udbytterigt kandidatstudium i Kemisk og Biokemisk Teknologi. Begge forslag indeholder bl.a. kurserne Fysisk kemi 2, Matematik 2, Matematiske modeller i kemiske systemer og Introduktion til reaktionsteknik.

Forslaget FastTrack viser, hvordan du kan gennemføre Kemi og Teknologi på 5 semestre uanset faglig specialisering. Forslaget angiver hensigtsmæssig semesterplacering af de mest centrale kurser på uddannelsen samt giver en række forslag til tilvalg af yderligere kurser på semestrene 2-5. Du kan benytte de fem øvrige forslag til studieforløb som inspiration til at sammensætte et FastTrack-forløb inden for hvert af de forskellige fagområder.

FastTrack kan også benyttes som inspiration til overnormering af enkelte semestre på de øvrige fem forslag til studieforløb