Kompetenceprofil for Kemi og Teknologi

Denne kompetenceprofil gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.

Er du optaget før 2023, er du omfattet at kompetenceprofilen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.

En bachelor i teknisk videnskab fra DTU 

1. kan kombinere forskningsbaseret og praktisk viden til at finde egnede teknologiske løsninger og se dem i en samfundsmæssig, bæredygtig og etisk kontekst

2. har viden om matematik, statistik og programmering og kan anvende dette til fagspecifik opgaveløsning

3. har viden om centrale naturvidenskabelige emner inden for fysik, kemi og bioteknologi, kan anvende dette til opgaveløsning og har kendskab til den naturvidenskabelige metode

4. har eksperimentelle og digitale kompetencer og kan opstille simple modeller samt opsamle, analysere og fortolke data

5. er i stand til selvstændigt at tilegne sig ny viden, kan anvende fagrelevante informationskilder, herunder på engelsk, og kan forholde sig kritisk hertil

6. kan formidle og målrette ingeniørfaglige information, teorier og resultater til fagfæller og ikke-specialister

7. kan ud fra en faglig tilgang analysere problemstillinger og løsninger på egen hånd såvel som i samarbejde med andre

Retningsspecifikke mål for læringsudbytte

En bachelor i Kemi og Teknologi

  • har grundlæggende viden og færdigheder inden for de teoretiske fagdiscipliner almen, uorganisk, organisk, biologisk og fysisk kemi
  • har grundlæggende viden og færdigheder inden for de tekniske fagdiscipliner proces- og reaktionsteknik samt enhedsoperationer
  • kan udføre praktisk laboratoriearbejde, herunder vurdere sikkerhed og miljø, kan udføre og evaluere analyser/synteser samt foretage en statistisk behandling af analysedata
  • kan opstille og løse masse- og energibalancer samt simple matematiske modeller for kemiske og teknisk-kemiske processer
  • kan redegøre for kemiske stoffers egenskaber og er i stand til at rationalisere og forudsige reaktionsforløb ud fra en mekanistisk betragtning som fundament for forståelse af kemiske fænomener og tekniske processer.