Specialiseringer på Elektrisk Energiteknologi

Specialiseringer

Studerende optaget på Elektrisk Energiteknologi 1. september 2024 kan gennem tilvalgskurser selv opbygge sin faglige profil, men det er ikke længere muligt at påtegne diplomet en specialisering.

Studerende optaget før 1. september 2024 kan opnå specialisering i Stærkstrøm eller Elektriske energisystemer. En af disse specialiseringer kan påtegnes diplomet såfremt den studerende 

  • vælger minimum 15 ECTS  tilvalgskurser inden for specialiseringens fagområde. Disse lister findes under Studieplan for Elektrisk Energiteknologi, afsnit Studieplan for tidligere årgange, underafsnit Tilvalgskurser for studerende optaget før 1. september 2024, 
  • og vælger et Diplomingeniørprojekt som underbygger specialiseringen. Studieleder vurderer om det valgte Diplomingeniørprojekt underbygger en specialisering. Hvis den studerende ønsker specialisering påtegnet diplomet anbefales det derfor på forkant at afklare med studieleder om emnet for Diplomingeniørprojektet underbygger den ønskede specialisering.