Specialiseringer på Elektrisk Energiteknologi

Specialiseringer

Studerende på Elektrisk Energiteknologi kan opnå specialisering i stærkstrøm eller elektriske energisystemer. En af disse specialiseringer kan påtegnes diplomet såfremt den studerende

  • vælger de til specialiseringen hørende obligatoriske kurser (se lister herunder) og 
  • om nødvendigt supplerer så der opnås minimum 15 ECTS  i kurser inden for specialiseringens fagområde (se lister under Tilvalgskurser) og
  • vælger et Diplomingeniørprojekt som underbygger specialiseringen.

Studieleder vurderer om det valgte Diplomingeniørprojekt underbygger en specialisering. Hvis den studerende ønsker specialisering påtegnet diplomet anbefales det derfor på forkant at afklare med studieleder om emnet for Diplomingeniørprojektet underbygger den ønskede specialisering.

 Stærkstrøm

Nedenstående kurser er obligatoriske for at den studerende kan opnå specialiseringen stærkstrøm.

Bemærk at 62705 Projektering af elektriske energisystemer udbydes i samarbejde med Maskinmesterskolen København, hvor DTU studerende fra Elektrisk Energiteknologi følger Maskinmesterskolens kursus Autorisation 1 sammen med maskinmesterstuderende. 

62705 Projektering af elektriske installationer (Autorisation 1 hos Maskinmesterskolen) 10 point Udenfor skema-struktur
62708 Højspænding 5 point F1A (man 8-12)

Elektriske energisystemer

Nedenstående kurser er obligatoriske for at den studerende kan opnå specialiseringen elektriske energisystemer.

62766 Drift af elektriske energisystemer 5 point E2B (tors 8-12)

Studerende optaget før 1. september 2023

Studerende optaget på Elektrisk Energiteknologi før 2023 kan enten vælge at opfylde krav til specielisering i den aktuelle studieordning eller at opfylde følgende krav fra tidligere studieordninger, dvs. studerende skal:

  • vælge de til specialiseringen hørende obligatoriske kurser fra tidligere studieordninger (se lister herunder) og 
  • vælge et diplomingeniørprojekt som underbygger specialiseringen.

Studieleder vurderer om det valgte diplomingeniørprojekt underbygger en specialisering. Hvis den studerende ønsker specialisering påtegnet diplomet anbefales det derfor på forkant at afklare med studieleder om emnet for diplomingeniørprojektet underbygger den ønskede specialisering.

For studerende, som følger specialiseringen stærkstrøm i henhold til tidligere studieordninger er nedenstående kurser obligatoriske:

62700 Beskyttelse af elektriske energisystemer 5 point E2B (tors 8-12)
62703 Projektering af elektriske installationer 5 point E1A (man 8-12)
eller
62705 Projektering af elektriske installationer (Autorisation 1 hos Maskinmesterskolen) 10 point Udenfor skema-struktur
62708 Højspænding 5 point F1A (man 8-12)

For studerende, som følger specialiseringen elektriske energisystemer i henhold til tidligere studieordninger er nedenstående kurser obligatoriske:

31039 Effektelektronik i energisystemer 5 point F1B (tors 13-17)
eller
62756 Effektelektronik i energisystemer 5 point F2B (tors 8-12)
62765 Vedvarende energi i elforsyningen 5 point E4A (tirs 13-17)
62766 Drift af elektriske energisystemer 5 point E4B (fre 8-12)