Studieplan for Elektrisk Energiteknologi

1. semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
62733 Projektarbejde i elektroteknik 5 point Januar, Juni
62753 Digital elektronik 5 point E2B (tor 8-12)
62762 Elektrisk Energiteknik 5 point E5A (ons 8-12)
62763 Elektroteknik 1 5 point E4B (fre 8-12)
62773 Elektrofysik 1 5 point E1A (man 8-12)

2. semester

01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører 5 point E4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17), F1A (man 8-12), F4B (fre 8-12), F5B (ons 13-17)
02318 Indledende programmering for diplom-E 5 point E5A (ons 8-12), F5B (ons 13-17)
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi 5 point E5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62764 Elektroteknik 2 5 point F3A (tirs 8-12)
62774 Elektrofysik 2 5 point F1A (man 8-12)
62782 Anvendt kredsløbsteknik 5 point Juni

3. semester

62601 Termodynamik og Mekanik for elektroingeniører 5 point E1B (tors 13-17)
62677 Anvendt reguleringsteknik 5 point E2A (man 13-17)
62752 Måling og styring med mikroprocessorer 5 point E5A (ons 8-12)
62755 Effektelektronik 5 point E2B (tors 8-12)
62760 Elforsyning 1 5 point E4B (fre 8-12)
62783 Projektarbejde 3. semester 5 point Januar

4. semester

62704 Elektriske maskiner 5 point F3A (tirs 8-12)
62756 Effektelektronik i energisystemer 5 point F2B (tors 8-12)
62761 Elforsyning 2 5 point F4B (fre 8-12)
62768 Elektriske energisystemer projekt 5 point Juni
- Specialiserings- og/eller tilvalgskurser 10 point

5. semester

62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
eller
62990 Innovation Pilot (summer edition) 10 point
- Specialiserings- og/eller tilvalgskurser 20 point

6. semester
- Ingeniørpraktik 30 point

7. semester

- Diplomingeniørprojekt 20 point
-- Specialiserings- og/eller tilvalgskurser 10 point

Tilvalgskurser

Studerende på Elektriske Energiteknologi skal ialt vælge 40 ECTS point som tilvalgskurser. Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. 

Alle tilvalgskurser skal godkendes af studielederen med hensyn til relevans for Elektrisk Energiteknologi og overlap med obligatoriske kurser. Studieleder har forhåndsgodkendt kurser inden for følgende 4 fagområder:

  • Stærkstrøm
  • Elektriske Energisystemer
  • Grundlæggende Ingeniørkundskaber
  • Ledelse og økonomi

Allerede forhåndsgodkendte kurser

Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister for hvert fagområde: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.

Stærkstrøm

Inden for fagområdet Stærkstrøm er følgende kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau forhåndsgodkendte. Kurserne er specielt relevante for studerende som vælger specialiseringen Stærkstrøm, men kurserne er forhåndsgodkendte for alle studerende på Elektrisk Energiteknologi.

62705 Projektering af elektriske installationer (Autorisation 1 hos Maskinmesterskolen) 10 point Udenfor skema-struktur
62708 Højspænding 5 point F1A (man 8-12)

For studerende, der vælger specialiseringen Stærkstrøm er følgende kandidatkurser forhåndsgodkendt

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

46715 Transienter i elforsyningssystemer 5 point E1B (tors 13-17)

Elektriske Energisystemer

Inden for fagområdet Elektriske Energisystemer er følgende kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau forhåndsgodkendte. Kurserne er specielt relevante for studerende som vælger specialiseringen Elektriske Energisystemer, men kurserne er forhåndsgodkendte for alle studerende på Elektrisk Energiteknologi.

34322 Kommunikationsnetværk til styring og dataopsamling 5 point F4A (tirs 13-17)
34724 Introduktion til Programmerbare Logiske Kontrollere 5 point Udenfor skema-struktur
eller
34723 Introduktion til Programmerbare Logiske Kontrollere 5 point Efterår og Forår
46000 Introduktion til vindenergi 5 point F3A (tirs 8-12)
46025 Introduktion til bæredygtige energiteknologier 5 point Juni
46045 Design og implementering af koordineret styring for distribuerede energisystemer 5 point Juni
47202 Introduktion til fremtidens energi 5 point E4A (tirs 13-17)
47205 Elektrokemiske energiteknologier 5 point F5A (ons 8-12)
62202 Life Cycle Assessment 5 point E3A (tirs 8-12)
62766 Drift af elektriske energisystemer 5 point E4B (fre 8-12)

For studerende, der vælger specialiseringen Elektriske Energisystemer er følgende kandidatkurser forhåndsgodkendt

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

34745 Reguleringsteknik 2 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)
41461 Bygningsintegrerede solcellesystemer 5 point E2B (tors 8-12)
46200 Planlægning og udvikling af vindmølleparker 5 point Januar
46735 Vindmøller, PV og Elektriske Energilagring drivetrains 10 point E2 (man 13-17, tors 8-12)
46740 Distribuerede energiteknologier, modellering og kontrol 5 point F1B (tors 13-17)
46745 Integration af vindkraft i elsystemet 5 point E3B (fre 13-17)
46760 Hands-on mikrokontroller programmering 5 point Juni

Generelle Ingeniørkundskaber

Studerende på Elektriske Energiteknologi kan vælge max 10 ECTS tilvalgskurser inden for fagområdet Generelle Ingeniørkundskaber.

Inden for fagområdet Generelle Ingeniørkundskaber er følgende kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau forhåndsgodkendte:

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
62009 Materialelære 5 point E1B (tors 13-17), E5A (ons 8-12)
62748 Almen- og Elektrokemi 5 point Juli

Inden for fagområdet Generelle ingeniørkundskaber er følgende kandidatkurser forhåndsgodkendt

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)

Ledelse og økonomi

Studerende på Elektriske Energiteknologi kan vælge max 10 ECTS tilvalgskurser inden for fagområdet Ledelse og økonomi.

Inden for fagområdet Ledelse og økonomi er følgende kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau forhåndsgodkendte:

42421 Ledelse og organisation 5 point E3B (fre 13-17)
62000 Erhvervsøkonomi 5 point E4A (tirs 13-17)
62014 Grønt Entreprenørskab 5 point F4B (fre 8-12)
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
eller
63852 Projektledelse 5 point August og Januar
62118 Organisation og Ledelse 5 point E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)

* Der kan kun vælges ét af projektledelses-kurserne 62074, 63852 og 63851.

Inden for fagområdet Ledelse og økonomi er følgende kandidatkurser forhåndsgodkendt

Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.

63851 Projektledelse 5 point August og Januar

* Der kan kun vælges ét af projektledelseskurserne 62074, 63852 og 63851.

Studieplan for tidligere årgange

 

Studerende optaget før 1. september 2021

3. semester

62601 Termodynamik og Mekanik for elektroingeniører 5 point E1B (tors 13-17)
62714 Reguleringsteknik for Elektroingeniører 5 point E3A (tirs 8-12)
eller
62677 Anvendt reguleringsteknik 5 point E2A (man 13-17)
62752 Måling og styring med mikroprocessorer 5 point E5A (ons 8-12)
62755 Effektelektronik 5 point E2B (tors 8-12)
62760 Elforsyning 1 5 point E4B (fre 8-12)
62783 Projektarbejde 3. semester 5 point Januar

5. semester

62726 International Innovation Projekt, samarbejde med studerende fra udenlandske universiteter 10 point
eller
62999 Innovation Pilot 10 point E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)
Specialiserings- og/eller tilvalgskurser 20 point

 

Studerende optaget før 1. september 2023

1. semester

01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører 5 point E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12)
62751 Digital elektronik + PLC 5 point E2B (tors 8-12)
62762 Elektrisk Energiteknik 5 point E5A (ons 8-12)
62763 Elektroteknik 1 5 point E4B (fre 8-12)
62773 Elektrofysik 1 5 point E1A (man 8-12)
62780 Projekter i Elektrisk Energi 5 point Januar

Studerende optaget før 1. september 2023

Studerende på Elektriske Energiteknologi skal ialt vælge 40 ECTS point som tilvalgskurser. Tilvalgskurser kan vælges blandt det samlede udbud af DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. 

Alle tilvalgskurser skal godkendes af studielederen med hensyn til relevans for Elektrisk Energiteknologi og overlap med obligatoriske kurser. Studieleder har forhåndsgodkendt kurser inden for følgende 2 områder:

  • Teknologi
  • Ledelse og økonomi

Studerende på Elektriske Energiteknologi kan frit vælge tilvalgskurser inden for nedenstående kursusgruppe Teknologi:

02323 Introduktion til statistik 5 point E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
eller
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) 5 point E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17)
11108 Bygningsintegrerede solcellesystemer 5 point E2B (tors 8-12)
eller
41461 Bygningsintegrerede solcellesystemer 5 point E2B (tors 8-12)
31039 Effektelektronik i energisystemer 5 point F1B (tors 13-17)
eller
62756 Effektelektronik i energisystemer 5 point F2B (tors 8-12)
31070 Hands-on mikrocontroller programmering 5 point Juni
eller
46760 Hands-on mikrokontroller programmering 5 point Juni
31200 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
eller
34840 Grundkursus i akustik og støj 5 point E3A (tirs 8-12)
31310 Reguleringsteknik 2 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)
eller
34745 Reguleringsteknik 2 10 point E3 (tirs 8-12, fre 13-17)
31354 Kredsløbsteknologi og EMC 5 point E4A (tirs 13-17)
31725 Design og implementering af koordineret styring for distribuerede energisystemer 5 point Juni
eller
46045 Design og implementering af koordineret styring for distribuerede energisystemer 5 point Juni
31761 Vedvarende energi i el-markederne 5 point F2A (man 13-17)
eller
46755 Vedvarende energi i el-markederne 5 point F2A (man 13-17)
31773 Transienter i elforsyningssystemer 5 point E1B (tors 13-17)
eller
46715 Transienter i elforsyningssystemer 5 point E1B (tors 13-17)
31776 Energiteknologier - fra ide til realisering 5 point Juni
eller
46025 Introduktion til bæredygtige energiteknologier 5 point Juni
31778 Distribueret energiteknologier modellering og kontrol 5 point F1B (tors 13-17)
eller
46740 Distribuerede energiteknologier, modellering og kontrol 5 point F1B (tors 13-17)
31783 Integration af vindkraft i elsystemet 5 point E3B (fre 13-17)
eller
46745 Integration af vindkraft i elsystemet 5 point E3B (fre 13-17)
34322 Kommunikationsnetværk til styring og dataopsamling 5 point F4A (tirs 13-17)
46000 Introduktion til vindenergi 5 point F3A (tirs 8-12)
46200 Planlægning og udvikling af vindmølleparker 5 point Januar
47202 Introduktion til fremtidens energi 5 point E4A (tirs 13-17)
47205 Elektrokemiske energiteknologier 5 point F5A (ons 8-12)
62009 Materialelære 5 point E1B (tors 13-17), E5A (ons 8-12)
62202 Life Cycle Assessment 5 point E3A (tirs 8-12)
62524 Signalbehandling 5 point E2A (man 13-17)
eller
62525 Digital Signalbehandling. 5 point E5A (ons 8-12)
62527 Big data 5 point Efterår og Forår
eller
62533 Anvendt machine learning og big data 5 point Forår
62700 Beskyttelse af elektriske energisystemer 5 point E2B (tors 8-12)
62703 Projektering af elektriske installationer 5 point E1A (man 8-12)
eller
62705 Projektering af elektriske installationer (Autorisation 1 hos Maskinmesterskolen) 10 point Udenfor skema-struktur
62708 Højspænding 5 point F1A (man 8-12)
62737 Analog design 5 point F2A (man 13-17)
62765 Vedvarende energi i elforsyningen 5 point E4A (tirs 13-17)
62766 Drift af elektriske energisystemer 5 point E4B (fre 8-12)

Studerende på Elektriske Energiteknologi kan maximum vælge 10 ECTS tilvalgskurser inden for nedenstående kursusgruppe Ledelse og Økonomi:

42415 Teknisk økonomi 5 point F3A (tirs 8-12)
eller
62094 Driftsøkonomi og investering 5 point F2B (tors 8-12), E3A (tirs 8-12)
42421 Ledelse og organisation 5 point E3B (fre 13-17)
62132 Tekniske projekter og projektledelse 5 point E1B (tors 13-17)
eller
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse 5 point F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12)
eller
42430 Projektledelse 5 point Januar
eller
42429 Projektledelse 5 point August
62618 Økonomi for ingeniører 5 point E4B (fre 8-12)
eller
62198 Økonomi for ingeniører 5 point E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17)